Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy

Chroniąc nazwę i logo firmy dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie nazwy i logo firmy jako znaku towarowego, daje wyłączne prawo do używania znaku na rynku. Prawo to realnie podnosi wartość przedsiębiorstwa, które posiada legalne uzasadnienie do używanej przez siebie marki. Co więcej, prawo to może być przedmiotem obrotu, a więc umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich.

Elementem informującym uczestników rynku o posiadanym przez Ciebie znaku towarowym, jest możliwość używania charakterystycznego symbolu - znaczek ®. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem przedsiębiorstwa zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją nazwy firmy oraz logo jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku towarowego.

W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia np. podróbek wykorzystujących zarejestrowaną markę Twojej firmy, posiadanie świadectwa ochronnego będzie dla sądu wystarczającą podstawą do wydania postanowienia o zabezpieczenia towaru w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego.
I to już po kilku dniach od złożenia wniosku!
Wystarczy, że uprawdopodobnisz istnienie roszczenia na podstawie posiadanego świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy. 

Kolejnym ważnym argumentem jest to, że dopiero z chwilą uzyskania prawa ochronnego do znaku, posiadacz domeny internetowej uzyskuje tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego jej wykorzystywania. Unikasz więc ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny, ponieważ to on dysponuje prawami do niej.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową wraz z instrukcjami. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania gotowego kompletu dokumentów oraz dokonania opłaty na rachunek bankowy urzędu. 

 

 

 

Brak zastrzeżenia nazwy i logo firmy, utrudnia ochronę znaku towarowego oraz prawidłowe zarządzanie marką:

Chcesz zastrzec nazwę i logo firmy?
Napisz do nas!

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 7

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f