fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

O nas

O nas
Jesteśmy przekonani, że marka to nie tylko słowo czy grafika. To Twoje dobro, które daje Ci siłę odróżnienia i wyróżnienia się na rynku. Dlatego w zastrzezone.pl pomagamy chronić Twoje prawa i skutecznie wspierać w budowaniu wartości marki.

Za każdą marką, stoi człowiek. Tak też jest i tym razem. Za naszą jakość, odpowiadam ja. Nazywam się Marcin Setlak, mam wymarzoną żonę i doskonałą trójkę dzieciaków. Naturalnie, kiedy śpią ;)

Dwa zdania o moim wykształceniu

Dwa zdania o moim wykształceniu

Jestem prawnikiem. Ukończyłem Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie pod kierunkiem prof. Szajkowskiego, jednego z głównych autorów kodeksu spółek handlowych, zgłębiałem tajniki prawa handlowego oraz studium prawa amerykańskiego w Chicago Kent College of Law. Nigdy nie myślałem o wybraniu określonej specjalizacji w postaci aplikacji radcowskiej, sędziowskiej czy adwokackiej. Zawsze było mi bowiem bliżej do budowania rozwiązań o charakterze biznesowym w połączeniu z prawem. Tak też połączyłem pasje prawnicze, uzupełniając je o kompetencje w zakresie zarządzania projektami m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz pogłębiając wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie. Jestem trenerem i wykładowcą. Współpracuję m.in. z Wydziałem Prawa UMCS w Lublinie oraz Centrum Praw Własności Intelektualnej prowadząc zajęcia, obejmujące zagadnienia związane z informatyką i nowymi technologiami. W tej ostatniej, słuchacze ocenili moje zajęcie za najlepsze w roku akademickim 2019/2020, 2021/2022 oraz w 2020/2021 na miejscu trzecim. Dziękuję ;)

Dwa zdania o moim wykształceniu

Krótko o doświadczeniu zawodowym

Od ponad 15 lat moje kompetencje zawodowe obejmują 3 obszary: prawo, kreację i informatykę. Przez wiele lat tworzyłem i współtworzyłem ponad 200 marek firm oraz produktów. Zarządzałem i nadal zarządzam projektami informatycznymi. Jednym z nim jest system IP DESK, którego jestem pomysłodawcą. To system, który pomaga w zarządzaniu portfolio spraw w zakresie znaków towarowych, wzorów, wynalazków. Korzystają z niego kancelarie prawne, rzecznicy patentowi oraz działy prawne w dużych firmach.
Z szerokiego zakresu doświadczeń czerpię każdego dnia. Dzięki temu, mogę skutecznie wspierać przedsiębiorców w ochronie ich praw do posiadanych nazw firm, nazw produktów, logotypów oraz domen internetowych. Rozumiem „biznes” i stawiam na praktyczne prawo w działaniu. Oczywiście nie sam ;)

Dwa zdania o moim wykształceniu

Doskonały zespół ekspertów

Obiektywnie mam szczęście do ludzi ;) Ci, z którymi pracuję to nie tylko specjaliści w swoich dziedzinach ale otwarci, pozytywni, chętni do pomocy. W zależności od rodzaju postępowania dedykujemy do niego osobę, o odpowiednich kwalifikacjach. Nasz stały zespół składa się z kilkunastu osób, z czego większość to prawnicy m.in. rzecznicy patentowi, adwokaci, radcowie prawni. Więcej informacji znajdziesz na firmowej stronie brandelaw.pl.

Robimy to na czym się znamy

Robimy to na czym się znamy

Dzięki różnym kompetencjom, prowadzimy postępowania zgłoszeniowe, sporne w polskich i zagranicznych urzędach, zajmujemy się również zagadnieniami naruszeń praw autorskich.

W przypadku wykrycia kolizji Twojej marki z innym znakiem na etapie badań, świadczymy usługi dostosowania znaku do rejestracji – doradcze, kreatywne i graficzne. Ich celem jest doprowadzenie do uzyskania skutecznej ochrony Twoich praw.

Nasze usługi ochrony marki obejmują również opiekę prawną po zarejestrowaniu znaku towarowego. Stale monitorujemy rynek w zakresie zgłaszanych, podobnych do Twojego znaków. Tym samym wiesz co robi Twoja konkurencja i możesz z wyprzedzeniem podejmować odpowiednie działania.

Marcin Setlak

Zapraszam do współpracy

podpis

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook