fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy?

Zagadnienia prawne

Co to jest prawo ochronne na znak towarowy i dlaczego warto uzyskać ochronę znaku towarowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 

Co to jest prawo ochronne?

Czym jest prawo ochronne znaku towarowego

Zastrzegamy znak towarowy właśnie po to, żeby uzyskać do niego prawo ochronne. Prawo to, przede wszystkim, polega na wyłącznym używaniu znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Oznacza to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zarejestrowała znak towarowy. Prawo to wykonuje się przez umieszczanie znaku towarowego na swoich produktach lub na ich opakowaniach oraz na wprowadzaniu ich do sprzedaży pod tym znakiem towarowym. Zastrzegając znak towarowy uzyskujesz również prawo do umieszczania go na wszelkich dokumentach związanych z towarami lub usługami, dla których zastrzegłeś swój znak oraz na posługiwaniu się tym znakiem towarowym w celach promocyjnych. Dzięki rejestracji znaku towarowego tak naprawdę stajesz się realnym właścicielem swojej marki. 

Można wyróżnić kilka cech prawa ochronnego na znak towarowy:

Prawo ochronne, jak już była mowa, uzyskuje się przez zastrzeżenie znaku towarowego w urzędzie patentowym. W Polsce decyzję o udzieleniu prawa ochronnego wydaje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Urząd Patentowy RP nie jest jednak jedynym urzędem udzielającym ochrony znakowi towarowemu.

W celu uzyskania ochrony w danym kraju lub na obszarze innych państw znak towarowy można zgłosić:

jak uzyskać ochronę prawną znaku towarowego

Dlaczego warto uzyskać prawo ochronne na znak towarowy? 

Jak już była mowa, rejestracja znaku towarowego daje uprawnionej do niego firmie lub osobie wyłączne prawo używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Rejestracja nazwy firmy jako znaku towarowego przypieczętuje Ci jej własność, dzięki czemu będziesz mógł poczuć się bezpieczniej i będziesz mógł bez obaw rozwijać swoją markę. Jak już była mowa, dosyć częstym błędem jest myślenie, że samo wpisanie nazwy do CEIDG lub do KRSu będzie ją prawnie chroniło. Równie często popełniany błąd to rozumowanie, że skoro Ty wymyśliliłeś daną nazwę, to jest ona Twoją własnością i masz do niej wyłączne prawo. Niestety, nazwa firmy co do zasady nie jest objęta ochroną prawa autorskiego, więc może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś założy i zarejestruje w CEIDG lub KRSie firmę o identycznej nazwie do Twojej i to całkowicie zgodnie z prawem. 

Ponadto znak towarowy zwiększa renomę przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, jego wartość rynkową. Jest doskonałym narzędziem do tworzenia relacji pomiędzy klientami a Twoimi towarami lub usługami. Znak towarowy przyciąga uwagę klientów, może wzbudzać określone emocje związane z daną firmą oraz podnieść atrakcyjność oznaczonych produktów. Słynna literka „r w kółku“ widniejąca przy Twoim znaku towarowym z pewnością wpłynie na jeszcze lepsze postrzeganie Twojej firmy w oczach kontrahentów i klientów oraz będzie ostrzegała konkurencję, że dbasz o swoje prawa do marki. 

Kolejną korzyścią związaną z uzyskaniem ochrony znaku towarowego jest to, że dostajesz doskonałe narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. W jaki sposób? Jeżeli zorientujesz się, że Twoja konkurencja używa podobnego lub identycznego znaku towarowego do Twojego znaku, to na podstawie prawa ochronnego będziesz mógł zakazać jej posługiwania się takim znakiem, tak aby Twoi klienci nie mylili się i zamiast z Tobą, dokonywali transakcji z konkurencją. Na przykład, jeżeli produkujesz obuwie i zastrzeżesz w Polsce swoją nazwę „Holi moli“, to w przypadku gdy na rynku pojawi się nowa firma produkująca buty o nazwie „Holi foli“, to będziesz mógł nakazać tej firmie zmianę nazwy ze względu na podobieństwo do Twojej zastrzeżonej już wcześniej marki. 

Jeżeli jesteś producentem, to ważne dla Ciebie będzie na pewno to, że prawo ochronne na znak towarowy jest bardzo skutecznym narzędziem w walce z podróbkami. Jeżeli zauważysz, że ktoś podrabia Twoje towary, to masz prawo wezwać taką osobę do zaniechania naruszania Twojego znaku, wydania korzyści, które ta osoba uzyskała sprzedając podrabiane towary oraz możesz pozwać ją o odszkodowanie, jeżeli poniosłeś na tych działaniach szkodę majątkową. Warto wiedzieć, że wytwarzanie i handlowanie podrabianymi towarami jest przestępstwem i oprócz odpowiedzialności cywilnej, osoby dopuszczające się takich czynów odpowiadają też karnie. Na podstawie ustawy prawo własności przemsyłowej, za oznaczanie towarów podrobionym, zarejestrowanym znakiem towarowym i ich sprzedaż przewidziana jest kara grzywny, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Jeżeli sprawca tych czynów uczynił z produkcji lub sprzedaży podróbek swój stały zarobek lub gdy jego postępowanie dotyczyło towarów o znacznej wartości, to ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat. 

Następnym plusem rejestracji znaku towarowego jest to, że prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Oznacza to, że możesz czerpać korzyści finansowe z zastrzeżenia znaku towarowego, np. przez odsprzedanie swojego znaku lub udzielając innej osobie upoważnienia do używania znaku, oczywiście za wynagrodzeniem.

Często zadawane pytania

Co to jest prawo ochronne na znak towarowy?

Prawo ochronne umożliwia używanie symbolu R w kółeczku, co jednoznacznie wskazuje, że znak towarowy jest zastrzeżony. Prawo to ułatwia przedsiębiorcy wnoszenie roszczeń i dochodzenie swoich praw w momencie naruszania ich przez osoby trzecie.

Jakie cechy wyróżniamy w prawie ochronnym?

Prawo ochronne trwa 10 lat i liczy się od daty jego zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Warto dodać, że prawo ochronne obowiązuje wyłącznie na terytorium dla którego zastrzeżono znak towarowy i obejmuje określone grupy towarów i usług. 

Dlaczego warto uzyskać prawo ochronne na znak towarowy?

Zadaniem znaku towarowego jest wyeliminowanie naruszeń nieuczciwych podmiotów. Jeżeli takie naruszenia wystąpią prawo ochronne umożliwia szybkie podjęcie działań egzekwowania swoich praw na drodze sądowej a nawet komorniczej. Znak towarowy pozwala na budowanie swojej marki w sposób bezpieczny, zapewnia gwarancję ochrony prawnej marki przedsiębiorstwa, produktu lub usługi.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook