fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Czym się różni oznaczenie R od TM?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się na czym polegają różnice pomiędzy znaczkiem R i symbolem TM i jak można z nich korzystać.

Zastrzeżone znaki towarowe są realną wartością każdej firmy. Brak optymalnej ochrony znaków towarowych może znacząco utrudnić działalność przedsiębiorstwa. Prawidłowe zastosowanie znaku towarowego oznacza, że w razie naruszenia prawa, właściciel, podejmie odpowiednie kroki prawne. Z drugiej strony, jeszcze wielu przedsiębiorców mylnie używa oznaczeń towarowych (takich jak znaczek TM czy symbol R), a to, w niektórych przypadkach przewiduje negatywne sankcje. 

Znaczenie symbolu R

co znaczy symbol R w kółku

Produkty, na których umieszczane jest znaczek R w kole, są tłumaczone przez niektórych jako produkty oryginalne. Nierzadko, dla części, ten symbol oznacza "reserved" – z języka angielskiego "zarezerwowany". Jedno i drugie uzasadnienie jest błędem. Co tak naprawdę oznacza R?

Logo z R w kole jest pierwszą literą od angielskiego słowa "registered" – czyli znak zastrzeżony R w Urzędzie Patentowym lub innym organie publicznym, zajmującym się ochroną własności intelektualnej.

Dzięki rejestracji, znak towarowy z R podlega ochronie, wynikającej z ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje karę grzywny dla osoby, która posługuje się danym oznaczeniem, nie jest upoważniona do korzystania z niego. W takich wypadkach, uprawniony, może domagać się odszkodowania. 

Penalizacja wynika z faktu, że stosowanie oznaczenia wywołuje mylne wrażenie, iż znak towarowy podlega ochronie. Czyli jeżeli Twój znak jeszcze nie został zarejestrowany, a już posługujesz się znakiem R, to radzimy usunąć to oznaczenie. 

Umieszczenie logo z R w kole, przy zastrzeżonym znaku towarowym, jest zależne od woli urawnionego – oznaczenie może, ale nie musi być umieszczone przy produkcie. Jeżeli takiego oznaczenia nie ma, to nie znaczy jednak, że znak towarowy nie podlega ochronie. Żeby sprawdzić, czy dany znak R został zarejestrowany, można skorzystać z dostępnych wyszukiwarek zarejestrowanych znaków towarowych. Mimo, że użycie znaku zależy wyłącznie od upoważnionego, to zaleca się umieszczenie symbolu R przy nazwie. Dzięki temu, konkurencja będzie jasno wiedziała, że znak towarowy jest chroniony i pomoże to uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Znaczenie symbolu TM

co znaczy skrót TM

Skrót TM (trademark - znak towarowy) również pochodzi z języka angielskiego i oznacza "trademark", czyli po prostu "znak towarowy". Oznaczenie zostało zaczerpnięte z ustawodawstwa amerykańskiego. TM przy logo ma znaczenie przede wszystkim informacyjne.

W porównaniu z poprzednim symbolem TM oznacza, że nazwa produktu czy logo są tylko znakiem towarowym. Logo z TM, symbol sam w sobie, nie zapewnia szczególnej ochrony prawnej i nie jest regulowany przez przepisy prawa polskiego.

Z jednej strony znak TM nie gwarantuje szczególnej ochrony znaku towarowego, ale z drugiej, przedsiębiorca nie musi dokonywać żadnych zgłoszeń czy uzyskiwać pozwoleń.

Każdy przedsiębiorca, bez problemu może umieścić znak towarowy przy swoich produktach czy nazwach – logo TM jako symbol jest przede wszystkim znakiem informacyjnym, który sugeruje, że znak towarowy jest zajęty. W sytuacji, gdy jednak znaki w logo TM zostaną naruszone, istnieje możliwość dochodzenia swoich praw w oparciu, np. o kodeks cywilny czy ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jest to ochrona na zasadach ogólnych.

co znaczy znaczek c w kółku

W artykule zostały przedstawione dwa najczęściej spotykane znaki towarowe. Należy do nich R - znak oznaczony jako "zastrzeżony" oraz znaczek TM (trademark). Nie można zapominać, że oprócz wspomnianych, istnieją inne oznaczenia, chroniące np. prawa autorskie -  charakterystyczne C w kole. Innym symbolem jest SM, który oznacza znak usługowy. 

Często zadawane pytania

Jakie jest znaczenie symbolu R?

R w kółeczku oznacza po prostu to, że znak jest zastrzeżony. Co za tym idzie, symbolem tym mogą posługiwać się wyłącznie podmioty, które dokonały rejestracji zastrzeżenia znaku towarowego. Niedopuszczalne jest stosowanie tego symbolu przy nazwach niezastrzeżonych. Takie działanie może doprowadzić do kar finansowych.

Jakie jest znaczenie symbolu TM? 

Skrót TM oznacza w tłumaczeniu z języka angielskiego znak towarowy. Oznaczenie zostało zaczerpnięte z ustawodawstwa amerykańskiego. Logo TM pełni jedynie funkcję informacyjną. Symbol sam w sobie nie zapewnia szczególnej ochrony prawnej.

Różnica miedzy symbolem R a symbolem TM? 

To co odróżnia symbole R od TM jest na pewno to, że R w kółeczku może być używany wyłącznie przez podmioty, które zarejestrowały znak towarowy. Natomiast znak TM "mówi" nam, że mamy do czynienie ze znakiem towarowym, który dodajmy nie musi być chroniony. 

Czy warto jest używać w nazwie symbolu R?

Używanie symbolu R jest dobrowolne, ale pamiętajmy że należ rozważyć używanie symbolu, który jest kojarzony z prestiżem i wiarygodnością. Taki drobny element może przyczynić się do podniesienia rangi firmy i znaczenia na rynku branżowym.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook