fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Czym się różni oznaczenie R od TM?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się na czym polegają różnice pomiędzy poszczególnymi znakami i jak można z nich korzystać. 

Zastrzeżone znaki towarowe są realną wartością każdej firmy. Brak optymalnej ochrony znaków towarowych może znacząco utrudnić działalność przedsiębiorstwa. Prawidłowe zastosowanie znaku towarowego oznacza, że w razie naruszenia prawa, właściciel, podejmie odpowiednie kroki prawne. Z drugiej strony, jeszcze wielu przedsiębiorców mylnie używa oznaczeń towarowych, a to, w niektórych przypadkach przewiduje negatywne sankcje.

Znaczenie symbolu R

co znaczy symbol R w kółku

Produkty, na których umieszczane jest R w kole, są tłumaczone  przez niektórych jako produkty oryginalne. Nierzadko, dla części, ten symbol oznacza "reserved" – z języka angielskiego "zarezerwowany". Jedno i drugie uzasadnienie jest błędem.

R w kole jest pierwszą literą od angielskiego słowa "registered" – czyli zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie Patentowym lub innym organie publicznym, zajmującym się ochroną własności intelektualnej.

Dzięki rejestracji, znak towarowy podlega ochronie, wynikającej z ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje karę grzywny dla osoby, która posługuje się danym oznaczeniem, nie jest upoważniona do korzystania z niego. W takich wypadkach, uprawniony, może domagać się odszkodowania. 

Penalizacja wynika z faktu, że stosowanie oznaczenia wywołuje mylne wrażenie, iż znak towarowy podlega ochronie. Czyli jeżeli Twój znak jeszcze nie został zarejestrowany, a już posługujesz się symbolem R, to radzimy usunąć to oznaczenie. 

Umieszczenie R w kole, przy zastrzeżonym znaku towarowym, jest zależne od woli urawnionego – oznaczenie może, ale nie musi być umieszczone przy produkcie. Jeżeli takiego oznaczenia nie ma, to nie znaczy jednak, że znak towarowy nie podlega ochronie. Żeby sprawdzić, czy dany znak towarowy został zarejestrowany, można skorzystać z dostępnych wyszukiwarek zarejestrowanych znaków towarowych. Mimo, że użycie znaku zależy wyłącznie od upoważnionego, to zaleca się umieszczenie symbolu przy nazwie. Dzięki temu, konkurencja będzie jasno wiedziała, że znak towarowy jest chroniony i pomoże to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Znaczenie symbolu TM

co znaczy skrót TM

Skrót TM również pochodzi z języka angielskiego i oznacza "trademark", czyli po prostu "znak towarowy". Oznaczenie zostało zaczerpnięte z ustawodawstwa amerykańskiego.

W porównaniu z poprzednim symbolem TM oznacza, że nazwa produktu czy logo są tylko znakiem towarowym. Symbol, sam w sobie, nie zapewnia szczególnej ochrony prawnej i nie jest regulowany przez przepisy prawa polskiego.

Z jednej strony TM nie gwarantuje szczególnej ochrony znaku towarowego, ale z drugiej, przedsiębiorca nie musi dokonywać żadnych zgłoszeń czy uzyskiwać pozwoleń.

Każdy przedsiębiorca, bez problemu może umieścić znak towarowy przy swoich produktach czy nazwach – znak  TM jest przede wszystkim znakiem informacyjnym, który sugeruje, że znak towarowy jest zajęty. W sytuacji, gdy jednak znak towarowy zostanie naruszony, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw w oparciu, np. o kodeks cywilny czy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jest to ochrona na zasadach ogólnych.

co znaczy znaczek c w kółku

W artykule zostały przedstawione dwa najczęściej spotykane znaki towarowe. Nie można zapominać, że oprócz wspomnianych, istnieją inne oznaczenia, chroniące np. prawa autorskie -  charakterystyczne C w kole. Innym symbolem jest SM, który oznacza znak usługowy. 

Zobacz również:

Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Co to jest klasyfikacja towarów i usług? Co daje ochrona znaku towarowego? Co to jest znak towarowy Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook