fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Nic nie trwa wiecznie. Ochrona znaku towarowego również. Zadbaj o to, by w terminie przedłużyć ochronę swojego znaku.

Musisz pamiętać o tym, że ochrona znaku towarowego jest ograniczona w czasie.

Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?

Ochrona znaku towarowego obejmuje okres 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego z możliwością jego przedłużania na wniosek uprawnionego na kolejne 10 letnie okresy. Terminy te są identyczne zarówno w przypadku polskiego jak i unijnego znaku towarowego.

Często popełnianym błędem jest branie pod uwagę daty otrzymania decyzji o przyznaniu ochrony znaku towarowego za początkową datę okresu ochronnego.

Przykładowo, 10 marca 2016 r. zgłosiłeś swój znak towarowy do rejestracji.
8 września 2016 r. otrzymałeś z Urzędu Patentowego decyzję o udzieleniu ochrony. Okres 10 lat liczony będzie zatem od 10 marca 2016 r.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat

Upływu 10 letniego terminu, na jaki trwa ochrona znaku towarowego, musi pilnować sam przedsiębiorca. Urząd Patentowy nie powiadamia o upływającym okresie ochrony znaku towarowego. Nie jest również wydawana decyzja o wygaśnięciu prawa na skutek upływu okresu ochrony. Informacja o wygaśnięciu nie jest też nigdzie publikowana. 

W jaki sposób przedłużyć ochronę znaku towarowego? 

W celu przedłużenia ochrony znaku towarowego trzeba złożyć odpowiedni wniosek oraz wnieść wymagane opłaty za kolejny okres ochrony. Wniosek należy złożyć przed końcem upływającego okresu ochrony, nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem. Wniosek można złożyć za dodatkową opłatą również w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochronnego.

Dodatkowy 6-miesięczny termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracanym. Jeżeli termin ten upłynie nie będzie już możliwości przedłużenia prawa ochronnego znaku towarowego, w takim przypadku trzeba będzie ponownie zastrzec znak towarowy.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Polsce Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej Ochrona znaku towarowego na świecie Kiedy rejestrować znak towarowy Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook