Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kiedy nie można zastrzec znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się czym są podstawowe, bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji znaków towarowych.

Jeżeli chcemy zastrzec znak towarowy, bardzo ważne jest upewnienie się, że nie wystąpią przeszkody, przez które Urząd Patentowy odmówi udzielenia ochrony znakowi towarowemu. Przeszkody te można ogólnie podzielić na trzy grupy: podstawowe, bezwzględne oraz względne przeszkody rejestracji. 

Przeszkody rejestracji znaku towarowego

Podstawowe przeszkody rejestracji  - dotyczą samego oznaczenia, które jest zgłaszane do rejestracji i należą do nich:

Bezwzględne przeszkody rejestracji  - po zgłoszeniu do zastrzeżenia znaku towarowego Urząd bada czy występują bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego. Przesłanki te zawierają znaki towarowe, które:

Ponadto rejestracji nie podlega znak, którego używanie jest niezgodne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. O ile sprzeczność z prawem jest zrozumiała, problem mogą stanowić ogólne stwierdzenia: porządek publiczny i dobre obyczaje. Dobre obyczaje to pojęcie odwołujące się do wartości powszechnie akceptowanych w społeczeństwie. Niedopuszczalna będzie rejestracja znaków towarowych naruszających normy moralne lub etyczne. Przykładem naruszenia dobrych obyczajów może być graficznie przedstawiony znak dotyczący towarów mających charakter wulgarny, dyskryminujący lub obraźliwy. Znaki sprzeczne z porządkiem publicznym to znaki, które promują faszyzm i inne totalitarne ustroje państwa lub nawołujących do nienawiści.

Względne przeszkody rejestracji - nie są one badane przez urzędy patentowe z urzędu.

Jakich znaków nie można zastrzec

Dopiero wniosek osoby trzeciej powoduje badanie zaistnienia względnej przeszkody udzielenia ochrony znaku towarowego. Urząd, który bada możliwość wystąpienia przeszkody dla rejestracji  znaku towarowego, nie dokonuje analiz rejestru znaków towarów, po to, aby sprawdzić, czy podobne lub identyczne oznaczenie nie było zarejestrowane lub zgłoszone wcześniej albo czy nie narusza praw majątkowych lub autorskich innych osób.

To właśnie sprzeciw osoby trzeciej jest najczęstszym powodem, dla którego Urząd Patentowy może odmówić ochrony znaku towarowego.  Każdy znak towarowy obowiązuje na określonym terytorium. Patrząc na terytorium Polski pod uwagę należy brać nie tylko znaki towarowe polskich przedsiębiorców, ale również te, które są chronione w ramach Unii Europejskiej czy innych regulacji międzynarodowych. Dlaczego należy brać pod uwagę również znaki towarowe spoza terytorium Polski? Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej mogą uzyskać ochronę swojego znaku towarowego na całym jej terytorium poprzez jedno zgłoszenie w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (w skrócie: EUIPO).

Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca z Grecji zastrzeże znak towarowy w EUIPO i uzyska ochronę na terenie Unii Europejskiej, czyli w 28 krajach to ochrona tego znaku obowiązuje również w Polsce, nawet w przypadku kiedy ten przedsiębiorca fizycznie nie wprowadzi swojej firmy na polski rynek i faktycznie ten znak towarowy nie pojawi się w obrocie na naszym terytorium. 

W jaki sposób bada się podobieństwo? Bierze się pod uwagę zakres tych samych oznaczeń oraz oferowanych towarów i usług. Oznacza to, że można uzyskać ochronę znaku towarowego podobnego, a nawet identycznego (jedynie w płaszczyźnie fonetycznej) z już zarejestrowanym znakiem, jeżeli firmy te będą działać w innej branży, czyli wyraźnie będą różnić się oferowanymi towarami lub usługami. Przykładowo, kolizja znaków towarowych nie będzie miała miejsca w przypadku, gdy obie firmy mają tę samą nazwę, ale działają w innych branżach. Przykładowo -  pomiędzy nazwą „Biedronka” w przypadku usług krawieckich oraz nazwą znanej w Polsce sieci sklepów nie zajdzie kolizja wykluczająca możliwość rejestracji znaku towarowego „Biedronka” dla tych usług krawieckich. Nie można natomiast zastrzec już takiej nazwy dla minimarketu, ponieważ istnienie dwóch sieci sklepów „Biedronka” mogłoby wprowadzić klientów w błąd.

Zobacz również:

Kiedy rejestrować znak towarowy? Po co badać znak przed rejestracją? Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimi Co daje ochrona znaku towarowego? Co to jest znak towarowy Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 3 dodać 2

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f