fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Analiza prawna marki

Opinie i porady

Nieważne, czy jesteś na etapie tworzenia swojej marki, czy może Twoja marka ma już stabilną pozycję na rynku lub korzysta z ochrony zapewnianej przez rejestrację w urzędzie patentowym – w każdym z tych przypadków warto dokonać analizy prawnej marki.

Czym jest analiza prawna marki?

Na analizę prawną marki składają czynności polegające na sprawdzeniu, czy marka jest bezpieczna pod względem prawnym. Na audyt prawny marki powinny składać się:

analiza prawna marki

Analiza prawna marki w czasie jej kreacji

Liczba znaków towarowych zgłaszanych do rejestracji wciąż wzrasta. Przedsiębiorcy stają się bardziej świadomi potencjalnych naruszeń ich praw do marki oraz możliwości jej ochrony jako zarejestrowanego znaku towarowego. Dlatego tworząc nazwę czy logo dla swojej firmy bardzo ważne jest dokonanie ich audytu prawnego, szczególnie w zakresie już zastrzeżonych znaków towarowych. Być może myślisz, że nazwa czy logo, które stworzyłeś, są oryginalne i nie spotkałeś się dotąd z takimi markami? A może spodobała Ci się nazwa lub logo, które gdzieś dostrzegłeś i postanowiłeś bardzo podobnie nazwać swoją firmę czy swój produkt? 

Dopóki nie dokonasz analizy prawnej marki, nie będziesz miał pewności, czy dana nazwa lub logo nie są już zarejestrowanymi znakami towarowymi. 

Co będzie, jeżeli zaczniesz posługiwać się już wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym, który jest własnością innego przedsiębiorcy? Boleśnie przekonał się o tym słynny producent z branży spirytusowej -  spółka Stock. W połowie września 2015 r. firma CEDC (producent m.in. wódki Żubrówka i Bols) zgłosiła do rejestracji jako znak towarowy słowo „SASKA” dla oznaczania napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa). Miało to miejsce po tym, jak spółka Stock (producent m.in. Żołądkowej i Lubelskiej) rozpoczęła komunikację o swoich planach produkowania i sprzedaży wódki o tej nazwie. Wprawdzie prawnicy Stocka w  dokonali analizy prawnej marki „SASKA” pod kątem istnienia takich samych lub podobnych znaków towarowych, ale badanie to odbyło się w sierpniu, jeszcze zanim konkurencja zgłosiła znak „SASKA” do rejestracji. Firmie CEDC udzielono prawa ochronnego na tę nazwę, po czym wystąpiła ona do sądu o nakaz zabezpieczenia wyprodukowanej przez Stock wódki, jako że towary te naruszały prawa do jej zastrzeżonego znaku towarowego. Przez to przez pewien czas Stock nie mógł wprowadzać do obrotu wyprodukowanego przez siebie alkoholu, co wiązało się ze sporymi stratami finansowymi. Finalnie obie firmy dogadały się i CEDC przeniosła prawa do znaku towarowego „SASKA” na firmę Stock. Warunki porozumienia pozostały jednak poufne, więc nie wiadomo jak duże pieniądze musiała zapłacić firma Stock za przeniesienie prawa do znaku. Na powyższym przykładzie widać, że warto dokonywać analizy prawnej marki w sposób ciągły, a nie jednorazowo – potrzebny jest nieustanny audyt prawny. W skali miesiąca w polskim Urzędzie Patentowym zgłaszanych jest ok. 1 150 znaków, a w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ok. 7 500 nowych znaków towarowych. W warunkach tak dużej konkurencji należy cały czas trzymać rękę na pulsie. 

Analiza prawna marki może uchronić Cię przed jej stratą. Jeżeli nie zdecydujesz się na badanie znaku towarowego, to możesz narazić się na sytuację, w której stracisz swoją markę, a wraz z nią pieniądze zainwestowane w jej reklamę oraz renomę, którą cieszyła się w oczach Twoich klientów. Dlaczego? Właściciel zastrzeżonego znaku towarowego ma prawo zakazać innym przedsiębiorcom posługiwania się takim samym oraz podobnym znakiem do jego zarejestrowanego znaku. Jak widzisz, ochrona znaku towarowego jest bardzo szeroka – nie obejmuje jedynie znaków identycznych, ale także znaki podobne. Dlatego kreując swoją markę, uważaj – nie inspiruj się zbytnio fajną nazwą, którą ostatnio usłyszałeś albo logiem, które wpadło Ci w oko. Możesz też zupełnie nieświadomie wymyślić nazwę czy stworzyć logo, które mogą naruszać cudze znaki towarowe. Dlatego zawsze warto dokonać audytu prawnego marki.

badanie znaku towarowego

Analiza prawna marki przed jej zgłoszeniem do rejestracji

Negatywną konsekwencją związaną z  niewykonaniem badania znaku towarowego przed jego rejestracją jest strata pieniędzy poniesionych na tę rejestrację. Wiąże się to z tym, że nie każdy znak można zarejestrować – występują bezwzględne oraz względne przeszkody w rejestracji danego znaku towarowego. Bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego to między innymi uznanie przez urząd patentowy, że oznaczenie ma charakter opisowy. Opisowość znaku występuje wtedy, gdy oznaczenie zgłoszone do rejestracji w bezpośredni sposób opisuje to, czym dana firma się zajmuje lub jakie usługi oferuje. Urząd patentowy odmawia rejestracji znaków towarowych, które wyłącznie wskazują na rodzaj towaru lub usługi, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie czy sposób wytwarzania. Oprócz przesłanki opisowości urząd patentowy bada jeszcze szereg innych czynników, przykładowo w znaku zgłaszanym do rejestracji nie mogą pojawić się elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych, np. zawierające flagę Polski. Poza przesłankami bezwzględnymi odmowy rejestracji znaku towarowego istnieją jeszcze przesłanki względne, w których chodzi o naruszenie wcześniej istniejących praw, między innymi praw do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. 

Wyobraź sobie sytuację, w której zgłaszasz swój znak do zastrzeżenia w urzędzie patentowym bez wcześniejszej weryfikacji, czy w bazie zarejestrowanych znaków towarowych nie widnieją już identyczne lub podobne znaki. Przez taki brak weryfikacji nie wiesz, czy w czasie 3 miesięcznego okresu sprzeciwowego może pojawić się jakiś sprzeciw, czy możesz czuć się raczej bezpiecznie, bo nie występuje żadna kolizja. Badanie znaku towarowego przed jego rejestracją pomoże Ci ocenić ryzyko sprzeciwu, a także określić, od jakiej firmy taki sprzeciw możesz otrzymać. Analiza prawna marki może pomóc również w taki sposób dopasować kształt i klasyfikację znaku, aby jego rejestracja zakończyła się sukcesem. 

Analiza prawna marki po jej rejestracji 

Jeżeli Twój znak towarowy pomyślnie przeszedł całą procedurę rejestracji, to nie spoczywaj na laurach – w dalszym ciągu powinieneś badać bazy znaków towarowych, żeby móc efektywnie korzystać z przyznanego prawa. Tylko ciągłe monitorowanie baz może dać Ci informacje o tym, czy ktoś nie zgłasza do rejestracji takiego samego lub podobnego znaku do Twojego. Analiza prawna sytuacji Twojej marki na rynku pomoże Ci również wykorzystywać prawo do znaku towarowego do zwalczania ewentualnych naruszeń Twojej marki.

Podsumowując, analiza prawna marki powinna być ciągłym procesem, dzięki któremu będziesz mógł wykreować oraz zarejestrować jako znak towarowy oryginalną nazwę i logo. Dzięki badaniu prawnemu marki będziesz mógł także wykrywać jej naruszenia oraz zgłaszać swój sprzeciw do rejestracji marek identycznych lub podobnych do Twojej.  Analiza prawna marki powinna być wykonywana:


Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook