fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy

Oferta

Banner artykułu

Chroniąc nazwę i logo firmy dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy jako znaku towarowego, daje wyłączne prawo do używania znaku na rynku. Prawo to realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, które posiada legalne uzasadnienie do używanej przez siebie marki. Co więcej, prawo to może być przedmiotem obrotu, a więc umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich.

Elementem informującym uczestników rynku o posiadanym przez Ciebie znaku towarowym, jest możliwość używania charakterystycznego symbolu - znaczek ®. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem przedsiębiorstwa zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją nazwy firmy oraz logo jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia np. podróbek wykorzystujących zarejestrowaną markę Twojej firmy, posiadanie świadectwa ochronnego będzie dla sądu wystarczającą podstawą do wydania postanowienia o zabezpieczenia towaru w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego.
I to już po kilku dniach od złożenia wniosku!
Wystarczy, że uprawdopodobnisz istnienie roszczenia na podstawie posiadanego świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy. 

Kolejnym ważnym argumentem jest to, że dopiero z chwilą uzyskania prawa ochronnego do znaku, posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Unikasz więc ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny, ponieważ to on dysponuje prawami do niej.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową wraz z instrukcjami. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania gotowego kompletu dokumentów oraz dokonania opłaty na rachunek bankowy urzędu. 

Dowiedz się jak szybko możemy ci pomóc

Dowiedz się jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego
Konsultacja
z prawnikiem
do24 godzin
Doradzamy w zakresie
zastrzeżenia znaku,
prowadzimy konsultacje telefoniczne i e-mailowe.
Badanie
znaku + raport
od2 do4 dni
Weryfikujemy znak w bazach znaków towarowych: krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Zgłoszenie znaku
(Polska)
od6 do7 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do UPRP, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.
Zgłoszenie znaku
(Unia Europejska)
od5 do6 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do EUIPO, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook