fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kiedy możesz stracić znak towarowy

Opinie i porady

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego związane jest z wieloma korzyściami dla Twojego biznesu. Żeby móc korzystać z wszelkich udogodnień i chronić swoją markę, musisz używać jej w sposób rzeczywisty. Jak się okazuje sprawia to problem nawet  największym firmom.

Zgłoszenia znaków towarowych często zawierają w swoich wykazach produkty i usługi, które nie będą rzeczywiście używane. Z drugiej strony wiele firm nie uwzględnia w nich towarów, które mogą być związane z kierunkiem rozwoju ich marki. Odpowiednie wskazanie usług mających opisywać Twój znak jest jedną z najważniejszych czynności przed złożeniem wniosku do Urzędu Patentowego. Wyznaczasz wtedy obszar swojego przyszłego, wyłącznego prawa.  Dobrze przygotowana klasyfikacja jest ważna również w kontekście warunku używania oznaczenia przez okres 5 lat od rejestracji. Przykłady z którymi za chwilę się zapoznasz pokazują wyraźnie, że nawet częściowe nieużywanie znaku towarowego jest szansą dla konkurencji, która może starać się o unieważnienie Twojego znaku.

Kto komu zabrał Big Maca

Najgłośniejszym sporem, w którym wielokrotnie pojawia się temat rzeczywistego używania znaku jest konflikt między gigantem branży fast food, firmą Mcdonald's a jej mniej znanym w Polsce konkurentem, irlandzką firmą Supermac’s. Apetyt na ,,Big Maca'' w postaci znaku towarowego (numer zgłoszenia 000062638) wzrósł w 2017 roku, konkretnie w momencie zauważenia przez prawników irlandzkiej firmy, że oznaczenie zarejestrowane jest dla towarów i usług, których w rzeczywistości nie wykorzystuje np: herbaty, kawy czy doradztwa budowlanego. W wyniku złożonego wniosku, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej unieważnił znak w całości. Bolesna dla firmy spod znaku złotych łuków sytuacja nie trwała jednak długo. Kilka miesięcy później zdecydowano się ponownie zgłosić oznaczenie, modyfikując lekko wykaz związanych z nim towarów. Nowego-starego Big Maca (numer zgłoszenia 017305079) zarejestrowano w 2017 roku. Czas pokaże czy, firma Supermac's nie będzie miała ochoty na ,,dokładkę’’ i kolejną próbę unieważnienia znaku. Zgodnie z przepisami będzie to jednak możliwe dopiero po upływie pięciu lat.

Oprócz oznaczenia odnoszącego się do popularnej kanapki, na celowniku irlandzkiej firmy znalazło się inne słowne oznaczenie ,,Mc '' (010392835) Tym razem próba wygaszenia znaku udała się tylko połowicznie. Jak czytamy w decyzji z 31.07.2019r znak wygasł dla towarów takich jak: ser, mleko, chleb, napoje czy usługi restauracyjne. Co ciekawe, Mcdonald's wciąż będzie mógł go używać w związku z najpopularniejszymi produktami takimi jak kanapki czy nuggetsy.

Barbie kąpie się w galaretce

Jak czytamy na stronie petosevic.com jeden z najpopularniejszych producentów zabawek na świecie, firma Mattel Inc już od dłuższego czasu próbuje wzmocnić swoją pozycję na ukraińskim rynku, poprzez zapewnienie ochrony głównej marce – ,,Barbie'' (M201619948). Zgłoszenie takiego znaku złożone w 2016 roku spotkało się z odmową urzędu. Okazało się, że istnieje już podobne, zarejestrowane oznaczenie БАРБІ, do którego prawa posiada firma produkująca słodycze - ,,Food Company Yasen''. Mało kto zdaje sobie sprawę, że charakterystyczny dla lalek znak, został zastrzeżony również w klasie 29 - w zakresie przetworzonej żywności takiej jak galaretka. Przeglądając stronę internetową producenta słodkich przekąsek, możemy łatwo odnaleźć kolorowe cukierki o znajomo brzmiącej nazwie.

,,Marmoladki Barbie'' Źródło: http://yasen.com.ua

Żeby umożliwić rejestrację swojego oznaczenia, firma Mattel postanowiła unieważnić wcześniejszy znak towarowy. W celu obrony przed zarzutami nieużywania znaku, przedstawiono umowy potwierdzające zamówienia i dostawy słodyczy. Na etapie weryfikowania sprawy, Sąd Gospodarczy odpowiedzialny za rozstrzygnięcie stwierdził, że kolorowe cukierki nie mogą zostać uznane za galaretki. Przesądziło o tym badanie procesu wytwarzania słodyczy, które okazały się powstawać w zupełnie inny sposób niż poprzez łączenie ekstraktów i esencji smakowych - w wyniku gotowania przecierów owocowych. W konsekwencji przedstawione umowy handlowe nie mogły stanowić dowodów w sprawie, a sam znak unieważniono. 

Posiadając znak towarowy pamiętaj o używaniu go w takiej postaci, w jakiej został on zarejestrowany. Zadbaj również o spójność swoich umów handlowych i jasne wskazanie w nich miejsc oraz dat. W sytuacji kryzysowej pomoże Ci to udowodnić rzeczywiste używanie znaku.

Ilość spraw dotyczących wygaszania i unieważniania znaków będzie rosła

Spoglądając na rosnącą liczbę sporów między przedsiębiorcami, prowadzonych na gruncie prawa karnego czy cywilnego wydaje się to prawdopodobne. Przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych daje jednak pewne światełko w tunelu ponieważ zgłoszenia, pozbawione odpowiedniej argumentacji mogą zostać uznane za ,, nękanie uprawnionego’’  W tym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie o sygnaturze II GSK 1996/16. Jest ono niezwykle korzystne dla przedsiębiorców z branż wymagających ciągłej adaptacji do zmieniających się trendów. Dowiadujemy się z niego, że dla celu wygaszenia znaku towarowego, niemożliwe jest wydzielanie z kategorii towaru ( np: toreb) podkategorii (takich jak: torby na kółkach i torby na kółkach ze stelażem). Takie rozwiązanie ma na celu ograniczenie liczby sporów oraz zapobieganie sytuacjom prowadzącym do wyodrębniania dużej ilości wariantów danego produktu i zawężania jego ochrony.

Niezależnie od tego jaki znak chcesz rejestrować, bardzo ważne jest przygotowanie odpowiedniego wykazu towarów i usług. Obszerny zakres towarowo-usługowy nie pozwala uzyskać monopolu na rynku, zwiększa za to szanse konkurencji, która będzie miała ułatwione zadanie przy próbie unieważnienia znaku. Zadbaj o odpowiednie wyważenie klasyfikacji, która będąc możliwie jak najszersza, dokładnie wskaże zakres Twojej działalności. Pomyśl o powierzeniu sprawy profesjonalistom, którzy pomogą przygotować Ci dokumenty zgłoszeniowe.

Często zadawane pytania

Kiedy wygasa prawo do znaku?

Jednym z warunków 10-letniej ochrony znaku towarowego jest jego używanie w obrocie gospodarczym, poprzez umieszczanie go np. na produktach lub dokumentach firmy. Jeżeli nie będziesz mógł udowodnić korzystania ze znaku, konkurencja może starać się o unieważnienie Twojej nazwy firmy, a o za tym idzie wykluczyć Cię z rynku i spowodować dezorientację wśród klientów. 

Dlaczego znak nie jest w pełni chroniony?

W rejestracja znaku towarowego ważne jest odpowiednio przygotowana klasyfikacja towarów i usług. Zbyt szeroka klasyfikacja nazwy utrudnia uzyskanie wyłączności na rynku,. Jeżeli nie jest w pełni wykorzystywana daje możliwość konkurencji na unieważnienie znaku.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook