Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Klasyfikacja nicejska - klasyfikacja towarów i usług

Zagadnienia prawne

Poniżej zaprezentowano nagłówki klas kladyfikacji nicejskiej. Tytuły klas opisują ogólnie charakter towarów lub usług zawartych w każdej z 34 klas towarów i 11 klas usług.

Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług dla celów rejestracji znaków - Klasyfikacja Nicejska.

Klasa 1
Produkty chemiczne stosowane w przemyśle, pracach badawczych, fotografii jak również rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; nieprzetworzone żywice syntetyczne; nieprzetworzone tworzywa sztuczne; nawozy sztuczne; mieszaniny gaszące ogień; środki do hartowania i lutowania; produkty chemiczne do konserwowania artykułów żywnościowych; substancje garbujące; kleje stosowane w przemyśle. 

Klasa 2
Farby, pokosty, lakiery; środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno; barwniki; zaprawy farbiarskie; żywice naturalne; folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy 
i artystów.

Klasa 3  
Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne; olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. 

Klasa 4
Oleje przemysłowe i tłuszcze; smary; mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące; paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia.

Klasa 5
Produkty farmaceutyczne i weterynaryjne; środki sanitarne do celów medycznych; substancje dietetyczne do celów leczniczych; żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa, środki grzybobójcze, środki chwastobójcze.

Klasa 6
Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy torów kolejowych; przewody nieelektryczne i druty z metali nieszlachetnych; drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; towary z metali nieszlachetnych nie ujęte w innych klasach; rudy.

Klasa 7
Maszyny i obrabiarki; silniki (z wyjatkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); mechaniczne narzędzia rolnicze; inkubatory do jaj. 

Klasa 8  
Narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane); sztućce, broń ręczna; ostrza (maszynki do golenia). 

Klasa 9
Urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, transformowania, akumulowania, regulowania lub kontrolowania elektryczności; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia. 

Klasa 10
Aparaty i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne; sztuczne kończyny, oczy i zęby; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania ran. 

Klasa 11
Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę i do celów sanitarnych.

Klasa 12
Pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie.

Klasa 13
Broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie. 

Klasa 14
Metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, nie ujęte w innych klasach; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne. 

Klasa 15
Instrumenty muzyczne. 

Klasa 16
Papier, tektura i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce. 

Klasa 17
Kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów nie ujęte w innych klasach; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniajęce, uszczelniające i izolacyjne; giętkie rurki niemetalowe. 

Klasa 18
Skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; kufry i torby podróżne; parasole zwykłe i przeciwsłoneczne, laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie.

Klasa 19 
Materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe.

Klasa 20
Meble, lustra, ramy do obrazów; wyroby (nie ujęte w innych klasach) z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i imitacji tych wszystkich materiałów lub z tworzyw sztucznych. 

Klasa 21
Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki (nie z metali szlachetnych i nie pokrywane nimi); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne nie ujęte w innych klasach. 

Klasa 22
Liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki (nie ujęte w innych klasach); materiały do wypychania i wyściełania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych); nie przerobione tekstylne materiały włókniste. 

Klasa 23
Przędza i nici dla włókiennictwa.

Klasa 24
Tkaniny i wyroby włókiennicze, nie ujęte w innych klasach, nakrycia na łóżka i stoły. 

Klasa 25
Odzież, obuwie, nakrycia głowy. 

Klasa 26
Koronki i hafty, wstążki i oploty; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty. 

Klasa 27
Dywany, dywaniki, maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; tapety (nietekstylne). 

Klasa 28
Gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe nie ujęte w innych klasach; ozdoby choinkowe. 

Klasa 29
Mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze. 

Klasa 30
Kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet, sosy (przyprawy); przyprawy; lód do chłodzenia. 

Klasa 31
Produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nie ujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód. 

Klasa 32
Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do produkcji napojów. 

Klasa 33
Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa).

Klasa 34
Tytoń; artykuły dla palących; zapałki. 

Klasa 35
Reklama; zarządzanie przedsiębiorstwem; administrowanie przedsiębiorstwem; czynności biurowe. 

Klasa 36
Ubezpieczenia; sprawy finansowe; sprawy monetarne; sprawy nieruchomości. 

Klasa 37
Usługi budowlane; naprawy; usługi instalacyjne. 

Klasa 38  
Usługi telekomunikacyjne. 

Klasa 39
Transport; pakowanie i składowanie towarów; organizowanie podróży. 

Klasa 40  
Obróbka materiałów. 

Klasa 41
Nauczanie; organizacja szkoleń; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna. 

Klasa 42
Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i usługi badawcze; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania. 

Klasa 43
Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje; tymczasowe zakwaterowanie. 

Klasa 44
Usługi medyczne; usługi weterynaryjne; higiena i troska o urodę istot ludzkich lub zwierząt; 
usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa i lesnictwa.

Klasa 45  
Prywatne i społeczne usługi świadczone w celu zaspokojenia potrzeb poszczególnych osób; 
usługi bezpieczeństwa dla ochrony mienia i osób; usługi prawne.

Zobacz również:

Co to jest klasyfikacja towarów i usług? Co to jest znak towarowy? Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce? Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE? Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego? Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 0

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f