fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Obejmujesz zasięgiem wybrane państwa na świecie. Płacisz najwięcej, czekasz najdłużej.

Za co płacisz, rejestrując międzynarodowy znak towarowy?

Jeżeli zasięg Twojego biznesu sięga poza granice Rzeczpospolitej i Unii, koniecznie rozważ zgłoszenie znaku towarowego w Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej położonej w Genewie. Jest to najdroższa forma ochrony, jednak zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy zwiększa pewność, że nikt bezprawnie nie użyje Twojego oznaczenia poza granicami Polski. A nawet jeżeli do jakiegoś naruszenia dojdzie, to znacznie skuteczniej wyegzekwujesz swoje prawa przy ewentualnych sporach. Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego w WIPO znaku towarowego na terenie każdego ze 113 państw należących do Systemu Madryckiego, które wybierzesz.

Koszt międzynarodowego znaku towarowego

Rodzaje opłat za ochronę znaku towarowego

Światowa Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) pobiera za rejestrację opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie WIPO. Do opłat składających się na koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego należą:

Wielkości opłat mogą się od siebie różnić w zależności od tego, jaka podstawa prawna wiąże kraj pochodzenia zgłoszenia znaku towarowego z WIPO. Istnieją trzy możliwości relacji:

Zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego dokonuje się za pośrednictwem Urzędu kraju pochodzenia znaku. Wniosek składany jest w Urzędzie Patentowym RP uiszczając opłatę od wniosku o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego w wysokości 600 PLN. Opłaty za rejestrację uiszczane są na konto WIPO we frankach szwajcarskich.

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego

Oto opłaty, które należy uiścić na konto WIPO w przypadku państwa, które jest związane zarówno Porozumieniem Madryckim, jak i Protokołem do tego Porozumienia. Uiszczenie tych opłat upoważnia uprawnionego do korzystania ze znaku przez okres 10 lat.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego

Opłaty podstawowe

Opłaty uzupełniające

  • 100 CHF  - za każde wskazane państwo członka porozumienia LUB
  • Ustalane indywualnie w związku z objęciem ochrony na poszczególne kraje

Opłaty za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy po upływie 10 lat o kolejną dekadę

Opłaty towarzyszące zgłoszeniu i rejestracji międzynarodowego znaku towarowego są obiektywnie wysokie. Pamiętać trzeba jednak, że płacimy za 10-letnią ochronę na terenie 113 państw związanych Porozumieniem madryckim lub sporządzonym do niego Protokołem. Daje to nieograniczoną niemalże możliwość uzyskania ochrony na całym świecie, w jednym miejscu – Biurze Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej w Genewie.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego na świecie Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Po co badać znak przed rejestracją? Co daje ochrona znaku towarowego? Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 4

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook