fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Najszersza ochrona logo Twojej firmy – logo jako znak towarowy i wzór przemysłowy

Opinie i porady

Logo jest bardzo cennym zasobem każdej firmy. Każdy przedsiębiorca chce, żeby jego marka wyróżniała się na tle innych i żeby zdobyła jak największe zaufanie oraz popularność. Gdy Twoja marka odniesie sukces, możliwe, że nie zabraknie osób, które zaczną upodabniać swoją identyfikację wizualną do Twojej.

Chroń się przed takimi sytuacjami! Zabezpiecz swoje logo już dziś i bez obaw inwestuj w rozpoznawalność swojej marki. W artykule pokażemy Ci, w jak najszerszy sposób ochronić prawnie firmowe logo.

Ochrona prawna logo - rejestracja znaku towarowego

Pierwszym sposobem na ochronę Twojego logo jest jego rejestracja jako znak towarowy.

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do odróżnienia od siebie produktów i usług pochodzących z różnych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być nazwa, logo, rysunek, opakowanie, melodia, forma towaru.

Poniżej zobaczysz przykłady różnych rodzajów znaków towarowych:

 

przykłady znaków towarowych

Żebyś mógł zarejestrować swoje logo jako znak towarowy, będzie ono musiało spełnić pewne wymagania:


Jak widzisz, żeby zarejestrować logo jako znak towarowy, trzeba najpierw dokładnie zbadać, czy jest taka możliwość. Jeżeli chcesz, abyśmy bezpłatnie zweryfikowali zdolność rejestracji Twojego logo, napisz do nas, wypełniając formularz znajdujący się na końsu tego artykułu.

Rejestracja logo jako znaku towarowego da Ci prawo do jego wyłącznego używania przez okres 10 lat z możliwością przedłużania tej ochrony na kolejne 10 letnie okresy, czyli w praktyce Twoje logo może być chronione w nieskończoność. Co ważne, ochrona znaku towarowego obejmuje nie tylko loga identyczne, ale również podobne. Jeżeli Twoja konkurencja zbyt mocno zainspiruje się wyglądem Twojego logo i przez to Twoi klienci zostaną zmyleni co do pochodzenia produktów lub usług, będziesz miał prawo zakazać Twojej konkurencji używania takiego logo oraz będziesz mógł domagać się odszkodowania i wydania nienależnie uzyskanych przez nich korzyści.

Ochrona logo jako znaku towarowego jest jednak ograniczona – rozciąga się na te towary i usługi, które wymienisz w klasyfikacji nicejskiej. Gdy przykładowo zarejestrujesz swoje logo w zakresie produkcji i sprzedaży butów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś używał podobnego logo i nazwy w zakresie produkcji mebli. Problem ten można rozwiązać przez rejestrację logo jako wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej, w przypadku którego nie wymienia się szczegółowo towarów i usług, dla których rejestruje się swoje logo, więc ochrona rozciąga się na wszystkie branże.

Ochrona prawna logo - logo jako wzór przemysłowy

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca oryginalny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej).

Poniżej zobaczysz przykładowe zarejestrowane wzory przemysłowe:

przykładowe wzory przemysłowe


Jak widzisz, definicja wzoru przemysłowego może wydawać się skomplikowana, ale postaramy się wyjaśnić ją w jak najprostszy sposób.

Kluczem do zrozumienia tej definicji jest słowo „wytwór“, które oznacza każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego (art. 102 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej). Ochrona postaci wytworu jako wzoru przemysłowego skupia się przede wszystkim na tym, co widzimy, czyli na zewnętrznie postrzegalnych cechach. I właśnie tym wzór przemysłowy różni się od patentów czy wzorów użytkowych, w których stawia się przede wszystkim na rozwiązania technologiczne i użytkowe. We wzorze przemysłowym chodzi zaś głównie o wygląd określonych wytworów.

Jak zostało zapisane w ustawowej definicji, każdy wzór przemysłowy musi być nowy, a więc nieudostępniony wcześniej publicznie. Udostępnić publicznie swój wzór możesz na przykład, przez umieszczenie go na swojej stronie internetowej, na produktach czy w reklamach, a także w czasopismach branżowych czy notkach prasowych.

Prawo daje jednak margines czasowy, w którym wzór przemysłowy uważa się za nowy i jest to 12 miesięcy. Czyli, aby Twój wzór przemysłowy został uznany za nowy, musi być zgłoszony do rejestracji najpóźniej 12 miesięcy od jego publicznego ujawnienia.

Kolejną ważną kwestią związaną ze zrozumieniem wzorów przemysłowych jest kryterium oryginalności. Wzór przemysłowy musi się wyróżniać – nie może różnić się od wzorów obecnych już na rynku tylko małymi szczegółami – musi mieć indywidualny charakter. W praktyce ma to wyglądać tak, że każdy, kto będzie miał styczność z nowym wzorem przemsyłowym powinien mieć wrażenie, że widzi coś nowego, coś czego nigdy wcześniej nie oglądał. Właśnie z tego względu jako wzór przemysłowy raczej nie zarejestrujesz mało fantazyjnego logo firmy, składającego się tylko z napisu z nazwą firmy. Twoje logo, aby mogło być uznane za wzór przemysłowy, musi się wyróżniać swoim wyglądem, musi być oryginalne.

Podsumowując, kiedy możesz zastrzec swoje logo jako wzór przemysłowy?

Dlaczego warto zarejestrować logo jako wzór przemysłowy?

1.  Możliwość prezentacji wielu wariantów kolorystycznych i rozkładu elementów swojego logo w jednym zgłoszeniu

Mało która firma we współczesnych czasach posługuje się jedną wersją swojego firmowego logo. W zależności od celu, medium i środka komunikacji możemy wybrać wersję z sygnetem lub bez sygnetu, albo wersję monochromatyczną lub inną wersję kolorystyczną naszego logo. Dlatego warto zabezpieczyć każde ułożenie i każdy wariant Twojego logotypu. Przy rejestracji znaków towarowych musiałbyś zgłaszać każdy wariant swojego logo jako odrębny znak towarowy i ponosić za każdym razem pełne koszty urzędowe. W przypadku wzorów przemysłowych, w ramach jednego zgłoszenia możesz przedstawić wiele wariantów swojego logo. W Polsce do 10 wariantów wzoru przemysłowego możesz przedstawić w ramach jednej opłaty urzędowej. Poniżej zobaczysz przykładowe układy zarejestrowanych wzorów przemysłowych: różne wersje kolorystyczne i różne ustawienia logo:

przykładowe wzory przemysłowe2.    Szybka procedura rejestracji

Na rejestrację wzoru przemysłowego czeka się tylko kilkanaście dni w przypadku wspólnotowego wzoru przemysłowego (Unia Europejska) oraz około 3-4 miesięcy w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to procedura znacznie szybsza niż nabycie prawa do znaku towarowego, które trwa około 6-8 miesięcy.

3.    Łatwiejsze uzyskanie prawa ochronnego niż w przypadku znaków towarowych

Urzędy patentowe badają jedynie najważniejsze przesłanki związane z wydaniem prawa o rejestrację wzoru przemysłowego. Jest ich znacznie mniej niż w przypadku rejestracji znaku towarowego. Dodatkowo nie ma tutaj 3 miesięcznego okresu sprzeciwowego, co znacznie przyśpiesza całą procedurę rejestracji.


4.    Niższe opłaty urzędowe

Opłaty urzędowe za rejestrację wzoru przemysłowego są znacznie niższe niż w przypadku znaku towarowego. Za pięć lat ochrony wzoru przemysłowego w Polsce opłaty urzędowe wynoszą od 520 zł, w Unii Europejskiej od 350 euro. Dla porównania, ochrona znaku towarowego w Polsce wiąże się z opłatami urzędowymi wynoszącymi od 940 zł, a w Unii Europejskiej od 850 euro.


5. Szeroka ochrona – brak ograniczenia towarów i usług

W przypadku znaków towarowych sporządza się klasyfikację nicejską, w której należy dokładnie określić zakres towarów i usług, w odniesieniu do których będzie się posługiwało tym znakiem. W związku z tym można powiedzieć, że znak towarowy chroniony jest tylko w zakresie określonej branży. Jeżeli chodzi o rejestrację wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej, nie jest tutaj wymagane wskazywanie towarów i usług oznaczanych danym wzorem, więc będziesz mógł zakazać posługiwania się Twoim wzorem każdej firmie, niezależnie od branży.

5.    Brak wymogu realnego używania wzoru przemysłowego


Prawo stanowi, że zastrzeżonego znaku towarowego trzeba używać. Jeżeli nie będziesz używał swojego znaku w ciągu 5 lat od jego rejestracji, to takie prawo może zostać wygaszone. Właściciel wzoru przemysłowego nie ma obowiązku używania zarejestrowanego przez siebie wzoru.

Znak towarowy a wzór przemysłowy

Znak towarowy Wzór przemysłowy

Oznaczenie, które służy do odróżnienia od siebie produktów i usług pochodzących z różnych przedsiębiorstw

Nowa i posiadająca oryginalny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację
Musi posiadać zdolność odróżniającą, nie spełniać przesłanek bezwzględnych odmowy rejestracji znaku, występuje 3 miesięczny okres sprzeciwowy – trudniejsza rejestracja. Nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, musi być nowy (do 12 miesięcy od upublicznienia) oraz mieć oryginalny charakter – łatwiejsza rejestracja
Rejestracja w zakresie określonych produktów i usług. Rejestracja bez określania produktów i usług – ochrona w zakresie wszystkich branż w przypadku wzoru zgłaszanego w Unii Europejskiej.
Możliwość używania symbolu R po zarejestrowaniu logo. Nie można używać symbolu R po zarejestrowaniu logo.
Rejestracja logo jako znaku słowno-graficznego obejmuje ochronę nazwy firmy w określonym kształcie graficznym . Rejestracja logo jako wzór przemysłowy obejmuje ochroną grafikę, czyli wygląd. Nie obejmuje ochrony warstwy słownej.
Opłaty urzędowe:
-    Polska: od 940 zł
-    UE: od 850 euro
Opłaty urzędowe:
-    Polska: od 520 zł
-    UE: od 350 euro
Jeden wariant kolorystyczny i jeden wariant ułożenia elementów logo = 1 znak towarowy. Wiele wariantów kolorystycznych i wiele ułożeń elementów logo można zamieścić w jednym zgłoszeniu wzoru przemysłowego (do 10 wariantów logo w ramach jednej opłaty urzędowej).
Ochrona prawna trwa 10 lat z możliwością jej przedłużanania na kolejne 10 letnie okresy – w praktyce, znak towarowy może być chroniony w nieskończoność. Ochrona prawna trwa 5 lat z możliwością jej przedłużenia po zapłaceniu opłat urzędowych. Ochronę możesz jednak przedłużyć maksymalnie do 25 lat od daty rejestracji wzoru.

 

Dlaczego warto zasterzec swoje logo jako znak towarowy i wzór przemysłowy?

Zarejestrowanie swojego logo jako znaku towarowego i wzmocnienie ochrony przez zgłoszenie do rejestracji wzoru przemysłowego jest coraz częściej wykorzystywaną strategią jednocześnie optymalnej kosztowo, jak i najszerszej ochrony logo.

Zastrzeżenie logo jako znaku towarowego da Ci możliwość egzekwowania swoich praw w stosunku do innych firm, które będą wykorzystywały nie tylko takie samo, ale też podobne logo w Twojej branży. Dodatkowo, pewnym stopniem ochrony zostanie objęta również nazwa Twojej firmy – jeżeli jest ona elementem Twojego logo, to do ochrony zostanie zgłoszony znak słowno-graficzny.

Jak już wspomnieliśmy, we wzorze przemysłowym pod uwagę brana jest przede wszystkim warstwa graficzna, a nie słowna. Mówiąc krótko, liczy się wygląd.
Jeżeli zauważysz, że jakaś firma, niezależnie od branży, posługuje się takim samym logiem jak Twoje, będziesz miał prawo zakazać jej takich działań. Ponadto, w zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Polsce w ramach jednej opłaty urzędowej będziesz mógł wskazać do 10 różnych wariantów swojego logo – jest to idealne rozwiązanie, jeżeli masz różne warianty kolorystyczne swojego logo lub używasz różnych rozkładów jego elementów.

Kolejną ważną kwestią jest wzmocnienie ochrony Twojej marki przed konkurencją, która chciałaby pozbawić Cię Twojego prawa. Mając zarejestrowany i znak towarowy, i wzór przemysłowy, aby pozbawić Cię praw do marki, konkurencja musiałaby wszystkie te prawa unieważnić przed sądem. Jest to dużo bardziej czasochłonne i trudniejsze, bo będziesz dysponował nie jednym, ale dwoma rodzajami praw do swojej marki.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejOchrona znaku towarowego na świecieIle kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowychBadanie zdolności ochronnej znakuZastrzezenie nazwy i logo firmyZastrzezenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook