fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Polityka prywatności serwisu zastrzezone.pl 1. Informacje podstawowe.
  1. Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.
  2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].
  3. Dane osobowe użytkowników serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: RODO.
  4. W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z użytkowaniem serwisu, użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].
 2. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Serwis może przetwarzać dane osobowe użytkowników, zgromadzone przede wszystkim za pomocą mechanizmu plików cookies.
  2. Dane osobowe zgromadzone przez serwis będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik serwisu, aż do jej rozwiązania lub wygaśnięcia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowanie za pomocą formularza, w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Po tym okresie dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane w celach archiwalnych, statystycznych oraz do czasu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy o świadczenie usług.
  3. Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.
  4. Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta odbywa się na podstawie jego zgody, ma on prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą podlegały profilowaniu, nie będą w oparciu o nie również podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
 3. Polityka „cookies”
  1. Serwis wykorzystuje mechanizm plików cookies („ciasteczka”). Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie http://aboutcookies.org.
  2. Ze względu na okres przechowywania (retencji), pliki „cookies” wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
   1. cookies „sesyjnych” lub „tymczasowych”, związanych z sesją przeglądania serwisu, które przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu opuszczenia witryny internetowej;
   2. cookies „trwałych”, zapisywanych na urządzeniu użytkownika i pozostających w pamięci przeglądarki po zakończeniu sesji, o ile nie zostaną one usunięte na żądanie użytkownika;
   3. cookies podmiotów zewnętrznych (tzw. third partie cookies), pochodzące z serwerów reklamowych podmiotów współpracujących z serwisem.
  3. Ze względu na cel ich wykorzystywania, pliki cookies wykorzystywane przez serwis mogą mieć charakter:
   1. niezbędny do właściwego funkcjonowania strony i jej poszczególnych elementów;
   2. funkcjonalny, umożliwiające witrynie zapamiętywanie wyborów dokonanych na stronach serwisu, w tym zapamiętywanie haseł użytkownika wykorzystywanych do logowania do konta użytkownika;
   3. wydajnościowy, których celem jest gromadzenie informacji i o tym, jak są wykorzystywane strony internetowe;
   4. reklamowy, wykorzystywane w celu świadczenia usług reklamowych;
   5. analityczny, wykorzystywane w celach statystycznych.
  4. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.
  5. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki wykorzystywanej do korzystania z serwisu, w sposób odpowiedni dla tej przeglądarki:
  6. Użytkownik może uzyskać dostęp do zgromadzonych plików cookies znajdujących się na dysku lub w pamięci urządzenia, wykorzystywanego do korzystania z serwisu, poprzez analizę zawartości plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
  7. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.
 4. Inne stosowane technologie
  1. Administrator informuje, że w Serwisie zastosowane są następujące zewnętrzne technologie śledzenia działań użytkowników w Serwisie:
   1. piksel konwersji Facebooka wykorzystujący pliki cookies zapewniany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA, w celu marketingu oraz remarketingu usług prezentowanych w ramach Serwisu i zarządzania reklamami na Facebooku. Szczegóły na temat wykorzystywania plików cookies przez Facebook Inc. dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation;
   2. piksel aplikacji FastTony.es wykorzystujący pozostałe technologie takie jak piksel konwersji Facebooka oraz kody śledzenia Google, zapewniany przez Agencję Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29 w celu marketingu oraz remarketingu usług oferowanych w ramach Serwisu oraz automatyzację komunikatów reklamowych udostępnianych przez portal Facebook.
   3. narzędzia społecznościowe i wtyczki udostępniane przez Facebook Inc. wykorzystywane są w celu subskrypcji profilu Administratora Serwisu;
   4. kod śledzenia Google Analytics zapewniany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizy statystyk Serwisu i poprawy działania Serwisu. Szczegóły na temat przetwarzania danych przez Google LLC na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245;
   5. kod śledzenia Google AdSense, zapewniany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu zarządzania reklamami w Google AdWords, Google AdSense i prowadzenia działań promocyjnych i remarketingowych usług oferowanych w ramach Serwisu. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies w usługach Google LLC na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl&hl=pl;
   6. skrypt CallPage zapewniany przez CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celu zawiązywania automatycznego połączenia telefonicznego Administratora Serwisu z numerem wskazanym przez klienta w Serwisie, w celach marketingowych takich jak udzielanie informacji o ofercie oraz w celu zbierania i analizy statystyk do optymalizacji Serwisu. Więcej o przetwarzaniu danych przez CallPage Sp. z o.o. na stronie: https://www.callpage.pl/polityka-prywatnosci-2018.
  2. W ramach ustawień plików cookies użytkownik Serwisu może zadecydować, czy wyraża zgodę, czy nie na korzystanie z:
   1. pixela Facebooka, wtyczek społecznościowych oraz plików cookies zapewnianych przez Facebook Inc. w ustawieniach przeglądarki oraz w ustawieniach prywatności profilu w portalu Facebook;
   2. pixela aplikacji FastTony.es w ustawieniach przeglądarki dotyczących pixela Facebooka;
   3.  kodów śledzenia Google AdSense i Google Analitics oraz plików cookies zapewnianych przez Google LLC ustawieniach przeglądarki;
   4. skryptu CallPage w ustawieniach przeglądarki.
 5. Postanowienia końcowe
   1. Żadne dane identyfikacyjne, ani dane osobowe nie są zbierane w imieniu podmiotu trzeciego, ani nie będą przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.
   2. Żadne dane identyfikacyjne ani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeżeli użytkownik Serwisu wyraźnie wskaże w ustawieniach przeglądarki, że nie zgadza się na takie działania.
   3. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą wprowadzane poprzez dokonanie zmiany jej treści i zamieszczenie zaktualizowanej treści w Serwisie.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook