fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Po co badać znak przed rejestracją?

Opinie i porady

Dowiedz się dlaczego badanie znaku towarowego jest ważne i pomoże Ci uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Wymyśliłeś chwytliwą nazwę dla swojej firmy oraz stworzyłeś idealne logo. Chcesz zastrzec znak towarowy. Jednak zanim złożysz wniosek do urzędu patentowego powinieneś sprawdzić, czy wymyślony przez Ciebie znak ma w ogóle szansę na zarejestrowanie. Dlatego właśnie warto jest wykonać badanie zdolności rejestrowej tego znaku.

Czym jest badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego polega na szczegółowej analizie konkretnego znaku towarowego pod kątem możliwości jego rejestracji w urzędzie patentowym. Podczas badania zdolności rejestrowej znaku bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 

 


Po co badać znak przed rejestracją

Korzyści z wykonania badania zdolności rejestrowej jest wiele:

Jak wykonuje się badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego?

Przy badaniu zdolności rejestrowej znaku towarowego na początku warto przyjrzeć się przesłankom bezwzględnym odmowy rejestracji znaku towarowego. Są to przesłanki, przez które urzędy patentowe  mogą od razu odrzucić zgłoszenie danego znaku towarowego do rejestracji. Przesłanki te zawarte są w art. 1291 ustawy prawo własności przemysłowej. Cały katalog zawiera kilkanaście powodów, dla których znak towarowy nie będzie mógł uzyskać ochrony. Przy przeprowadzaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego trzeba przeanalizować wszystkie te przesłanki w kontekście badanego znaku. 

Najczęściej występującą przesłanką bezwzględną odmowy rejestracji znaku towarowego jest jego opisowość, czyli sytuacja, w której znak towarowy składa się wyłącznie z elementów mogących służyć do wskazania rodzaju, pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności danego towaru lub usługi. Problem z opisowością znaku towarowego pojawia się dosyć często, ponieważ przedsiębiorcy chcą, aby ich marka od razu kojarzyła się ze sprzedawanymi produktami lub świadczonymi usługami. Oczywiście, z marketingowego punktu widzenia jest to na pewno ważny argument, natomiast trzeba uważać, aby nazwa firmy była sugerująca, ale nie opisowa. Na przykład nazwa piekarni „Świeże bułeczki“ będzie nazwą opisową, bo wskazuje na jakość („świeże“) oraz na rodzaj towaru („bułeczki“). Nazwa sugerująca z kolei ma wywoływać u odbiorców skojarzenia z konkretnym towarem/usługą, ale wprost nie opisuje tego towaru/usługi. 

Jeżeli dany znak towarowy nie kwalifikuje się pod żadną z przesłanek bezwzględnej odmowy rejestracji, należy sprawdzić, czy nie narusza on praw innych osób, w szczególności prawa autorskiego oraz prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, to występują one w szczególności przy logo danych firm. Zawsze należy zadbać o to, aby z osobą, która stworzyła naszej firmie identyfikację wizualną podpisać umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do tej identyfikacji wraz z klauzulą obejmującą zgodę na rejestrację jej elementów jako znaków towarowych. Jeżeli znak towarowy nie narusza praw autorskich, należy następnie sprawdzić, czy w bazach zgłoszonych i zarejestrowanych znaków towarowych nie widnieje już znak identyczny lub podobny. Każdy właściciel wcześniej zgłoszonego lub zarejestrowanego znaku towarowego ma prawo do wniesienia swojego sprzeciwu do nowo zgłaszanego znaku w terminie 3 miesięcy od daty publikacji tego znaku.

W jaki sposób bada się identyczność lub podobieństwo znaków towarowych? Po pierwsze, znaki towarowe muszą być zarejestrowane/zgłoszone na tym samym terytorium. Jeżeli chcemy zarejestrować znak towarowy na terytorium Polski, a widzimy, że w bazach znaków towarowych widnieje znak identyczny lub podobny do naszego, ale zarejestrowany w USA, to nie powinny one wchodzić w kolizję ze względu na inne terytorium obowiązywania ochrony. Po drugie, znak towarowy zawsze jest zastrzegany dla konkretnych, wskazanych we wniosku towarów i usług. Jeżeli chcemy zgłosić do ochrony w Polsce nazwę „ABCDE“ w zakresie produkcji odzieży, ale widzimy, że w bazach zarejestrowanych znaków towarowych na terytorium Polski widnieje już nazwa „ABCDE“, to nie popadajmy w panikę – najpierw sprawdźmy, na jakie towary i usługi została zarejestrowana nazwa naszej konkurencji. Jeżeli w wykazie będzie widniało na przykłada świadczenie usług fryzjerskich, to wtedy nasza nazwa nie wejdzie w kolizję z identyczną nazwą zastrzeżoną dla innych produktów i usług. 

Kolejną kwestią, o której należy pamiętać przy wykonywaniu badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, jest kwestia podobieństwa samych znaków. O ile nie ma większych problemów z wychwyceniem znaku identycznego, o tyle może pojawić się problem z określeniem stopnia podobieństwa danych oznaczeń. W badaniu podobieństwa danych nazw przedsiębiorstw bierze się pod uwagę nie tylko ich zapis, ale również wymowę, np. nazwy SAVANA oraz SA-VANA zostaną uznane za podobne, ponieważ mimo zapisania drugiej nazwy z myślnikiem, ich wymowa jest taka sama. Podobnie z nazwą SAVANA oraz SAWANA, czy też SA-WANA albo SA VANA czy SAVA-NA. Jak widzimy, każda taka kombinacja będzie uznana za podobną do siebie. Kwestia określenia podobieństwa oznaczeń oraz ryzyka sprzeciwu nie jest łatwa, więc warto takie zadanie zlecić profesjonalistom. 


Jak widzisz warto jest wykonać badanie znaku przed rejestracją, ponieważ dzięki niemu można zaoszczędzić sporo czasu, energii i pieniędzy związanych z procesem rejestracji znaku towarowego, który i tak mógłby nie uzyskać ochrony.

Często zadawane pytania

Na czym polega badanie zdolności rejestracyjnej znaku towarowego? 

Badanie to polega na szczegółowej analizie możliwości rejestracji danego oznaczenia w Urzędzie Patentowym. Podczas takiego badania bierze się pod uwagę bezwzględne i względne przesłanki odmowy rejestracji. Weryfikacja obejmuje bazy znaków towarowych oraz planowane towary lub usługi, które mają być zastrzeżone. 

Dlaczego warto badać znak towarowy przed jego rejestracją? 

Dokonanie dokładnej i poprawnej analizy nazwy firmy ułatwi nam pozytywnie przejść przez proces rejestracyjny w Urzędzie Patentowym. Badanie to umożliwi dokonanie niezbędnych zmian w znaku, po to aby mógł on uzyskać ochronę. Jest to proces, który ułatwi ustalenie ryzyka związanego z występowaniem innych podobnych znaków oraz ewentualnych kolizji na poziomie zastrzeżonych towarów (klasyfikacja nicejska).

W jaki sposób badać zdolność rejestracyjną znaku towarowego? 

Podczas badania zdolności rejestracyjnej znaku towarowego należy ustalić czy istnieją powody do odmowy zastrzeżenia znaku towarowego. Należy zwrócić uwagę czy min. istnieją już podobne lub identyczne znaki na rynku albo czy Twój znak nie narusza praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Znak towarowy nie może wprowadzać w błąd odbiorcę ani naruszać zasady porządku publicznego.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook