fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy - poznaj 6 korzyści majątkowych i podatkowych

Opinie i porady

Znak towarowy to identyfikator Twojej marki – jest nim nazwa Twojej firmy, jej logo, a także nazwy i oznaczenia Twoich produktów i usług. Bez znaku towarowego Twoja marka nie istniałaby – nie mogłaby się wyrażać i stać się rozpoznawalna. Znak towarowy może być naprawdę cenną wartością, czasami przekraczającą nawet wartość całej firmy! Dlatego tak ważna jest ochrona znaku towarowego, czyli zarejestrowanie go w urzędzie patentowym.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego jest naprawdę wiele: możesz blokować nieuczciwą konkurencję, legalnie używać oznaczenia ® czy też chronić swoją domenę internetową. Oprócz szeroko pojętej ochrony marki rejestracja znaku towarowego niesie za sobą również korzyści majątkowe i podatkowe: 

1. Znak towarowy można sprzedać 

Czy wiesz, że zakup rozpoznawalnej marki jest często znacznie korzystniejszy niż inwestycja w wypromowanie nowej? Przez działania reklamowe, promocyjne i wizerunkowe, a także dzięki jakości oferowanych produktów i usług oraz dzięki doświadczeniom zdobywanym w wyniku kontaktu klientów z Twoją firmą w głowach klientów kształtuje się konkretne wyobrażenie o marce. Łatwiej jest skorzystać ze znaku towarowego z już wypromowanego i obecnego w świadomości klientów, niż od początku budować swoją pozycję na ryku. Jeżeli to wyobrażenie jest pozytywne, to mogą znaleźć się przedsiębiorcy, którzy zechcą wykupić od Ciebie prawa do używania Twojego znaku towarowego.  

na znaku towarowym można zarobić

2. Znak towarowy można licencjonować i zastawiać

Jeżeli Twoja marka jest rozpoznawalna, to możesz udzielić odpłatnej licencji na jej używanie przez innych przedsiębiorców – w takiej sytuacji znak towarowy będzie sam na Ciebie pracował – Ty będziesz mógł się zrelaksować i liczyć zyski, które co miesiąc będą wpływały na Twoje konto z tytułu udzielonej licencji. Prawa własności intelektualnej mogą stać się również przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności, na przykład kredytów bankowych. Jeżeli chcesz korzystać z takiego rozwiązania, to koniecznie musisz zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym – licencji można udzielić tylko na zastrzeżony znak towarowy. 

3. Znak towarowy to składnik bilansu

Zarejestrowany znak towarowy może stać się elementem aktywów przedsiębiorstwa. Jest wykazywany w księgach rachunkowych jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki ujawnieniu znaku towarowego w bilansie zwiększysz swoje aktywa. Jednak, co ważne, do majątku firmy nie można zaliczyć znaków wytworzonych we własnym zakresie - jeżeli Twoja firma sama stworzyła swoje logo i zgłosiła je do rejestracji w Urzędzie Patentowym, to takie logo nie będzie wykazywane w bilansie. Dlatego można skorzystać z różnych rozwiązań tej kwestii, na przykład zarejestrować znak towarowy na jednego ze wspólników spółki, a następnie udzielić spółce licencji na korzystanie z tego znaku.  

4. Koszty związane ze znakiem towarowym są kosztami uzyskania przychodu 

Wszystkie koszty, które ponosisz w związku ze stworzeniem i rejestracją znaku towarowego, zarówno te urzędowe, jak i wynagrodzenie dla kancelarii brandingowej czy rzecznika patentowego, możesz wliczyć w koszty swojej działalności gospodarczej. Dzięki temu możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy do zapłaty. 

5. Zarejestrowany znak towarowy można amortyzować

Zastrzeżony znak towarowy, który wprowadzi się do majątku firmy, należy amortyzować. To dobra wiadomość, ponieważ amortyzacja jest kosztem, który zmniejsza podatek dochodowy do zapłaty. Co ważne, żeby znak towarowy można było amortyzować, musi mieć wartość nie mniejszą niż 3 500 zł. Jeżeli Twój znak towarowy będzie miał mniejszą wartość, to wtedy tę wartość wrzuca się jednorazowo w koszty firmy, również zmniejszając w ten sposób w danym roku swój podatek dochodowy do zapłaty. 

amortyzacja znaku towarowego

6. Zarejestrowany znak towarowy może być narzędziem optymalizacji podatkowej

Wspólnicy spółki z o.o. mogą wykorzystać prawo z rejestracji znaku towarowego jako narzędzie optymalizacji swojego podatku dochodowego. Wszyscy wspólnicy spółek z o.o. wiedzą, że ich zysk z tytułu udziałów w spółce jest podwójnie opodatkowany – najpierw od zysku podatek CIT musi zapłacić spółka, później zysk po odliczeniu podatku dzieli się pomiędzy wspólników, którzy również płacą od niego swój podatek dochodowy. Aby legalnie ominąć ten problem, można wykorzystać do tego celu znak towarowy. Właściciele mogą zarejestrować znak towarowy na siebie jako na osoby fizyczne, a następnie udzielić odpłatnej licencji na korzystanie z tego znaku spółce. Zapłata za korzystanie ze znaku może być ich wynagrodzeniem, a zysku spółki nie będą dzielić miedzy siebie, ale na przykład przeznaczać go na inwestycje. 
Jak widzisz, rejestracja znaku towarowego może przynieść Twojej firmie wymierne korzyści majątkowe. Prawo ochronne na znak towarowy możesz wykorzystać również w celu optymalizacji podatkowej. 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejOchrona znaku towarowego na świecieIle kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowychBadanie zdolności ochronnej znakuZastrzezenie nazwy i logo firmyZastrzezenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook