fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak TM - co to i kto może się nim posługiwać?

Zagadnienia prawne

Bardzo często przy logo firmy możemy zauważyć nieco tajemnicze symbole ™, ® oraz ©. Do czego służą, jaka jest ich funkcja i jak prawidłowo ich używać.

Każdy z tych symboli ma inne znaczenie, natomiast wszystkie mogą odnosić się do logo Twojej firmy. Jedną z ich wspólnych cech jest pochodzenie skrótów z języka angielskiego. Oznaczenie ™ (z ang. trademark) oznacza znak towarowy, symbol ® (z ang. registered) oznacza znak towarowy zarejestrowany w jednym z urzędów patentowych natomiast symbol © (z ang. copyright) oznacza uprawnienie do praw autorskich do oznaczonego elementu.

Znak TM

W tym artykule skupimy się na oznaczeniu ™ oraz ©. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zarejestrowanych znakach towarowych i prawidłowym używaniu symbolu ® przeczytaj nasz artykuł.

Pierwszy z symboli jest jednym z najważniejszych symboli jakimi można posługiwać się w obrocie gospodarczym. Symbol ™ oznacza, że znak towarowy którym przedsiębiorca oznacza swoje produkty jest jego oznaczeniem handlowym i należy do niego. Oznaczenie to może lecz nie musi być używane przy logo używanym przez przedsiębiorcę.

Funkcją znaku towarowego jest umożliwienie odróżnienia towarów oferowanych przez jednego przedsiębiorcę od towarów oferowanych przez innych przedsiębiorców działających na rynku.

Używanie symbolu ™ bez wątpienia doda twojemu logo prestiżu oraz spowoduje, że używane przez Ciebie oznaczenie może nabrać więcej powagi oraz większego znaczenia w obrocie gospodarczym.

Kto używa takich oznaczeń?

Jak widzisz wielkie Firmy jak Coca-Cola Company, Electronic Arts, Alphabet inc. (właściciel Googla) czy Amaury Sport Organisation (organizator Rajdu Dakar) umieszczają przy swoich znakach towarowych symbol TM.
Symbolu TM możesz używać nawet w przypadku gdy nie podejmiesz decyzji o rejestracji swojego znaku towarowego w którymś z urzędów patentowych możesz  umieszczać oznaczenie ™ przy używanym przez ciebie logo/znaku towarowym. Dzięki temu możesz podnieść znajomość swojej marki wśród potencjalnych odbiorców. Dzięki dodaniu oznaczenia ™ przy swoim logo/znaku towarowym pokażesz swoim rynkowym konkurentom, że jesteś przedsiębiorcą, który dba i chroni  o swoją markę.

Kto może używać symbolu TM ?

Oznaczeniem ™ może posługiwać się w zasadzie każdy przedsiębiorca dodając go obok swojego znaku towarowego niezależnie czy znak jest zarejestrowany czy nie, nawet gdy rejestracji nie planujesz. Używanie symbolu ™ nie niesie ze sobą, żadnych formalności. Umieszczenie symbolu ™ obok swojego logo oznacza jedynie, że przedsiębiorca niejako składa deklarację, że jego znak jest unikalny.

Każdy przedsiębiorca może posługiwać się symbolem TM. Używanie tego oznaczenia nie wymaga dokonania żadnej procedury rejestracyjnej. W przeciwieństwie do oznaczenia ®, dla którego używania należy spełnić określone wymagania (przede wszystkim zarejestrować znak w urzędzie patentowym), co wiąże się z kosztami.

Korzystanie ze znaku TM nie wiąże się z żadnymi formalnościami ani ponoszeniem jakichkolwiek opłat. Symbolu ™ możesz używać w zasadzie na całym świecie (z wyłączeniem Republiki Federalnej Niemiec gdzie do używania ™ wymagana jest rejestracja znaku towarowego).

Czy niezarejestrowane znaki towarowe są chronione?

Tak, za naruszenie niezarejestrowanego znaku towarowego naruszyciel może odpowiadać na zasadach ogólnych wynikających z prawa cywilnego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (m.in. na podstawie przepisów o podszywaniu się pod innego przedsiębiorcę, poprzez wprowadzenie odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług) - ochrona ta obejmuje również zarejestrowane znaki towarowe. Ponadto logo może być chronione na podstawie przepisów prawa autorskiego - o czym niżej.

Co oznacza symbol © ?

Oznacza nie mniej nie więcej niż to, że grafika np. logo obok, którego symbol taki się znajduje jest objęta prawami autorskimi i może być wykorzystywana jedynie w granicach zgody autora.

Umieszczając taki symbol przy swoim logo/ znaku towarowym informujesz jego odbiorców lub potencjalnych naruszycieli, że jest on chroniony prawami autorskimi, jego autora. A co za tym idzie nie może być bez jego zgody kopiowany i rozpowszechniany.

Jest to symbol, którego można używać bez żadnych opłat lub formalności. Prawa autorskie w polskim systemie prawnym nie podlegają rejestracji i trwają co do zasady 70 lat od dnia śmierci autora. Warto zwrócić uwagę, na prawidłowe przeniesienie praw autorskich do logo/ znaku towarowego jeśli to nie ty jesteś jego twórcą.

Jak widzisz symbole ™ oraz © nie wymagają żadnych formalności ani opłat, ale co za tym idzie ochrona niezarejestrowanych znaków jest nieco węższa aniżeli znaków towarowych zarejestrowanych. Warto używać tych symboli w obrocie gospodarczym, może to poprawić rozpoznawalność twojej marki.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook