fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Jack i John czyli o podobieństwach imion i znaków towarowych

Opinie i porady

Wybór odpowiedniego imienia to wyzwanie, któremu najczęściej muszą sprostać szczęśliwi rodzice nowonarodzonego dziecka. Z takim problemem muszą zmierzyć się również właściciele firm wprowadzających nowe marki na rynek.

Choć nie brakuje dowodów, mówiących że imię Jack swoje pochodzenie wywodzi bezpośrednio od imienia John, dziś skupimy się na nieco innym podobieństwie łączącym te dwa słowa. Wynikać będzie ono z używania znaków towarowych i związanym z tym sporach.

Kto zostanie na lodzie

Właściciel popularnej whiskey Jack Daniels uznał, że polski producent whiskey - Akwawit SA naruszył prawo ochronne jego znaków towarowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Jak czytamy w  "Rzeczpospolitej" chodzi o znak słowny Jack Daniel’s oraz cztery inne oznaczenia. Zagraniczna spółka zażądała zaprzestania używania słowa ,,Jack’’ które w ich opinii jednoznacznie kojarzy się z produktami alkoholowymi opatrzonymi charakterystyczną czarną etykietą. Według prawników reprezentujących spółkę Jack Daniels Properties istnieje obawa, że dokonując wyboru trunku, przeciętny konsument może zostać wprowadzony w błąd.

Źródło: Materiały reklamowe na stronie www firmy Jack Daniels

,,Jack Strong’’ to pseudonim znanego polskiego oficera Ryszarda Kuklińskiego, który w czasach PRL-u podjął współpracę z wywiadem amerykańskim. Odniesienie do narodowego bohatera i różnice w grafice przedstawionej na butelce miało nadać produktowi unikalny charakter i skutecznie zapobiegać wszelkim spornym sytuacjom. Argumentem wykorzystanym w sporze przez polską spółkę jest powołanie się na kraj pochodzenia alkoholu i elementarną dla fanów tego trunku różnicę między amerykańską whiskey a szkocką whisky.

Podczas sporu toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie XXII Wydziałem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych poruszono kwestię podobieństwa opakowań i logotypów. Ciekawostką jest fakt, że polski producent umieścił na etykiecie produktu wizerunek prezesa swojej spółki. W sporze analizowana jest również kwestia posiadania przez zagranicznego producenta renomowanego znaku towarowego. Dużo uwagi poświęcono kwestii świadomości konsumenta, który sięgając po whiskey- alkohol w opinii jednej ze stron mniej popularny, może dysponować odpowiednim poziomem wiedzy pozwalającym na odróżnianie produktów.

Wartość sprzedaży whisky w Polsce rośnie szybko i stabilnie. Wiedzą o tym właściciele popularnego ,,Jacka’’, którzy w swoich żądaniach wystąpili również o informacje na temat wyników sprzedażowych polskiej spółki.

Sposób na orzeźwienie

Podobna, mocno medialna sprawa miała miejsce dwa lata temu. Yoko Ono, wdowa po znanym muzyku Johnie Lennonie postanowiła zablokować produkcję lemoniady, której nazwa w bezpośredni sposób nawiązywała do jej zmarłego męża. Katowicka firma została oskarżona o naruszenie dóbr osobistych Johna Lennona oraz zarejestrowanego znaku towarowego, składającego się z imienia i nazwiska artysty.

Numer rejestracji: 012073979

Polski producent orzeźwiających napojów zarejestrował swój znak towarowy w 2013 roku na  terytorium całej Unii Europejskiej. Trzy lata później zdobywając rynkową rozpoznawalność, ,,John Lemon’’ uzyskał prawo ochronne na innych istotnych rynkach np: w Stanach Zjednoczonych czy Rosji. Rzeczywiście w swoich kampaniach reklamowych firma nawiązywała do postaci znanego muzyka, przez co nie mogła skorzystać z argumentacji udowadniającej inspirację cytryną. Yoko Ono nie posiadała zarejestrowanego znaku towarowego w Unii Europejskiej. To nie przeszkodziło jej jednak w skutecznym egzekwowaniu swoich praw. Sprawa zakończyła się ugodą w wyniku, której spółka zobowiązała się do zmiany nazwy produktu na ,,On Lemon’’ Wynikało to głównie z obawy o wysokie koszta sądowe oraz zagrożenie wstrzymania dystrybucji i sprzedaży przygotowanych napojów.

Kiedy życie daje Ci cytryny zrób z nich lemoniadę

Teoretycznie przegrana sprawa zapewniła jednak polskiej firmie ogromną kampanię marketingową. O sporze z Yoko Ono rozpisywały się zagraniczne media. Liczne wywiady radiowe i telewizyjne oraz duża ilość artykułów pozwoliły również przeprowadzić proces rebrandingu  w zasadzie bez poniesienia kosztów związanych z reklamą.

numer rejestracji:016744013

Pamiętaj, że wybor odpowiedniej nazwy dla firmy ma kluczowe znaczenie dla jej dalszego rozwoju. Warto szukać nazw prostych i unikalnych, a ewentualne inspiracje ograniczyć jedynie do bardzo subtelnych nawiązań. Badanie znaku przed rejestracją pozwoli Ci uniknąć niekomfortowych sytuacji i da pewność, że inwestycja w markę nie pójdzie na marne.
Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook