fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Obejmujesz zasięgiem wybrane państwa na świecie. Płacisz najwięcej, czekasz najdłużej.

Za co płacisz, rejestrując międzynarodowy znak towarowy?

Jeżeli zasięg Twojego biznesu sięga poza granice Rzeczpospolitej i Unii, koniecznie rozważ zgłoszenie znaku towarowego w Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej położonej w Genewie. Jest to najdroższa forma ochrony, jednak zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy zwiększa pewność, że nikt bezprawnie nie użyje Twojego oznaczenia poza granicami Polski. A nawet jeżeli do jakiegoś naruszenia dojdzie, to znacznie skuteczniej wyegzekwujesz swoje prawa przy ewentualnych sporach. Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego jest najszersza terytorialnie i pozwala na zabezpieczenie prawa do używania zastrzeżonego w WIPO znaku towarowego na terenie każdego ze 113 państw należących do Systemu Madryckiego, które wybierzesz.

Koszt międzynarodowego znaku towarowego

Rodzaje opłat za ochronę znaku towarowego

Światowa Organizacja Ochrony Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) pobiera za rejestrację opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie WIPO. Do opłat składających się na koszt rejestracji międzynarodowego znaku towarowego należą:

Wielkości opłat mogą się od siebie różnić w zależności od tego, jaka podstawa prawna wiąże kraj pochodzenia zgłoszenia znaku towarowego z WIPO. Istnieją trzy możliwości relacji:

Zgłoszenia międzynarodowego znaku towarowego dokonuje się za pośrednictwem Urzędu kraju pochodzenia znaku. Wniosek składany jest w Urzędzie Patentowym RP uiszczając opłatę od wniosku o rejestrację międzynarodowego znaku towarowego w wysokości 600 PLN. Opłaty za rejestrację uiszczane są na konto WIPO we frankach szwajcarskich.

Koszty rejestracji międzynarodowego znaku towarowego

Oto opłaty, które należy uiścić na konto WIPO w przypadku państwa, które jest związane zarówno Porozumieniem Madryckim, jak i Protokołem do tego Porozumienia. Uiszczenie tych opłat upoważnia uprawnionego do korzystania ze znaku przez okres 10 lat.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego

Opłaty podstawowe

Opłaty uzupełniające

  • 100 CHF  - za każde wskazane państwo członka porozumienia LUB
  • Ustalane indywualnie w związku z objęciem ochrony na poszczególne kraje

Opłaty za przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy po upływie 10 lat o kolejną dekadę

Opłaty towarzyszące zgłoszeniu i rejestracji międzynarodowego znaku towarowego są obiektywnie wysokie. Pamiętać trzeba jednak, że płacimy za 10-letnią ochronę na terenie 113 państw związanych Porozumieniem madryckim lub sporządzonym do niego Protokołem. Daje to nieograniczoną niemalże możliwość uzyskania ochrony na całym świecie, w jednym miejscu – Biurze Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej w Genewie.

Często zadawane pytania

Ile kosztuje ochrona międzynarodowego znaku towarowego? 

Wysokość opłat urzędowych jest uzależniona od tego czy znak towarowy jest czarno-biały czy barwny, jak również ile państw jest wskazanych we wniosku rejestracyjnym międzynarodowego znaku towarowego. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej udostępniła kalkulator opłat aby łatwo było sprawdzić ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego. 

Dlaczego warto zarejestrować międzynarodowy znak towarowy?

Jeżeli zasięg Twojego biznesu sięga poza Polskę i Unię Europejską konieczne jest zgłoszenie znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Zastrzeżony międzynarodowy znak towarowy zwiększa pewność, że nikt bezpodstawnie nie użyje zarejestrowanego oznaczenia poza granicami Polski. Rejestracja międzynarodowego znaku towarowego pozwala na bezpiecznym używaniu nazwy na terenie 113 państw.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook