fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Rejestracja znaku towarowego

Zagadnienia prawne Rejestracja znaku towarowego
Zastanawiasz się nad rejestracją nazwy i logo Twojej firmy? Dowiedz się co musisz zrobić aby zarejestrować znak towarowy. Poniżej znajdziesz najważniejsze wskazówki oraz otrzymasz pomoc w zastrzeżeniu Twojego znaku. Co ważne, możesz też otrzymać 1000 EUR dofinansowania do opłat urzędowych!

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy jest to każde oznaczenie, które posiada tzw. zdolność odróżniającą. Jeśli nazwa Twojej firmy lub logo są oryginalne, to mogą być znakiem towarowym. Jeśli jednak znak opisuje towary lub usługi, które oferujesz tzw. znak opisowy, to rejestracja takiego znaku jest zakazana.

Co może być znakiem towarowym?

Najpopularniejszymi znakami towarowymi są:

słowny znak towarowy  -  to po prostu nazwa Twojej firmy. Taki znak nie zawiera elementów graficznych, a zastrzeżenie znaku słownego chroni brzmienie nazwy,  bez względu na to jak jest zapisana. 

słowno-graficzny znak towarowy - to część graficzna oraz słowna. Może występować w wersji czarno-białej lub w wybranej kolorystyce. Taki znak chroni nazwę i logo w konkretnej wersji graficznej.

graficzny znak towarowy - to element graficzny bez żadnego elementu słownego, tzw. sygnet. Taki znak chroni wyłącznie obraz danego znaku, bez związku z jego nazwą.

Często stosuje się ochronę kombinowaną tzn. zgłasza kilka wariantów znaku, aby uzyskać jak najszerszą ochronę.

Jak zastrzec znak towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego polega na złożeniu odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego. W Polsce jest nim Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas Twój znak towarowy jest chroniony na obszarze całego kraju. 

Możliwa jest również rejestracja wspólnotowego znaku towarowego. Tutaj wniosek należy zgłosić do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wtedy nazwa Twojej firmy jest chroniona we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. 

Chcesz zarejestrować znak towarowy? Nie wiesz od czego zacząć? Skontaktuj się z Nami. Nasi specjaliści, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu pomagają w zastrzeżeniu znaku towarowego.   

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego w Polsce trwa około 6-8 miesięcy, natomiast zastrzeżenie nazwy i logo firmy w Unii Europejskiej 5-6 miesięcy.

Ile wynoszą opłaty urzędowe za rejestrację znaku?

Minimalne opłaty urzędowe za zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce wynoszą 940 złotych. To kwota za zgłoszenie i decyzję o ochronie na 10 lat - w Polsce opłata jest wnoszona w 2 transzach. Opłata dotyczy jednej klasy towarów.

Opłaty za zastrzeżenie wspólnotowego znaku towarowego w jednej klasie towarowo-usługowej  wynoszą 850 euro. W tym wypadku cała kwota  jest uiszczana w 1 transzy.  

Co to jest klasyfikacja nicejska towarów i usług?

Jest to system klasyfikacji towarów i usług, składający się z 45 klas podzielonych na 34 klas towarowych oraz 11 klas usługowych. Właściwe opisanie towarów i usług jest kluczowym elementem prawidłowo przygotowanego wniosku o rejestrację znaku towarowego. Jeśli zrobisz to zbyt ogólnie lub zbyt szczegółowo, to możesz wejść w kolizję z innym zarejestrowanym znakiem.

Kto może zgłosić znak towarowy?

Rejestracji znaku towarowego może dokonać każdy, czyli zarówno osoba fizyczna, prawna, stowarzyszenie czy fundacja. Aby zarejestrować znak towarowy nie musisz prowadzić działalności gospodarczej. Jedynie ważne jest posiadanie pełnego prawa do znaku, który chcesz zastrzec.

Kiedy zarejestrować znak towarowy?

W urzędzie patentowym panuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Im wcześniej podejmiesz decyzję o rejestracji nazwy lub logo firmy, tym szybciej będziesz mógł swobodnie korzystać ze znaku na rynku w tym używać symbolu R w kółeczku. Wiedz, że zastrzeżony znak towarowy podnosi rangę i prestiż marki, a  ®  świadczy, że dbasz o firmę i jej bezpieczeństwo.   

Jak pomagamy? Zarejestruj z nami znak towarowy!

Nasza kancelaria brandingowa pomaga w rejestracji znaku towarowego zaczynając od dokonania wstępnej analizy prawnej znaku. Etap ten jest bardzo ważny, ponieważ pozwala sprawdzić oznaczenie pod kątem formalnym i prawnym.

Wynikiem wstępnej analizy prawnej znaku towarowego jest uzyskanie informacji zwrotnej o szansach rejestracji nazwy i/lub logo Twojej firmy. Wskażemy Ci obszary ryzyka jak również ocenimy inne istotne kwestie związane z procedurą zgłoszenia. Nasze rekomendacje są poparte wieloletnim doświadczeniem naszych ekspertów.  

Jeśli nie wiesz czy Twoja nazwa lub logo firmy mogą zostać zastrzeżone w Urzędzie Patentowym? Wypełnij formularz a my odpowiemy na Twoje pytania.

Jakie są korzyści rejestracji znaku towarowego?

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych korzyści, wynikających z rejestracji znaku towarowego:

Co otrzymasz w ramach naszej współpracy?

Nasza opieka jest kompleksowa. W ramach niej:

  • Pozyskamy 1000 EUR dotacji z EU na opłaty urzędowe. Dofinansowanie pozwala obniżyć wysokość opłat o 75%.
  • Dowiesz się czy Twoja nazwa i/lub logo firmy mogą stać się zastrzeżonym znakiem towarowym.
  • Opiszemy znak oraz przygotujemy niezbędna dokumentrację do rejestracji znaku towarowego.
  • Otrzymasz potrzebne wsparcie naszego eksperta na każdym etapie trwania procesu rejestracji
  • Poprowadzimy postępowanie w razie ewentualnego sporu i ewentualnego  postępowania sprzeciwowego.
  • Pomożemy rozwiązać inne problemy w zakresie w prawa własności intelektualnej w Twojej firmie.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem w zakresie rejestracji znaków towarowych w Polsce, Unii Europejskiej oraz w postępowaniach międzynarodowych. 

Dołącz do naszych zadowolonych klientów. To już ponad 2 500 firm!

Our partners img


Często zadawane pytania 

Co to jest zastrzeżony znak towarowy?

Zastrzeżonym znakiem towarowym może być nazwa lub logo Twojej firmy, pod warunkiem, że zostanie zarejestrowane w Urzędzie Patentowym. Otrzymane prawo ochronne daje możliwość wstrzymania działań nieuczciwej konkurencji, która niejednokrotnie wykorzystuje reklamę i prestiż innych. 

Na czym polega wstępna analiza prawna znaku?

Badanie to polega na szczegółowej analizie możliwości i szans zarejestrowania nazwy firmy w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu działaniu unikniesz pojawienia się bezwzględnych i względnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego.  

Co oznacza symbol R w kółeczku?

Symbol ® oznacza, że znak jest zastrzeżony. Dlatego mogą używać go tylko te podmioty, które dokonają rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Niedozwolone jest jego stosowanie przy oznaczeniach niezastrzeżonych. 

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook