fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

Opinie i porady

Jeśli chcesz prowadzić firmę pod własnym nazwiskiem dowiedz się czy jest możliwe jego zastrzeżenie jako znak towarowy.

W polskim systemie prawnym możliwe jest zarejestrowanie jako znaku towarowego każdego oznaczenia, o ile oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przepis mówi o „każdym oznaczeniu”. Czy oznacza to, że można zarejestrować nazwisko jako znak towarowy?

nazwisko jako znak towarowy

Zgodnie z prawem unijnym rejestracja nazwiska jako znaku towarowego jest możliwa. Czy oznacza to więc, że możemy zastrzec każde nazwisko? Czy możliwe jest zarejestrowanie nazwiska tak popularnego, jak Kowalski lub Nowak? A co z rejestracją cudzego nazwiska, takiego, które dobrze kojarzy się pośród odbiorców produktu, dla którego ma zostać zarejestrowany znak towarowy? Czy jest możliwa rejestracja znaku towarowego „Messi” dla artykułów sportowych? Czytaj dalej, żeby poznać odpowiedzi na te pytania.

Korzyści płynących z rejestracji znaku towarowego jest wiele. Warto pamiętać, że rejestracja nazwiska jako znaku towarowego przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności oraz wartości firmy, a także wzrostu zaufania odbiorców do jakości produktów sygnowanych danym nazwiskiem.

Piosenkarka i król pomogą w promocji towaru?

W 2006 roku w Chińskim Urzędzie Znaków Towarowych został zarejestrowany znak „NICOLE KIDMAN” dla artykułów z klasy 18. Przedsiębiorstwo, które otrzymało prawa z rejestracji znaku towarowego, nie mogło się jednakże długo nimi cieszyć, ponieważ aktorka Nicole Kidman wniosła sprzeciw. Słusznie argumentowała, że jest to praktyka mająca na celu wprowadzenie konsumentów w błąd, a także, że rejestracja jej nazwiska jest nienależnym czerpaniem korzyści z jej reputacji. W wyniku sprzeciwu rejestracja znaku towarowego została cofnięta.

W podobnej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że: „niezależnie od sektora, w którym sława została osiągnięta, nawet jeżeli nazwisko osoby znanej zostało już zarejestrowane lub używane jako znak towarowy, właściciel znanej nazwy, a więc osoba posługująca się danym imieniem i nazwiskiem, jest uprawniony do zakazania używania tego oznaczenia jako znaku towarowego, jeżeli nie wyraził on uprzedniej zgody na jego rejestracje”

W Polsce naruszenie prawa do nazwiska jest względną przeszkodą rejestracji znaku towarowego. Oznacza to, że osoba posługująca się danym nazwiskiem może zgłosić swój sprzeciw w rejestracji znaku towarowego, który jest tożsamy z jej nazwiskiem. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, ponieważ w obliczu niezliczonej ilości nazwisk tak naprawdę prawie każdy znak towarowy może być czyimś nazwiskiem. Dlatego z naruszeniem czyjegoś prawa do nazwiska będzie się miało do czynienia w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy zawierający nazwisko może wywołać u odbiorców skojarzenie między konkretną osobą a tym znakiem, tak jak to miało miejsce w przypadku Nikole Kidman. 

Z inną sytuacją mamy do czynienia przy rejestracji nazwiska postaci historycznej. W powojennej praktyce Urzędu Patentowego zarejestrowano między innymi takie znaki jak: „Chopin”, „Waza”, „Kopernik” „Mieszko”, „Jagiellończyk”, „Batory”, „Puławski”, „Tadeusz Kościuszko”, co może także świadczyć o kierunku orzecznictwa, w którym nie zwraca się uwagi na występowanie w polskim systemie przeszkód w używaniu nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych.

Zastrzeżenie własnego nazwiska

czy można zastrzec własne nazwisko
Źródło: baza znaków towarowy TMView

Przejdźmy jednak do najbardziej typowej sytuacji, kiedy przedsiębiorca pragnie zarejestrować swoje nazwisko jako znak towarowy. Co w sytuacji, gdy chcemy zastrzec nazwisko występujące powszechnie w kraju oraz znajdujące się na kilkudziesięciu stronach książki telefonicznej? Czy można zarejestrować jako znak towarowy nazwisko, którym posługują się tysiące innych osób?

Najważniejsze funkcje znaku towarowego to informowanie o pochodzeniu produktu oraz odróżnienie produktów i usług. Jeśli są one spełnione, szanse na pomyślną rejestrację znaku towarowego są bardzo duże.

W Polsce przyjmuje się, że każde nazwisko ma charakter odróżniający bez względu na częstotliwość jego występowania. 

Czy można więc zarejestrować każde nazwisko?

Nie zawsze. Od każdej reguły istnieje wyjątek i tak też jest w tym przypadku. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Niemożliwym jest wiec rejestracja nazwisk deskryptywnych, tzn. takich, które opisują dany towar lub usługę, wskazując na jego pochodzenie.

Przykładowo, osoby wnioskujące o udzielenie praw ochronnych dla klasy 18 (między innymi podkowy końskie) nie mogą liczyć na ochronę znaku towarowego w postaci nazwiska „Kowal”. Nie zarejestrujemy także nazwiska „Tabaka” dla artykułów związanych z branżą tytoniową.

Niezależnie więc od tego, czy chcemy zarejestrować nazwisko tak sztandarowe, jak „Kowalski” czy może takie o bardziej egzotycznym brzmieniu, będzie to możliwe, jeśli spełnimy pozostałe wymogi rejestracji znaku towarowego. Jeśli nazwisko, które chcemy zarejestrować, należy do tych bardziej popularnych, warto zarejestrować je jako znak słowno- graficzny. „Ubranie” nazwiska w formę graficzną, przedstawienie go w kreatywnej formie zwiększa możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego.

Podsumowując, wymogi, które musi spełnić nazwisko, aby mogło być zarejestrowane jako znak towarowy pokrywają się z wymogami, które należy spełnić, by zarejestrować jakikolwiek inny znak towarowy.

Aby spełnić swoją funkcję, znak musi informować o pochodzeniu produktu, a także powinien mieć charakter odróżniający od pozostałych towarów, tak aby konsument mógł zapamiętać i ponownie kupić ten konkretny produkt sygnowany nazwiskiem.

Czesto zadawane pytania

Czy nazwisko może być znakiem towarowym?

Urząd Patentowy jasno określa, że podstawową funkcją znaku towarowego jest informowanie o pochodzeniu produktu oraz odróżnieniu produktów i usług. W Polsce przyjmuje się, że każde nazwisko ma charakter odróżniający. Nie oznacza to jednak, że każde nazwisko może być zarejestrowane jako znak towarowy. 

Czy jako znak towarowy można zarejestrować każde nazwisko?

Tutaj należy pamiętać zasadę, że nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru jego pochodzenia, jakości czy ilości. Wykluczone są wiec takie nazwiska, które opisują dany towar i usługę lub wskazują na jego pochodzenie np. nazwisko Kiełbasa jednoznacznie wskazuje na określny produkt.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook