fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy - poznaj 6 korzyści majątkowych i podatkowych

Opinie i porady

Znak towarowy to identyfikator Twojej marki – jest nim nazwa Twojej firmy, jej logo, a także nazwy i oznaczenia Twoich produktów i usług. Bez znaku towarowego Twoja marka nie istniałaby – nie mogłaby się wyrażać i stać się rozpoznawalna. Znak towarowy może być naprawdę cenną wartością, czasami przekraczającą nawet wartość całej firmy! Dlatego tak ważna jest ochrona znaku towarowego, czyli zarejestrowanie go w urzędzie patentowym.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego jest naprawdę wiele: możesz blokować nieuczciwą konkurencję, legalnie używać oznaczenia ® czy też chronić swoją domenę internetową. Oprócz szeroko pojętej ochrony marki rejestracja znaku towarowego niesie za sobą również korzyści majątkowe i podatkowe: 

1. Znak towarowy można sprzedać 

Czy wiesz, że zakup rozpoznawalnej marki jest często znacznie korzystniejszy niż inwestycja w wypromowanie nowej? Przez działania reklamowe, promocyjne i wizerunkowe, a także dzięki jakości oferowanych produktów i usług oraz dzięki doświadczeniom zdobywanym w wyniku kontaktu klientów z Twoją firmą w głowach klientów kształtuje się konkretne wyobrażenie o marce. Łatwiej jest skorzystać ze znaku towarowego z już wypromowanego i obecnego w świadomości klientów, niż od początku budować swoją pozycję na ryku. Jeżeli to wyobrażenie jest pozytywne, to mogą znaleźć się przedsiębiorcy, którzy zechcą wykupić od Ciebie prawa do używania Twojego znaku towarowego.  


na znaku towarowym można zarobić

2. Znak towarowy można licencjonować i zastawiać

Jeżeli Twoja marka jest rozpoznawalna, to możesz udzielić odpłatnej licencji na jej używanie przez innych przedsiębiorców – w takiej sytuacji znak towarowy będzie sam na Ciebie pracował – Ty będziesz mógł się zrelaksować i liczyć zyski, które co miesiąc będą wpływały na Twoje konto z tytułu udzielonej licencji. Prawa własności intelektualnej mogą stać się również przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności, na przykład kredytów bankowych. Jeżeli chcesz korzystać z takiego rozwiązania, to koniecznie musisz zarejestrować znak towarowy w Urzędzie Patentowym – licencji można udzielić tylko na zastrzeżony znak towarowy. 

3. Znak towarowy to składnik bilansu

Zarejestrowany znak towarowy może stać się elementem aktywów przedsiębiorstwa. Jest wykazywany w księgach rachunkowych jako składnik wartości niematerialnych i prawnych. Dzięki ujawnieniu znaku towarowego w bilansie zwiększysz swoje aktywa. Jednak, co ważne, do majątku firmy nie można zaliczyć znaków wytworzonych we własnym zakresie - jeżeli Twoja firma sama stworzyła swoje logo i zgłosiła je do rejestracji w Urzędzie Patentowym, to takie logo nie będzie wykazywane w bilansie. Dlatego można skorzystać z różnych rozwiązań tej kwestii, na przykład zarejestrować znak towarowy na jednego ze wspólników spółki, a następnie udzielić spółce licencji na korzystanie z tego znaku.  

4. Koszty związane ze znakiem towarowym są kosztami uzyskania przychodu 

Wszystkie koszty, które ponosisz w związku ze stworzeniem i rejestracją znaku towarowego, zarówno te urzędowe, jak i wynagrodzenie dla kancelarii brandingowej czy rzecznika patentowego, możesz wliczyć w koszty swojej działalności gospodarczej. Dzięki temu możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy do zapłaty. 

5. Zarejestrowany znak towarowy można amortyzować

Zastrzeżony znak towarowy, który wprowadzi się do majątku firmy, należy amortyzować. To dobra wiadomość, ponieważ amortyzacja jest kosztem, który zmniejsza podatek dochodowy do zapłaty. Co ważne, żeby znak towarowy można było amortyzować, musi mieć wartość nie mniejszą niż 3 500 zł. Jeżeli Twój znak towarowy będzie miał mniejszą wartość, to wtedy tę wartość wrzuca się jednorazowo w koszty firmy, również zmniejszając w ten sposób w danym roku swój podatek dochodowy do zapłaty. 


amortyzacja znaku towarowego

6. Zarejestrowany znak towarowy może być narzędziem optymalizacji podatkowej

Wspólnicy spółki z o.o. mogą wykorzystać prawo z rejestracji znaku towarowego jako narzędzie optymalizacji swojego podatku dochodowego. Wszyscy wspólnicy spółek z o.o. wiedzą, że ich zysk z tytułu udziałów w spółce jest podwójnie opodatkowany – najpierw od zysku podatek CIT musi zapłacić spółka, później zysk po odliczeniu podatku dzieli się pomiędzy wspólników, którzy również płacą od niego swój podatek dochodowy. Aby legalnie ominąć ten problem, można wykorzystać do tego celu znak towarowy. Właściciele mogą zarejestrować znak towarowy na siebie jako na osoby fizyczne, a następnie udzielić odpłatnej licencji na korzystanie z tego znaku spółce. Zapłata za korzystanie ze znaku może być ich wynagrodzeniem, a zysku spółki nie będą dzielić miedzy siebie, ale na przykład przeznaczać go na inwestycje. 

Jak widzisz, rejestracja znaku towarowego może przynieść Twojej firmie wymierne korzyści majątkowe. Prawo ochronne na znak towarowy możesz wykorzystać również w celu optymalizacji podatkowej. 

Często zadawane pytania

Jakie korzyści finansowe przynosi zastrzeżony znak towarowy?

Dzięki temu, że Twój znak towarowy jest zastrzeżony i rozpoznawalny na rynku, możesz uzyskać korzyści finansowe poprzez licencjonowanie znaku, a nawet jego sprzedaż. 

Jakie korzyści podatkowe przynosi zastrzeżony znak towarowy?

Zastrzeżony znak towarowy zaliczany jest do wartości niematerialnych i prawnych. Chroniony znak towarowy jest cenną wartością przekraczającą czasami nawet wartość całej firmy. Dodatkowo wszystkie koszty związane z rejestracją znaku towarowego jak i wynagrodzenia dla firmy brandingowej czy rzecznika podatkowego można wliczyć w koszty swojej działalności gospodarczej.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook