fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Rejestracja nazwiska jako znaku towarowego

Opinie i porady

Jeśli chcesz prowadzić firmę pod własnym nazwiskiem dowiedz się czy jest możliwe jego zastrzeżenie jako znak towarowy.

W polskim systemie prawnym możliwe jest zarejestrowanie jako znaku towarowego każdego oznaczenia, o ile oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Przepis mówi o „każdym oznaczeniu”. Czy oznacza to, że można zarejestrować nazwisko jako znak towarowy?

nazwisko jako znak towarowy

Zgodnie z prawem unijnym rejestracja nazwiska jako znaku towarowego jest możliwa. Czy oznacza to więc, że możemy zastrzec każde nazwisko? Czy możliwe jest zarejestrowanie nazwiska tak popularnego, jak Kowalski lub Nowak? A co z rejestracją cudzego nazwiska, takiego, które dobrze kojarzy się pośród odbiorców produktu, dla którego ma zostać zarejestrowany znak towarowy? Czy jest możliwa rejestracja znaku towarowego „Messi” dla artykułów sportowych? Czytaj dalej, żeby poznać odpowiedzi na te pytania.

Korzyści płynących z rejestracji znaku towarowego jest wiele. Warto pamiętać, że rejestracja nazwiska jako znaku towarowego przyczynia się do wzrostu rozpoznawalności oraz wartości firmy, a także wzrostu zaufania odbiorców do jakości produktów sygnowanych danym nazwiskiem.

Piosenkarka i król pomogą w promocji towaru?

W 2006 roku w Chińskim Urzędzie Znaków Towarowych został zarejestrowany znak „NICOLE KIDMAN” dla artykułów z klasy 18. Przedsiębiorstwo, które otrzymało prawa z rejestracji znaku towarowego, nie mogło się jednakże długo nimi cieszyć, ponieważ aktorka Nicole Kidman wniosła sprzeciw. Słusznie argumentowała, że jest to praktyka mająca na celu wprowadzenie konsumentów w błąd, a także, że rejestracja jej nazwiska jest nienależnym czerpaniem korzyści z jej reputacji. W wyniku sprzeciwu rejestracja znaku towarowego została cofnięta.

W podobnej sprawie Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że: „niezależnie od sektora, w którym sława została osiągnięta, nawet jeżeli nazwisko osoby znanej zostało już zarejestrowane lub używane jako znak towarowy, właściciel znanej nazwy, a więc osoba posługująca się danym imieniem i nazwiskiem, jest uprawniony do zakazania używania tego oznaczenia jako znaku towarowego, jeżeli nie wyraził on uprzedniej zgody na jego rejestracje”

W Polsce naruszenie prawa do nazwiska jest względną przeszkodą rejestracji znaku towarowego. Oznacza to, że osoba posługująca się danym nazwiskiem może zgłosić swój sprzeciw w rejestracji znaku towarowego, który jest tożsamy z jej nazwiskiem. Nie jest to jednak możliwe w każdym przypadku, ponieważ w obliczu niezliczonej ilości nazwisk tak naprawdę prawie każdy znak towarowy może być czyimś nazwiskiem. Dlatego z naruszeniem czyjegoś prawa do nazwiska będzie się miało do czynienia w sytuacji, gdy zgłoszony znak towarowy zawierający nazwisko może wywołać u odbiorców skojarzenie między konkretną osobą a tym znakiem, tak jak to miało miejsce w przypadku Nikole Kidman. 

Z inną sytuacją mamy do czynienia przy rejestracji nazwiska postaci historycznej. W powojennej praktyce Urzędu Patentowego zarejestrowano między innymi takie znaki jak: „Chopin”, „Waza”, „Kopernik” „Mieszko”, „Jagiellończyk”, „Batory”, „Puławski”, „Tadeusz Kościuszko”, co może także świadczyć o kierunku orzecznictwa, w którym nie zwraca się uwagi na występowanie w polskim systemie przeszkód w używaniu nazwisk postaci historycznych jako znaków towarowych.

Zastrzeżenie własnego nazwiska

czy można zastrzec własne nazwisko
Źródło: baza znaków towarowy TMView

Przejdźmy jednak do najbardziej typowej sytuacji, kiedy przedsiębiorca pragnie zarejestrować swoje nazwisko jako znak towarowy. Co w sytuacji, gdy chcemy zastrzec nazwisko występujące powszechnie w kraju oraz znajdujące się na kilkudziesięciu stronach książki telefonicznej? Czy można zarejestrować jako znak towarowy nazwisko, którym posługują się tysiące innych osób?

Najważniejsze funkcje znaku towarowego to informowanie o pochodzeniu produktu oraz odróżnienie produktów i usług. Jeśli są one spełnione, szanse na pomyślną rejestrację znaku towarowego są bardzo duże.

W Polsce przyjmuje się, że każde nazwisko ma charakter odróżniający bez względu na częstotliwość jego występowania. 

Czy można więc zarejestrować każde nazwisko?

Nie zawsze. Od każdej reguły istnieje wyjątek i tak też jest w tym przypadku. Nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Niemożliwym jest wiec rejestracja nazwisk deskryptywnych, tzn. takich, które opisują dany towar lub usługę, wskazując na jego pochodzenie.

Przykładowo, osoby wnioskujące o udzielenie praw ochronnych dla klasy 18 (między innymi podkowy końskie) nie mogą liczyć na ochronę znaku towarowego w postaci nazwiska „Kowal”. Nie zarejestrujemy także nazwiska „Tabaka” dla artykułów związanych z branżą tytoniową.

Niezależnie więc od tego, czy chcemy zarejestrować nazwisko tak sztandarowe, jak „Kowalski” czy może takie o bardziej egzotycznym brzmieniu, będzie to możliwe, jeśli spełnimy pozostałe wymogi rejestracji znaku towarowego. Jeśli nazwisko, które chcemy zarejestrować, należy do tych bardziej popularnych, warto zarejestrować je jako znak słowno- graficzny. „Ubranie” nazwiska w formę graficzną, przedstawienie go w kreatywnej formie zwiększa możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego.

Podsumowując, wymogi, które musi spełnić nazwisko, aby mogło być zarejestrowane jako znak towarowy pokrywają się z wymogami, które należy spełnić, by zarejestrować jakikolwiek inny znak towarowy.

Aby spełnić swoją funkcję, znak musi informować o pochodzeniu produktu, a także powinien mieć charakter odróżniający od pozostałych towarów, tak aby konsument mógł zapamiętać i ponownie kupić ten konkretny produkt sygnowany nazwiskiem.


Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Polsce Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej Ile lat trwa ochrona znaku towarowego? Po co badać znak przed rejestracją? Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimi Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 8 dodać 0

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook