fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Po co badać znak przed rejestracją?

Opinie i porady

Dowiedz się dlaczego badanie znaku towarowego jest ważne i pomoże Ci uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy oraz stworzyłeś idealne logo. Chcesz zastrzec znak towarowy. Jednak zanim złożysz wniosek do urzędu patentowego powinieneś sprawdzić, czy wymyślony przez Ciebie znak ma w ogóle szansę na zarejestrowanie. Dlatego właśnie warto jest wykonać badanie zdolności rejestrowej tego znaku.

Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego polega na szczegółowej analizie konkretnego znaku towarowego pod kątem możliwości jego rejestracji w urzędzie patentowym. Podczas badania zdolności rejestrowej znaku bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 

 


Po co badać znak przed rejestracją

Korzyści z wykonania badania zdolności rejestrowej jest wiele:

Jak wykonuje się badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Przy badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego na początku warto przyjrzeć się przesłankom bezwzględnym odmowy rejestracji znaku towarowego. Są to przesłanki, przez które urzędy patentowe  mogą od razu odrzucić zgłoszenie danego znaku towarowego do rejestracji. Przesłanki te zawarte są w art. 1291 ustawy prawo własności przemysłowej. Cały katalog zawiera kilkanaście powodów, dla których znak towarowy nie będzie mógł uzyskać ochrony. Przy przeprowadzaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego trzeba przeanalizować wszystkie te przesłanki w kontekście badanego znaku. 

Najczęściej występującą przesłanką bezwzględną odmowy rejestracji znaku towarowego jest jego opisowość, czyli sytuacja, w której znak towarowy składa się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania rodzaju, pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności danego towaru lub usługi. Problem z opisowością znaku towarowego pojawia się dosyć często, ponieważ przedsiębiorcy chcą, aby ich marka od razu kojarzyła się ze sprzedawanymi produktami lub świadczonymi usługami. Oczywiście, z marketingowego punktu widzenia jest to na pewno ważny argument, natomiast trzeba uważać, aby nazwa firmy była sugerująca, ale nie opisowa. Na przykład nazwa piekarni „Świeże bułeczki“ będzie nazwą opisową, bo wskazuje na jakość („świeże“) oraz na rodzaj towaru („bułeczki“). Nazwa sugerująca z kolei ma wywoływać u odbiorców skojarzenia z konkretnym towarem/usługą, ale wprost nie opisuje tego towaru/usługi. 

Jeżeli dany znak towarowy nie kwalifikuje się pod żadną z przesłanek bezwzględnej odmowy rejestracji, należy sprawdzić, czy nie narusza on praw innych osób, w szczególności prawa autorskiego oraz prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to występują one w szczególności przy logo danych firm. Zawsze należy zadbać o to, aby z osobą, która stworzyła naszej firmie identyfikację wizualną podpisać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tej identyfikacji wraz z klauzulą obejmującą zgodę na rejestrację jej elementów jako znaków towarowych. Jeżeli znak towarowy nie narusza praw autorskich, należy następnie sprawdzić, czy w bazach zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych nie widnieje już znak identyczny lub podobny. Każdy właściciel wcześniej zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do wniesienia swojego sprzeciwu do nowo zgłaszanego znaku w terminie 3 miesięcy od daty publikacji tego znaku.

W jaki sposób bada się identyczność lub podobieństwo znaków towarowych? Po pierwsze, znaki towarowe muszą być zarejestrowane/zgłoszone na tym samym terytorium. Jeżeli chcemy zarejestrować znak towarowy na terytorium Polski, a widzimy, że w bazach znaków towarowych widnieje znak identyczny lub podobny do naszego, ale zarejestrowany w USA, to nie powinny one wchodzić w kolizję ze względu na inne terytorium obowiązywania ochrony. Po drugie, znak towarowy zawsze jest zastrzegany dla konkretnych, wskazanych we wniosku towarów i usług. Jeżeli chcemy zgłosić do ochrony w Polsce nazwę „ABCDE“ w zakresie produkcji odzieży, ale widzimy, że w bazach zarejestrowanych znaków towarowych na terytorium Polski widnieje już nazwa „ABCDE“, to nie popadajmy w panikę – najpierw sprawdźmy, na jakie towary i usługi została zarejestrowana nazwa naszej konkurencji. Jeżeli w wykazie będzie widniało na przykłada świadczenie usług fryzjerskich, to wtedy nasza nazwa nie wejdzie w kolizję z identyczną nazwą zastrzeżoną dla innych produktów i usług. 

Kolejną kwestią, o której należy pamiętać przy wykonywaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, jest kwestia podobieństwa samych znaków. O ile nie ma większych problemów z wychwyceniem znaku identycznego, o tyle może pojawić się problem z określeniem stopnia podobieństwa danych oznaczeń. W badaniu podobieństwa danych nazw przedsiębiorstw bierze się pod uwagę nie tylko ich zapis, ale również wymowę, np. nazwy SAVANA oraz SA-VANA zostaną uznane za podobne, ponieważ mimo zapisania drugiej nazwy z myślnikiem, ich wymowa jest taka sama. Podobnie z nazwą SAVANA oraz SAWANA, czy też SA-WANA albo SA VANA czy SAVA-NA. Jak widzimy, każda taka kombinacja będzie uznana za podobną do siebie. Kwestia określenia podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka sprzeciwu nie jest łatwa, więc warto takie zadanie zlecić profesjonalistom. 


Jak widzisz warto jest wykonać badanie znaku przed rejestracją, ponieważ dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu, energii i pieniędzy związanych z procesem rejestracji znaku towarowego, który i tak mógłby nie uzyskać ochrony.

Zobacz również:

Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimi Jak chronić domenę internetową? Co daje ochrona znaku towarowego? Klasyfikacja nicejska - klasyfikacja towarów i usług Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook