fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Klasyfikacja nicejska - klasyfikacja towarów i usług

Zagadnienia prawne

Poniżej zaprezentowano nagłówki klas kladyfikacji nicejskiej. Tytuły klas opisują ogólnie charakter towarów lub usług zawartych w każdej z 34 klas towarów i 11 klas usług.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków - Klasyfikacja Nicejska.

Klasa 1
Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nieprzetworzone żywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne; nawozy sztuczne; mieszaniny gaszące ogień; środki do hartowania i lutowania; produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych; substancje garbujące; kleje stosowane w przemyśle. 

Klasa 2
Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów.

Klasa 3  
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. 

Klasa 4
Oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.

Klasa 5
Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.

Klasa 6
Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy torów kolejowych; przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy.

Klasa 7
Maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjatkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj. 

Klasa 8  
Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); sztućce, broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia). 

Klasa 9
Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia. 

Klasa 10
Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; sztuczne kończyny, oczy i zęby; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania ran. 

Klasa 11
Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych.

Klasa 12
Pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie.

Klasa 13
Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie. 

Klasa 14
Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. 

Klasa 15
Instrumenty muzyczne. 

Klasa 16
Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce. 

Klasa 17
Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniajęce, uszczelniające i izolacyjne; giętkie rurki niemetalowe. 

Klasa 18
Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie.

Klasa 19 
Materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe.

Klasa 20
Meble, lustra, ramy do obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych. 

Klasa 21
Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach. 

Klasa 22
Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach); materiały do wypychania i wyściełania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych); nie przerobione tekstylne materiały włókniste. 

Klasa 23
Przędza i nici dla włókiennictwa.

Klasa 24
Tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły. 

Klasa 25
Odzież, obuwie, nakrycia głowy. 

Klasa 26
Koronki i hafty, wstążki i oploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty. 

Klasa 27
Dywany, dywaniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; tapety (nietekstylne). 

Klasa 28
Gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe. 

Klasa 29
Mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze. 

Klasa 30
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia. 

Klasa 31
Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód. 

Klasa 32
Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów. 

Klasa 33
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Klasa 34
Tytoń; artykuły dla palących; zapałki. 

Klasa 35
Reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe. 

Klasa 36
Ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości. 

Klasa 37
Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne. 

Klasa 38  
Usługi telekomunikacyjne. 

Klasa 39
Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży. 

Klasa 40  
Obróbka materiałów. 

Klasa 41
Nauczanie; organizacja szkoleń; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna. 

Klasa 42
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i usługi badawcze; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania. 

Klasa 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie. 

Klasa 44
Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt; 
usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i lesnictwa.

Klasa 45  
Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; 
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; usługi prawne.

Zobacz również:

Co to jest klasyfikacja towarów i usług? Co to jest znak towarowy? Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce? Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE? Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego? Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 6 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook