fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kiedy rejestrować znak towarowy?

Opinie i porady

Dowiedz się kiedy jest za wcześnie, a kiedy koniecznie znak towarowy powinien być zarejestrowany.

rejestracja znaku towarowego

Kiedy – na początku działalności czy jak firma się rozwinie?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją działalność i do końca jeszcze nie doprecyzowałeś portfela produktów i usług, które będziesz oferował  oraz nie wystartowałeś jeszcze ze sprzedażą swoich produktów lub usług, możesz wstrzymać się z rejestracją znaku towarowego. Dlaczego? Dlatego, że znak towarowy służy odróżnianiu towarów i usług jednego przedsiębiorcy od tego samego rodzaju towarów innego przedsiębiorcy. We wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego należy wskazać, dla jakiego rodzaju produktów i usług będziesz używał znaku towarowego, zgodnie z klasyfikacją nicejską (więcej o klasyfikacjach towarów i usług przeczytasz tutaj: http://zastrzezone.pl/klasyfikacja-nicejska-klasyfikacja-towarow-i-uslug/27,17,16)

Od ilości klas towarowych, dla których chcesz zastrzec znak towarowy będzie uzależniona opłata rejestracyjna. Ponadto, jeżeli nie będziesz używał znaku towarowego w danej klasie produktów przez okres 5 lat, to prawo ochronne na ten znak towarowy może wygasnąć. Dlatego właśnie, jeżeli nie masz jeszcze dokładnie sprecyzowanego jakie towary i usługi chciałbyś wprowadzić na rynek, nie jest dobrym pomysłem rejestrowanie znaku. 

 

Jeżeli jesteś pewien czym dokładnie będziesz się zajmować, nie czekaj - zastrzeż znak towarowy. 

Działając na rynku, już od początku ponosisz koszty związane z budową oraz promocją swojej marki. Chcesz, aby nazwa Twojej firmy była kojarzona jak najbardziej pozytywnie, poświęcasz swój czas, wkładasz w promocję swoją całą energię. Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jest najczęściej procesem czasochłonnym, który trwa wiele lat. 

Nie zastrzegając używanego przez siebie znaku towarowego, lata pracy na wizerunkiem firmy mogą pójść na marne. Może się tak stać z dwóch powodów.

Pierwszy z nich będzie miał miejsce, gdy konkurencja zacznie używać bardzo podobnego lub identycznego znaku towarowego do podszycia się pod dobrą renomę Twoich produktów a przez to, wprowadzenie konsumentów w błąd i zwiększenia własnej sprzedaży. Zastrzeżenie znaku towarowego da Ci w tym przypadku skuteczne narzędzie do dochodzenia swoich praw, czyli żądania do zaprzestania używania Twojego znaku towarowego oraz do żądania odszkodowania od konkurencji. 

Drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy to Ty otrzymasz pismo z kancelarii prawnej wzywające do zaprzestania używania zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego. W tej sytuacji zastrzeżenie znaku towarowego daje Ci gwarancję, że Twój znak nie narusza praw innych przedsiębiorstw. 

Znak towarowy chmura tagów

Rebranding marki

Jeżeli uzyskasz ochronę znaku towarowego w formie słowno–graficznej, pamiętaj, że nowa wizualizacja znaku towarowego nie będzie automatycznie chroniona w Urzędzie Patentowym. Przy odświeżeniu swojego logo będziesz musiał zarejestrować znak towarowy jeszcze raz. Jeżeli zastrzegłeś znak towarowy wyłącznie w formie słownej, nie musisz martwić się o odświeżanie jego wyglądu, ponieważ akcent ochronny tego znaku położony jest na warstwę fonetyczną, czyli na to, co się słyszy wymawiając zastrzeżony znak towarowy a nie na jego wygląd.  

Często zadawane pytania

Kiedy najlepiej zarejestrować znak towarowy?

Im szybciej zarejestrujesz znak towarowy tym lepiej dla Ciebie. W urzędzie patentowym działa zasada "kto pierwszy ten lepszy". Jeśli okaże się, że Twój znak jest już zastrzeżony może to mocno ograniczyć lub nawet uniemożliwić prowadzenie biznesu pod tą marką. 

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy?

Zastrzeżony znak towarowy pozwala na budowanie swojej marki w sposób bezpieczny oparty na przepisach prawnych, które gwarantują ochronę znaku towarowego. Zastrzeżenie znaku towarowego pozwala na wyeliminowanie działań nieuczciwych podmiotów, a nawet jeżeli dojdzie do naruszeń znaku towarowego przez konkurencję do szybkiego wyegzekwowania swoich praw na drodze sądowej. 

Jak rebranding marki wpływa na ochronę znaku towarowego?

Rebranding znaku jest to zmiana grafiki, którą się marka posługuje. Jeżeli dokonujesz zmiany wyglądu znaku słowno-graficznego musisz pamiętać, że należy dokonać nowej rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym aby logo nadal było objęte prawem ochronnym.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook