fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Epidemia słabych znaków

Opinie i porady

Będziemy bogaci !!! Tak musiały brzmieć słowa przedsiębiorców na całym świecie, kiedy śledząc relacje dotyczące epidemii odkryli dla siebie biznesowe powołanie. Czy nawiązanie do zagadnienia koronawirusa może być sposobem na budowę rozchwytywanej marki? Prześledźmy aktualną sytuację w bazach znaków towarowych pod kątem takich zgłoszeń.

Aktualnie każdy z nas z niepokojem śledzi rozwój pandemii koronawirusa. Wykonując pracę w naszych domowych biurach nie możemy przestać myśleć o najważniejszej kwestii - zapewnieniu ochrony naszym bliskim. Zawieszeni w próżni, z utęsknieniem patrzymy na powrót do normalności. Nie inaczej wygląda to w przypadku podmiotów zajmujących się znakami towarowymi. W związku z pandemią w Chinach tamtejszy urząd przyśpieszył rejestrację znaków towarowych związanych z leczeniem lub zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa. EUIPO przedłużylo terminy rozpatrywania wszystkich spraw do 4 maja. Niemal na całym świecie miejscowe urzędy zostały zmuszone do reorganizacji swojej pracy. Okazuje się, że dla niektórych ten trudny czas wydaje się być szansą. Szansą na wzbogacenie się. COVID, CORONAVIRUS COVID-19, SARS-COV-2, QUARANTINE, SOCIAL DISTANCING - to nazwy zgłaszanych masowo na całym świecie znaków towarowych. Niektórzy przypadkowo tłuką szklanki, innym zdarza się zbić fortunę. Z pewnością jednak marka budowana wokół bieżącej sytuacji na świecie nie będzie mocna i trwała.

Po śladach wirusa

Paradoksalnie COVID mógł znaleźć się na naszych kartach kredytowych lub biletach zdecydowanie wczesniej. W 2003 roku taki znak towarowy (numer zgłoszenia: 76232073) zostal zastrzeżony w Stanach Zjednoczonych. Miał służyć do oznaczania holograficznych obrazków. Firma ILLINOIS TOOL WORKS INC. będąca właścicielem znaku nie przedstawiła jednak dowodów na jego używanie w odpowiednim terminie. Na gruncie amerykańskiego prawa było to równoznaczne z wygaśnięciem ochrony oznaczenia. Czy spółka ma czego żałować? Czy skorzystałaby na obecnej sytuacji i skuteczniej pozyskiwała nowych klientów? Jest to pytanie retoryczne. Dzisiaj konotacje związane ze słowem COVID są jednoznacznie złe.

Jakie towary i usługi przewijają się najczęściej w podaniach dotyczących znaków związanych z pandemią? Okazuje się, że gama zgłoszeń jest naprawdę szeroka. W ich ilości zdecydowanie przodują obywatele Stanów Zjednoczonych. Symbolika związana z koronawirusem ma być szeroko używana w  branży odzieżowej.

Nie brakuje znaków zgłoszonych dla usług medycznych, usług charytatywnych, oprogramowania służącego do przeciwdziałania kryzysowi, zarządzania funduszami venture, usług doradztwa podatkowego, produkcji sprzętu medycznego, lekarstw, detergentów, nagrań muzycznych czy gier i zabawek. Niektóre zgłoszenia odwołują się do emocji i uczuć, inne bazują na kontrowersji:

W Europie sytuacja jest bardzo podobna. Dominują zgłoszenia związane z lekarstwami oraz opieką medyczną. Firmy widzą potencjał w wykorzystaniu nazwy COVID również w branży winiarskiej oraz jakże by inaczej odzieżowej.

Strata pieniędzy

Dlaczego rejestracja oznaczenia związanego z Koronawirusem to zły pomysł? Znak towarowy ma odróżniać towary przedsiębiorców i mówić o ich pochodzeniu. Minimalizuje on również ryzyko pomyłki u konsumentów. Jako nośnik informacji jest to również wyznacznik jakości i skuteczne narzędzie reklamowe. Znaki nawiązujące do epidemii nie są w stanie spełnić powyższych funkcji. Dodatkowo wydają się być niezwykle wątpliwe pod względem moralnym. Nie jest to odpowiedni temat do żartów, a ewentualne wykorzystanie takich oznaczeń w kontekście humorystycznym może zostać zinterpetowane jako naruszenie uczuć innych. Nazwy takie jak: COVID, czy CORONAVIRUS to nazwy rodzajowe i ogólnoinformacyjne. Powinny pozostać w domenie publicznej, tak, żeby każdy mógł ich używać.

Przykre zaskoczenie

Ile z takich zgłoszeń uzyska prawo ochronne? Z pewnością "wirus" słabych oznaczeń nie rozprzestrzeni się w bazach znaków towarowych. W większości przypadków skończy się na decyzjach odmownych i stracie pieniędzy. Jeżeli myślisz o budowie silnej marki zacznij od rzeczy najważniejszej. Zadbaj, żeby była ona unikalna. Inaczej każde działanie marketingowe, promocyjne oraz związane z budową wizerunku będzie w dalszej perspektywie skazane na porażkę. I pomyśleć, że przed wszystkimi negatywnymi konesekwencjami uchroniłby kontakt ze specjalistą, który sprawdziłby zdolność rejestracyjną znaków.

Budując markę unikaj wyrażeń pochodzących z pierwszych stron gazet. Opieranie się na wyrażeniach kontrowersyjnych i mających negatywne skojarzenia nie pozwoli Ci uzyskać prawa ochronnego znaku towarowego.

Często zadawane pytania

Nazwa COVID19 jako znak towarowy?

Pojawienie się epidemii spowodowało, że niektórzy przedsiębiorcy chcąc wykorzystać popularność nazw COVID, SARS-COV-2 tworzą nazwy towarów czy firm nawiązując do tych słów. Prawda, słowa te stały się bardzo popularne ale wywołują raczej negatywne emocje. Nazwy COVID czy koronawirus to nazwy rodzajowe, a co za tym idzie należą do bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego. 

Czy warto zastrzegać nazwę znaku?

Należy pamiętać, że nazwa firmy powinna być unikatowa, abstrakcyjna i rozpoznawalna. Rejestracja znaku towarowego, który tych warunków nie spełnia może doprowadzić do utraty pieniędzy już w momencie rejestracji znaku, ponieważ Twoje zgłoszenie zostanie oddalone.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Ile kosztuje zastrzeżenie nazwy i logo

Rozsądne ceny i brak ukrytych opłat za nasze usługi
Konsultacja
z prawnikiem

zawsze0 PLN
Doradztwo w zakresie
zastrzeżenia znaku,
konsultacja telefoniczna
lub e-mailowa.
Badanie
znaku + raport

od370 PLN
Weryfikacja znaku
w bazach znaków towarowych:
krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(POLSKA)
od940 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do UPRP, bieżący nadzór nad sprawą.
Badanie
+ zgłoszenie znaku
(UNIA EUROPEJSKA)
od1340 PLN
Weryfikacja znaku, ustalenie klasyfikacji nicejskiej, sporządzenie wniosku do EUIPO, bieżący nadzór nad sprawą.

Do cen świadczonych za nasze usługi należy doliczyć podatek VAT. Wysokość opłat urzędowych jest uzalezniona od zakresu wnioskowanej ochrony. Minimalne opłaty wynoszą 450 PLN za zgłoszenie w Polsce oraz 850 EUR za zgłoszenie w UE.

Dowiedz się jak szybko możemy ci pomóc

Dowiedz się jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego
Konsultacja
z prawnikiem
do24 godzin
Doradzamy w zakresie
zastrzeżenia znaku,
prowadzimy konsultacje telefoniczne i e-mailowe.
Badanie
znaku + raport
od2 do4 dni
Weryfikujemy znak w bazach znaków towarowych: krajowej (UPRP), unijnej (EUIPO) i międzynarodowej (WIPO).
Zgłoszenie znaku
(Polska)
od6 do7 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do UPRP, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.
Zgłoszenie znaku
(Unia Europejska)
od5 do6 miesięcy
Opracowujemy wykaz towarów wg klasyfikacji nicejskiej, sporządzamy wniosek do EUIPO, prowadzimy bieżący nadzór nad sprawą.

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook