Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo produktu

To produkty są siłą Twojego przedsiębiorstwa. Chroniąc nazwę i logo produktu dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie nazwy i logo produktu, daje Ci wyłączne prawo do używania znaku towarowego na rynku. Prawo to daje również podstawę do wyodrębnienia marki produktu w strukturach przedsiębiorstwa. Znak towarowy produktu może być przedmiotem obrotu, co umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich. Tym samym umożliwia funkcjonowanie marce produktowej w obrocie gospodarczym.

Symbol ® widniejący obok znaku potwierdza, że dana marka jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem produktu zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją nazwy i logo produktu jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku.

Gdyby doszło do naruszenia  praw np. poprzez wytworzenie podrobionych produktów z użyciem Twojego znaku towarowego, możesz w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie towaru. Sąd wyda postanowienie w ciągu zaledwie kilku dni! Podstawą do wydania postanowienia jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę roszczenia. Najlepszym sposobem jest przedstawienie świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy.

Posiadając świadectwo ochronne na znak towarowy, unikasz również ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny internetowej. Z chwilą uzyskania prawa ochronnego uzyskujesz również tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego wykorzystywania zarejestrowanej domeny.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania kompletu dokumentów oraz dokonania właściwych opłat na rachunek bankowy urzędu. 

 

 

 

 

Brak zastrzeżenia znaku towarowego uniemożliwia pełne i prawidłowe korzystanie z praw, jakie daje rejestracja znaku:

Chcesz zastrzec nazwę i logo produktu? 
Napisz do nas!

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 5

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f