fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Zastrzeżenie nazwy i logo produktu

To produkty są siłą Twojego przedsiębiorstwa. Chroniąc nazwę i logo produktu dbasz o swoje biznesowe bezpieczeństwo.

Zastrzeżenie nazwy i logo produktu, daje Ci wyłączne prawo do używania znaku towarowego na rynku. Prawo to daje również podstawę do wyodrębnienia marki produktu w strukturach przedsiębiorstwa. Znak towarowy produktu może być przedmiotem obrotu, co umożliwia jego zbycie lub licencjonowanie na rzecz osób trzecich. Tym samym umożliwia funkcjonowanie marce produktowej w obrocie gospodarczym.

Symbol ® widniejący obok znaku potwierdza, że dana marka jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Takie używanie symbolu wraz z nazwą i logiem produktu zwiększa jego rynkową wiarygodność. Symbol ® przestrzega również konkurentów przed bezprawnym wykorzystywaniem Twoich oznaczeń.

Istotnym argumentem za rejestracją nazwy i logo produktu jako znaku towarowego jest świadectwo ochronne znaku. Wydawane przez właściwy urząd patentowy świadectwo jest podstawowym dowodem, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku.

Gdyby doszło do naruszenia  praw np. poprzez wytworzenie podrobionych produktów z użyciem Twojego znaku towarowego, możesz w trybie art. 7301 kodeksu postępowania cywilnego złożyć do sądu wniosek o zabezpieczenie towaru. Sąd wyda postanowienie w ciągu zaledwie kilku dni! Podstawą do wydania postanowienia jest uprawdopodobnienie przez wnioskodawcę roszczenia. Najlepszym sposobem jest przedstawienie świadectwa ochronnego, wydanego przez urząd patentowy.

Posiadając świadectwo ochronne na znak towarowy, unikasz również ryzyka, w którym podmiot trzeci może wystąpić do Ciebie z roszczeniem o wydanie domeny internetowej. Z chwilą uzyskania prawa ochronnego uzyskujesz również tytuł prawny do legalnego i bezpiecznego wykorzystywania zarejestrowanej domeny.

Nasz zespół pomoże Ci przygotować kompletną dokumentację zgłoszeniową. Twoja aktywność ograniczy się jedynie do fizycznego przesłania kompletu dokumentów oraz dokonania właściwych opłat na rachunek bankowy urzędu. 

 

 

 

 

Brak zastrzeżenia znaku towarowego uniemożliwia pełne i prawidłowe korzystanie z praw, jakie daje rejestracja znaku:

Chcesz zastrzec nazwę i logo produktu? 
Napisz do nas!

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook