fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy

Chroniąc nazwę i logo firmy dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy jako znaku towarowego, daje wyłączne prawo do używania znaku na rynku. Prawo to realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, które posiada legalne uzasadnienie do używanej przez siebie marki. Co więcej, prawo to może być przedmiotem obrotu, a więc umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich.

Elementem informującym uczestników rynku o posiadanym przez Ciebie znaku towarowym, jest możliwość używania charakterystycznego symbolu - znaczek ®. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem przedsiębiorstwa zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją nazwy firmy oraz logo jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia np. podróbek wykorzystujących zarejestrowaną markę Twojej firmy, posiadanie świadectwa ochronnego będzie dla sądu wystarczającą podstawą do wydania postanowienia o zabezpieczenia towaru w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego.
I to już po kilku dniach od złożenia wniosku!
Wystarczy, że uprawdopodobnisz istnienie roszczenia na podstawie posiadanego świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy. 

Kolejnym ważnym argumentem jest to, że dopiero z chwilą uzyskania prawa ochronnego do znaku, posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Unikasz więc ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny, ponieważ to on dysponuje prawami do niej.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową wraz z instrukcjami. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania gotowego kompletu dokumentów oraz dokonania opłaty na rachunek bankowy urzędu. 

 

 

 

Brak zastrzeżenia nazwy i logo firmy, utrudnia ochronę znaku towarowego oraz prawidłowe zarządzanie marką:

Chcesz zastrzec nazwę i logo firmy?
Napisz do nas!

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook