fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ochrona znaku towarowego na świecie

Zagadnienia prawne

Dowiedz się na czym polega ochrona znaku towarowego na świecie.

Czym jest międzynarodowy znak towarowy?

Międzynarodowy znak towarowy daje możliwość tego, że zamiast rejestrowania znaku towarowego w kilku krajach, w różnych systemach prawnych, z różnymi zestawami opłat i koniecznością angażowania kilku pełnomocników, wystarczy jedno zgłoszenie do Świetowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego znaku towarowego przedsiębiorstwa na terenie wybranych krajów z listy, która obejmuje 113 państw z obszaru całego świata.

Ochrona znaku towarowego na świecie

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który chce rozszerzyć swoją działalność po za granicę Polski lub Unii Europejskiej, np. na rynek w Chinach lub Rosji możesz zastrzec znak towarowy firmy korzystając z tzw. Systemu Madryckiego.

Na System Madrycki składają się dwie umowy międzynarodowe: Porozumienie Madryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków Towarowych z 1891 r. (tzw. porozumienie madryckie) oraz Protokół do tego Porozumienia podpisany w 1996 r. (tzw. protokół madrycki). Jedną z podstawowych różnic między porozumieniem i protokołem jest to, że istnieją inne przesłanki skorzystania z przewidzianej w nich procedury rejestracji międzynarodowej. Porozumienie wymaga uprzedniego zarejestrowania znaku towarowego firmy w urzędzie krajowym, podczas gdy protokół - jedynie zgłoszenia go do rejestracji w kraju, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Umowy te zostały podpisane przez ponad 100 państw na całym świecie, w tym przez większość krajów europejskich, USA, Chiny, Japonię, Australię czy Rosję. Nad stosowaniem Systemu Madryckiego czuwa Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie. System ten oferuje właścicielom znaków towarowych możliwość ich ochrony w wielu krajach poprzez wypełnienie tylko jednego wniosku. 

Jak zastrzec międzynarodowy znak towarowy?

Międzynarodowa ochrona znaku towarowego frimy polega na „rozszerzeniu” ochrony danego znaku towarowego zgłoszonego w krajowym urzędzie patentowym na inne kraje.

Dla przykładu: firma dokonuje rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP. Przedsiębiorstwo chciałoby również wejść ze swoimi produktami na rynki Chin, Rosji i Ukrainy, więc chce, aby jego znak towarowy był chroniony również w tych państwach. Gdyby system madrycki nie istniał, firma ta musiałaby przechodzić procedurę rejestracji tego znaku towarowego w każdym z tych państw z osobna, czyli osobno w Chinach, Rosji i na Ukrainie. Dzięki istnieniu systemu madryckiego rejestracja znaku towarowego w kilku państwach może dokonać się za pomocą tylko jednego wniosku. 

Pierwszym etapem rejestracji międzynarodowego znaku towarowego jest zgłoszenie lub uzyskanie rejestracji tego znaku w urzędzie patentowym kraju pochodzenia. W przypadku polskich przedsiębiorców jest to Urząd Patentowy RP. Kolejnym etapemjest złożenie wniosku o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego, który składa się za pośrednictwem krajowego urzędu patentowego. Wniosek powinien zawierać między innymi: kopię znaku, który musi być identyczny z tym w rejestracji lub zgłoszeniu znaku w kraju pochodzenia, a także wykaz towarów i usług, które mają zostać objęte ochroną, pogrupowane zgodnie z klasyfikacją nicejską: http://zastrzezone.pl/klasyfikacja-nicejska-klasyfikacja-towarow-i-uslug/27,17,16. Należy wskazać również, w jakich państwach chcemy zastrzec znak towarowy przedsiębiorstwa. Przy składaniu wniosku wnosi się opłatę, o której będzie mowa w dalszej części artykułu. 

Następnie krajowy urząd patentowy przekazuje wniosek do WIPO. Po otrzymaniu zgłoszenia międzynarodowego z urzędu pochodzenia WIPO przede wszystkim sprawdza, czy wszystkie wymogi zgłoszenia są spełnione, a towary i usługi prawidłowo sklasyfikowane. Jeśli tak jest, rejestruje znak towarowy w Rejestrze Międzynarodowym i publikuje go w Biuletynie Międzynarodowym. Następnie Biuro Międzynarodowe powiadamia o rejestracji międzynarodowej urzędy wskazanych państw. W państwach tych wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego w WIPO rozpatrywany jest w oparciu o prawo danego kraju. Postępowania w poszczególnych państwach są od siebie niezależne. WIPO rejestruje decyzje poszczególnych państw zgłoszonych we wniosku i informuje o tym osobę lub firmę zgłaszającą znak towarowy do międzynarodowej rejestracji. 

Co daje międzynarodowy znak towarowy

Ile trwa międzynarodowa ochrona znaku towarowego?

Ochrona w procedurze międzynarodowej udzielana jest na 10 lat, z możliwością wielokrotnego przedłużania. Trzeba jednak pamiętać, że przez pierwsze 5 lat ochrona znaku towarowego ma charakter warunkowy. Oznacza to, że jeśli w tym czasie zostanie wszczęte postępowanie, w wyniku którego znak ten przestanie być chroniony w kraju pochodzenia (czyli w przypadku polskich przedsiębiorców w Polsce), to rejestracja międzynarodowa wygaśnie.

Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego?

Korzystanie z międzynarodowej ochrony znaku towarowego firmy nie należy do najtańszych. Jednak zastrzegając znak towarowy w ten sposób zyskujesz pewność, że nikt bezprawnie nie użyje Twojego znaku, a nawet jeżeli to zrobi, będziesz miał w ręku skuteczne narzędzie przeciwko naruszaniu Twojego prawa. 

Całkowity koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego zależy między innymi od tego czy zgłoszony znak towarowy jest czarno biały czy barwny, ilości klas towarów i usług, które ma obejmować oraz od ilości państw, na których terytorium chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego.

Warto wiedzieć, że wszystkich opłat uiszczanych na konto Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej dokonywać trzeba we frankach szwajcarskich. 

Więcej informacji na temat opłat związanych z zarejestrowaniem międzynarodowego znaku towarowego znajdziesz tutaj: http://zastrzezone.pl/ile-kosztuje-zastrzezenie-miedzynarodowego-znaku-towarowego/71,17,16.


Zobacz również

Ochrona znaku towarowego w Polsce Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego? Co to jest klasyfikacja towarów i usług Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 5

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook