fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Pierwsze znaki towarowe na świecie

Opinie i porady

Poznaj historię pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych na świecie.

Znaki towarowe towarzyszą ludzkości od bardzo długiego czasu. Idea tworzenia znaków towarowych jest prosta – w widoczny sposób odróżnić towary, produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów, produktów i usług drugiego. 

Ewolucja ochrony znaków towarowych

Pierwsze ślady użycia znaków towarowych sięgają starożytności, skąd pochodzą odnalezione przedmioty oznaczone symbolami takimi jak na przykład ośmiornica umieszczona na minojskim dzbanie z Cypru (XIII w. p.n.e.). Nie istniała wówczas oczywiście żadna instytucja, która chroniłaby prawo do używania oznaczeń jedynie przez uprawnionych do tego, jednak można wnioskować, że już w tamtych czasach zdawano sobie sprawę z tego, ile znaczy znak towarowy dla przedsiębiorstwa.

pierwsze znaki towarowe
Źródło:al-secco.blog.pl

Kolejnym etapem w ewolucji świadomości dotyczącej ochrony własności intelektualnej było średniowiecze. Wówczas to władcy wydawali cechom rzemieślniczym, specjalne przywileje nadające im wyłączne prawo do posługiwania się znakiem. Dlaczego? Zarówno cechy, jak i łączące je gildie, by wyróżnić swoją działalność, posługiwały się konkretnymi oznaczeniami. Aby dostać się do takiego cechu, kandydaci musieli odbyć wieloletnie nauki, na koniec zdając egzamin wymagający specjalnych umiejętności. To świadczyło o najwyższej jakości produktów wydawanych na rynek przez cechy. Wraz z rozwojem handlu nasiliło się zjawiska naruszania znaków cechowych. Przywileje pozwalały gildiom i cechom chronić swoje prawa do używanych znaków towarowych. Warto zaznaczyć, że nie była to wtedy praktyka stosowana powszechnie.

Przełomowym etapem dla rozwoju zagadnienia ochrony własności intelektualnej stał się wiek XIX. Rozwój handlowo-przemysłowy zaowocował powstaniem wielu nowych firm. Zwiększenie konkurencji oraz globalizacja przemysłu wymusiła stworzenie systemu, który kontrolowałby wszystkie zjawiska towarzyszące używaniu znaków towarowych przez firmy. Pod koniec wieku, na mocy Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej powstał system ochrony znaków towarowych, który aktualizowany z biegiem czasu, obowiązuje do dzisiaj.

Pierwsze zarejestrowane znaki towarowe

Pierwsze znaki towarowe zarejestrowane w formie, jaką znamy dzisiaj, pochodzą z końca XIX wieku. Państwami, które jako pierwsze zaczęły rejestracje znaków towarowych, są U.S.A, Anglia, Niemcy, Hiszpania oraz Szwecja. Pierwszy zarejestrowany znak towarowy w Polsce jednak datuje się dopiero na początek wieku XX. Po prawie stuletniej absencji na mapach świata Polska odzyskała niepodległość i już na koniec 1918 roku założony został polski urząd patentowy, a w 1924 roku zarejestrowano w nim pierwszy znak towarowy.

Oto lista krajów oraz przykłady pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych na świecie:

Niemcy 1875 r. - Schwan – Stabilo
Grafika przedstawiająca łabędzia zwróconego w lewą stronę, unoszącego się na delikatnych falach wody.

znak towarowy stabilo
Źródło:euipo.europa.eu

 

Wielka Brytania 1876 r. - Bass Pale Ale
Owalny rysunek z umieszczonym wewnątrz trójkątem równoramiennym, nad którym widnieje napis „Bass & Co's. PALE ALE”

Znak towarowy Bass Pale Ale
Źródło:euipo.europa.eu

Stany Zjednoczone 1870 r. - Averill Chemical Paint Company Economical, Brilliant
Grafika przedstawia orła trzymającego w dziobie wstęgę z napisem „EAGLE BRAND”

Znak towarowy Averill Chemical Paint Company
Źródlo: euipo.europa.eu

Szwecja1885 r. Svenska Cellulosa
Znak towarowy przedstawiający dwa przecinające się okręgi oraz umieszczoną nad nimi koronę wpisane w wypunktowany okrąg.

znak towarowy Svenska Cellulosa
Źródlo: euipo.europa.eu

Polska 1924 r. Pruszkowska Fabryka Ultramaryny
Pierwszy zarejestrowany w Polsce znak towarowy był etykietą z wizerunkiem leżącego lwa oraz umieszczonym nad nim dwugłowym orłem, oraz czterema dwustronnymi medalami umieszczonymi wokół niego.

pierwszy zastrzeżony znak towarowy w polsce
Źródło:www.geocaching.com

Od pojawienia się pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych minęło mnóstwo czasu. Obecnie funkcjonuje sprawdzony już system rejestracji i monitorowania znaków towarowych zarówno na szczeblach krajowych, jak i regionalnym i światowym. Dzięki temu każdy przedsiębiorca może zarejestrować swój znak nie wychodząc z domu przez nowoczesne platformy internetowe i być pewnym, ze w razie naruszeń, będzie mógł skuteczniej dowodzić swoich praw.

Jeśli ciekawi Cię ta tematyka, koniecznie przeczytaj artykuł
Pierwsze zarejestrowane logo Twojej ulubionej marki - cz. I

Zobacz również:

Kiedy rejestrować znak towarowy Kiedy nie można zastrzec znaku towarowego? Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego Czym się różni oznaczenie R od TM? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 1 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook