fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Dofinansowanie na zgłoszenie znaku towarowegoJak zmniejszyć koszty związane z opłatami na zgłoszenie znaku towarowego lub wzoru przemysłowego?

To często zadawane nam pytanie ma prostą odpowiedź - korzystając z Programu SME FUND dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców!! Ten powstały dzięki Komisji Europejskiej fundusz umożliwia uzyskanie zwrotu nawet 75%  opłat urzędowych. Poniżej przygotowaliśmy zestaw niezbędnych informacji o dofinansowaniu. Zapoznaj się z naszym Q&A oraz przygotowanym filmem i podejmij decyzję czy warto przystąpić do programu. 

Ile zyskasz dzięki dotacji SME FUND?

Wszystko zależy od tego gdzie i ile znaków rejestrujesz. Co do zasady program umożliwia zwrot 75% wysokości opłat urzędowych dla znaków zgłoszonych w UE oraz w Polsce. Możesz również uzyskać dofinansowanie do rejestracji znaku w WIPO do 50% wysokości opłat urzędowych. Co ważne nie ma ograniczeń dotyczących ilości wzorów i znaków towarowych.

Maksymalna kwota do wykorzystania to 1500 euro na podmiot

Przykład 1.
Zgłaszam jeden znak towarowy w Polsce. Będzie on rejestrowany w jednej klasie towarowej. Uzyskasz 75% zwrotu z 450zł/(400 zł zgłoszenie elektroniczne) opłaty zgłoszeniowej i 75% zwrotu z opłaty za 10 letni okres ochronny i publikację, czyli: 
Otrzymasz 105 euro dofinansowania ~700 zł zwrotu
Do zapłaty za znak pozostanie~240 zł

Przykład 2.
Zgłaszam jeden znak towarowy w UE. Będzie on rejestrowany w dwóch klasach towarowych. Uzyskasz 75% zwrotu z 900 euro czyli około 675 euro czyli:
Otrzymasz 675 euro dofinansowania 
Do zapłaty za znak pozostanie 225 euro

Przykład 3. 
Zgłaszam trzy znaki: Jeden w Polsce w jednej klasie, dwa w UE w dwóch klasach. Uzyskasz 1455 euro dofinansowania (105 euro dla znaku zgłoszonego w PL, 675 euro dla każdego z dwóch znaków zgłoszonych w UE) czyli:
Otrzymasz 1455 euro dofinansowania 
Do zapłaty za znaki pozostanie 501 euro (2x 225 euro znaki UE i 51 euro znak PL)

Do kiedy trwa program SME FUND?

SME FUND rozpoczął się 10 stycznia 2022 roku i potrwa do 16 grudnia 2022. Ze względu na ogromną popularność, program zawieszono w październiku. Aktualnie, w listopadzie został on przywrócony, jednak może zostać zamknięty w momencie rozdysponowania całej puli dotacji.

Polska znajduje się w top 3 krajów z których pochodzi najwięcej zgłoszeń.

Jaki jest całkowity budżet programu?

Początkowo było to 15 mln euro. Ze względu na duże zainteresowanie, budżet podniesiono do 25 mln euro. Z programu skorzystało już ponad 20 tysięcy przedsiębiorców. 

Kto może uzyskać dofinansowanie SME FUND?

Z dofinansowania mogą skorzystać:

Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się w UE.

Kto nie uzyska dofinansowania SME FUND?

Przykładowo, o dofinansowanie SME FUND nie mogą starać się:

Pełny katalog wykluczeń z programu dostępny jest tutaj

Jakie dokumenty muszę mieć żeby zgłosić się do SME FUND?

1. Potwierdzenie posiadania nr VAT UE 
Wzór dokumentu: LINK 

2. Zaświadczenie z banku o posiadaniu konta firmowego zawierające: 

Na moim zaświadczeniu z banku brak jednej z informacji

W przypadku braków formalnych lub wątpliwości, Urząd może wezwać do uzupełnienia/dosłania potrzebnych danych, co może mieć również wpływ na wynik samego postępowania. Warto zadbać o to, żeby przedstawiane przez Ciebie dokumenty spełniały wszystkie wymagania programu. 

Korzystałem z innych dotacji UE. Czy mogę wziąć udział w programie SME FUND?

Jeżeli dotacje z których skorzystałeś nie dotyczyły tych samych/podobnych działań co Program SME FUND, możesz wziąć w nim udział.

Mam już wymagane dokumenty, jak wygląda proces zgłoszenia?

W skrócie, należy utworzyć konto na stronie: https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login i wypełnić wniosek zgłoszeniowy dołączając wymagane przez program dokumenty. Po dokonaniu zgłoszenia otrzymasz odpowiednie potwierdzenie, w którym znajdziesz informację o tym przez ile czasu Twój bon będzie ważny. Aktualny status związany ze sprawą możesz śledzić również na swoim koncie w zakładce bony.

Złożyłem wniosek. Ile czasu będę czekał na decyzję Urzędu?

Urząd informuje o wyniku postępowania zwykle w ciągu 10/14 dni. Decyzja o przyznaniu grantu jest przesyłana drogą elektroniczną. Informacje o przyznanym bonie znajdziesz również na swoim koncie, które utworzyłeś podczas rejestracji do programu.

Otrzymałem dofinansowanie, co dalej?

Pilnuj terminów! Od momentu przyznania dotacji masz 4 miesiące na zgłoszenie znaku i złożenie wniosku o zwrot środków (termin ten można przedłużyć o 2 miesiące) Co ważne, najpierw, musisz opłacić zgłoszenie znaku ze swoich środków. Dopiero po tym Urząd będzie mógł zwrócić Ci pieniądze za znak.

Kiedy mogę złożyć wniosek o zwrot środków za zgłoszenie znaku?

Jeżeli masz dowód opłaty zgłoszeniowej za znak oraz potwierdzenie dokonania zgłoszenia znaku, możesz złożyć wniosek o zwrot środków.

Urząd zwraca pieniądze w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku. 

W ten sposób uruchamiasz również kolejny etap programu (tzw okres realizacji) Trwa on 6 miesiecy i to właśnie w jego trakcie możesz dokonać kolejnych rozliczeń (przykładowo związanych z opłatą za 10 letni okres ochronny czy dotyczących nowego zgłoszenia)

Zgłosiłem znaki przed przystąpieniem do SME FUND. Co teraz?

Znaki zgłoszone przed otrzymaniem decyzji o przyznaniu grantu nie mogą być rozliczone w ramach dofinansowania. 

Otrzymałem sprzeciw do znaku - czy muszę oddać dotację SME FUND?

Nie. Dotacja nie jest uzależniona od wyniku rejestracji.

Otrzymałem odmowę rejestracji znaku - czy muszę oddać dotację SME FUND?

Nie. Dotacja nie jest uzależniona od wyniku postępowania zgłoszeniowego.

Gdzie znajdę więcej informacji o programie SME FUND?

Więcej informacji o programie SME FUND znajdziesz pod tym linkiem.

Przed ubieganiem się o dotację przeczytaj koniecznie zaproszenie do składania wniosków: link.

Potrzebujesz pomocy w pozyskaniu i rozliczaniu dofinansowania?

Pomagamy naszym klientom w uzyskaniu oraz rozliczaniu dofinansowania. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami za pomocą poniższego formularza oraz do obejrzenia przygotowanego przez nas filmu dotyczącego programu.

Czy program SME FUND pojawi się w 2023 roku?

Aktualnie nie ma potwierdzonej informacji o tym, że w 2023 roku program SME FUND ponownie będzie dostępny. Wydaje się jednak, że jest to bardzo prawdopodobne.

Często zadawane pytania 

Czy z programu SME FUND mogą skorzystać osoby nieprowadzące działalności gospodarczej?

Niestety, program SME FUND skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, posiadających numer VAT UE oraz mających konto bankowe związane z prowadzoną działalnością.

Otrzymałem dotację SME FUND w tym roku. Czy mogę ubiegać się o nią drugi raz?

Jeżeli uzyskałeś dotację w 2022 roku i chcesz otrzymać ją ponownie, niestety nie jest to możliwe. Jeżeli brałeś udział w programie SME FUND w 2021 roku i masz zamiar skorzystać z niego w 2022, możesz to zrobić. 

Moja dotacja SME FUND wygasła. Czy mogę złożyć wniosek ponownie?

Niestety nie. Możesz ubiegać się o jedno dofinansowanie rocznie. Będziesz mógł ponownie złożyć wniosek dopiero w 2023 roku.

Czy w ramach SME FUND rozliczę również koszt obsługi prawnej kancelarii?

W ramach programu SME FUND otrzymasz zwrot środków związanych z opłatami urzędowymi przy zgłoszeniu znaków krajowych, unijnych i międzynarodowych. Nie rozliczysz w nim kosztów związanych z obsługą prawną.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook