fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Najszersza ochrona logo Twojej firmy – logo jako znak towarowy i wzór przemysłowy

Opinie i porady

Logo jest bardzo cennym zasobem każdej firmy. Każdy przedsiębiorca chce, żeby jego marka wyróżniała się na tle innych i żeby zdobyła jak największe zaufanie oraz popularność. Gdy Twoja marka odniesie sukces, możliwe, że nie zabraknie osób, które zaczną upodabniać swoją identyfikację wizualną do Twojej.

Chroń się przed takimi sytuacjami! Zabezpiecz swoje logo już dziś i bez obaw inwestuj w rozpoznawalność swojej marki. W artykule pokażemy Ci, w jak najszerszy sposób ochronić prawnie firmowe logo.

Ochrona prawna logo - rejestracja znaku towarowego

Pierwszym sposobem na ochronę Twojego logo jest jego rejestracja jako znak towarowy.

Znak towarowy to oznaczenie, które służy do odróżnienia od siebie produktów i usług pochodzących z różnych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być nazwa, logo, rysunek, opakowanie, melodia, forma towaru.

Poniżej zobaczysz przykłady różnych rodzajów znaków towarowych:

 

przykłady znaków towarowych

Żebyś mógł zarejestrować swoje logo jako znak towarowy, będzie ono musiało spełnić pewne wymagania:


Jak widzisz, żeby zarejestrować logo jako znak towarowy, trzeba najpierw dokładnie zbadać, czy jest taka możliwość. Jeżeli chcesz, abyśmy bezpłatnie zweryfikowali zdolność rejestracji Twojego logo, napisz do nas, wypełniając formularz znajdujący się na końcu tego artykułu.

Rejestracja logo jako znaku towarowego da Ci prawo do jego wyłącznego używania przez okres 10 lat z możliwością przedłużania tej ochrony na kolejne 10-letnie okresy, czyli w praktyce Twoje logo może być chronione w nieskończoność. Co ważne, ochrona znaku towarowego obejmuje nie tylko loga identyczne, ale również podobne. Jeżeli Twoja konkurencja zbyt mocno zainspiruje się wyglądem Twojego logo i przez to Twoi klienci zostaną zmyleni co do pochodzenia produktów lub usług, będziesz miał prawo zakazać Twojej konkurencji używania takiego logo oraz będziesz mógł domagać się odszkodowania i wydania nienależnie uzyskanych przez nich korzyści.

Ochrona logo jako znaku towarowego jest jednak ograniczona – rozciąga się na te towary i usługi, które wymienisz w klasyfikacji nicejskiej. Gdy przykładowo zarejestrujesz swoje logo w zakresie produkcji i sprzedaży butów, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś używał podobnego logo i nazwy w zakresie produkcji mebli. Problem ten można rozwiązać przez rejestrację logo jako wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej, w przypadku którego nie wymienia się szczegółowo towarów i usług, dla których rejestruje się swoje logo, więc ochrona rozciąga się na wszystkie branże.

Ochrona prawna logo - logo jako wzór przemysłowy

Czym jest wzór przemysłowy?

Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca oryginalny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację (art. 102 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej).

Poniżej zobaczysz przykładowe zarejestrowane wzory przemysłowe:

przykładowe wzory przemysłowe


Jak widzisz, definicja wzoru przemysłowego może wydawać się skomplikowana, ale postaramy się wyjaśnić ją w jak najprostszy sposób.

Kluczem do zrozumienia tej definicji jest słowo „wytwór“, które oznacza każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego (art. 102 ust. 2 ustawy prawo własności przemysłowej). Ochrona postaci wytworu jako wzoru przemysłowego skupia się przede wszystkim na tym, co widzimy, czyli na zewnętrznie postrzegalnych cechach. I właśnie tym wzór przemysłowy różni się od patentów czy wzorów użytkowych, w których stawia się przede wszystkim na rozwiązania technologiczne i użytkowe. We wzorze przemysłowym chodzi zaś głównie o wygląd określonych wytworów.

Jak zostało zapisane w ustawowej definicji, każdy wzór przemysłowy musi być nowy, a więc nieudostępniony wcześniej publicznie. Udostępnić publicznie swój wzór możesz na przykład, przez umieszczenie go na swojej stronie internetowej, na produktach czy w reklamach, a także w czasopismach branżowych czy notkach prasowych.

Prawo daje jednak margines czasowy, w którym wzór przemysłowy uważa się za nowy i jest to 12 miesięcy. Czyli, aby Twój wzór przemysłowy został uznany za nowy, musi być zgłoszony do rejestracji najpóźniej 12 miesięcy od jego publicznego ujawnienia.

Kolejną ważną kwestią związaną ze zrozumieniem wzorów przemysłowych jest kryterium oryginalności. Wzór przemysłowy musi się wyróżniać – nie może różnić się od wzorów obecnych już na rynku tylko małymi szczegółami – musi mieć indywidualny charakter. W praktyce ma to wyglądać tak, że każdy, kto będzie miał styczność z nowym wzorem przemsyłowym powinien mieć wrażenie, że widzi coś nowego, coś czego nigdy wcześniej nie oglądał. Właśnie z tego względu jako wzór przemysłowy raczej nie zarejestrujesz mało fantazyjnego logo firmy, składającego się tylko z napisu z nazwą firmy. Twoje logo, aby mogło być uznane za wzór przemysłowy, musi się wyróżniać swoim wyglądem, musi być oryginalne.

Podsumowując, kiedy możesz zastrzec swoje logo jako wzór przemysłowy?

Dlaczego warto zarejestrować logo jako wzór przemysłowy?

1. Możliwość prezentacji wielu wariantów kolorystycznych i rozkładu elementów swojego logo w jednym zgłoszeniu

Mało która firma we współczesnych czasach posługuje się jedną wersją swojego firmowego logo. W zależności od celu, medium i środka komunikacji możemy wybrać wersję z sygnetem lub bez sygnetu, albo wersję monochromatyczną lub inną wersję kolorystyczną naszego logo. Dlatego warto zabezpieczyć każde ułożenie i każdy wariant Twojego logotypu. Przy rejestracji znaków towarowych musiałbyś zgłaszać każdy wariant swojego logo jako odrębny znak towarowy i ponosić za każdym razem pełne koszty urzędowe. W przypadku wzorów przemysłowych, w ramach jednego zgłoszenia możesz przedstawić wiele wariantów swojego logo. W Polsce do 10 wariantów wzoru przemysłowego możesz przedstawić w ramach jednej opłaty urzędowej. Poniżej zobaczysz przykładowe układy zarejestrowanych wzorów przemysłowych: różne wersje kolorystyczne i różne ustawienia logo:

przykładowe wzory przemysłowe

2. Szybka procedura rejestracji

Na rejestrację wzoru przemysłowego czeka się tylko kilkanaście dni w przypadku wspólnotowego wzoru przemysłowego (Unia Europejska) oraz około 3-4 miesięcy w przypadku zgłoszenia wzoru przemysłowego do Urzędu patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to procedura znacznie szybsza niż nabycie prawa do znaku towarowego, które trwa około 6-8 miesięcy.

3. Łatwiejsze uzyskanie prawa ochronnego niż w przypadku znaków towarowych

Urzędy patentowe badają jedynie najważniejsze przesłanki związane z wydaniem prawa o rejestrację wzoru przemysłowego. Jest ich znacznie mniej niż w przypadku rejestracji znaku towarowego. Dodatkowo nie ma tutaj 3 miesięcznego okresu sprzeciwowego, co znacznie przyśpiesza całą procedurę rejestracji.

4. Niższe opłaty urzędowe

Opłaty urzędowe za rejestrację wzoru przemysłowego są znacznie niższe niż w przypadku znaku towarowego. Za pięć lat ochrony wzoru przemysłowego w Polsce opłaty urzędowe wynoszą od 520 zł, w Unii Europejskiej od 350 euro. Dla porównania, ochrona znaku towarowego w Polsce wiąże się z opłatami urzędowymi wynoszącymi od 940 zł, a w Unii Europejskiej od 850 euro.

5. Szeroka ochrona – brak ograniczenia towarów i usług

W przypadku znaków towarowych sporządza się klasyfikację nicejską, w której należy dokładnie określić zakres towarów i usług, w odniesieniu do których będzie się posługiwało tym znakiem. W związku z tym można powiedzieć, że znak towarowy chroniony jest tylko w zakresie określonej branży. Jeżeli chodzi o rejestrację wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej, nie jest tutaj wymagane wskazywanie towarów i usług oznaczanych danym wzorem, więc będziesz mógł zakazać posługiwania się Twoim wzorem każdej firmie, niezależnie od branży.

6. Brak wymogu realnego używania wzoru przemysłowego

Prawo stanowi, że zastrzeżonego znaku towarowego trzeba używać. Jeżeli nie będziesz używał swojego znaku w ciągu 5 lat od jego rejestracji, to takie prawo może zostać wygaszone. Właściciel wzoru przemysłowego nie ma obowiązku używania zarejestrowanego przez siebie wzoru.

Znak towarowy a wzór przemysłowy

Znak towarowy Wzór przemysłowy
Oznaczenie, które służy do odróżnienia od siebie produktów i usług pochodzących z różnych przedsiębiorstw Nowa i posiadająca oryginalny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację
Musi posiadać zdolność odróżniającą, nie spełniać przesłanek bezwzględnych odmowy rejestracji znaku, występuje 3 miesięczny okres sprzeciwowy – trudniejsza rejestracja. Nie może być sprzeczny z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, musi być nowy (do 12 miesięcy od upublicznienia) oraz mieć oryginalny charakter – łatwiejsza rejestracja
Rejestracja w zakresie określonych produktów i usług. Rejestracja bez określania produktów i usług – ochrona w zakresie wszystkich branż w przypadku wzoru zgłaszanego w Unii Europejskiej.
Możliwość używania symbolu R po zarejestrowaniu logo. Nie można używać symbolu R po zarejestrowaniu logo.
Rejestracja logo jako znaku słowno-graficznego obejmuje ochronę nazwy firmy w określonym kształcie graficznym . Rejestracja logo jako wzór przemysłowy obejmuje ochroną grafikę, czyli wygląd. Nie obejmuje ochrony warstwy słownej.
Opłaty urzędowe:
-    Polska: od 940 zł
-    UE: od 850 euro
Opłaty urzędowe:
-    Polska: od 520 zł
-    UE: od 350 euro
Jeden wariant kolorystyczny i jeden wariant ułożenia elementów logo = 1 znak towarowy. Wiele wariantów kolorystycznych i wiele ułożeń elementów logo można zamieścić w jednym zgłoszeniu wzoru przemysłowego (do 10 wariantów logo w ramach jednej opłaty urzędowej).
Ochrona prawna trwa 10 lat z możliwością jej przedłużanania na kolejne 10 letnie okresy – w praktyce, znak towarowy może być chroniony w nieskończoność. Ochrona prawna trwa 5 lat z możliwością jej przedłużenia po zapłaceniu opłat urzędowych. Ochronę możesz jednak przedłużyć maksymalnie do 25 lat od daty rejestracji wzoru.

 

Dlaczego warto zasterzec swoje logo jako znak towarowy i wzór przemysłowy?

Zarejestrowanie swojego logo jako znaku towarowego i wzmocnienie ochrony przez zgłoszenie do rejestracji wzoru przemysłowego jest coraz częściej wykorzystywaną strategią jednocześnie optymalnej kosztowo, jak i najszerszej ochrony logo.

Zastrzeżenie logo jako znaku towarowego da Ci możliwość egzekwowania swoich praw w stosunku do innych firm, które będą wykorzystywały nie tylko takie samo, ale też podobne logo w Twojej branży. Dodatkowo, pewnym stopniem ochrony zostanie objęta również nazwa Twojej firmy – jeżeli jest ona elementem Twojego logo, to do ochrony zostanie zgłoszony znak słowno-graficzny.

Jak już wspomnieliśmy, we wzorze przemysłowym pod uwagę brana jest przede wszystkim warstwa graficzna, a nie słowna. Mówiąc krótko, liczy się wygląd.
Jeżeli zauważysz, że jakaś firma, niezależnie od branży, posługuje się takim samym logiem jak Twoje, będziesz miał prawo zakazać jej takich działań. Ponadto, w zgłoszeniu wzoru przemysłowego w Polsce w ramach jednej opłaty urzędowej będziesz mógł wskazać do 10 różnych wariantów swojego logo – jest to idealne rozwiązanie, jeżeli masz różne warianty kolorystyczne swojego logo lub używasz różnych rozkładów jego elementów.

Kolejną ważną kwestią jest wzmocnienie ochrony Twojej marki przed konkurencją, która chciałaby pozbawić Cię Twojego prawa. Mając zarejestrowany i znak towarowy, i wzór przemysłowy, aby pozbawić Cię praw do marki, konkurencja musiałaby wszystkie te prawa unieważnić przed sądem. Jest to dużo bardziej czasochłonne i trudniejsze, bo będziesz dysponował nie jednym, ale dwoma rodzajami praw do swojej marki.

Często zadawane pytania

Na czym polega ochrona prawna loga?

Sposobem na ochronę loga jest jego rejestracja jako znak towarowy. Podczas rejestracji loga muszą być spełnione pewne zasady, które obowiązują podczas zastrzeżenia znaku towarowego. Należy unikać bezwzględnych i względnych przesłanek, które uniemożliwiają jego rejestrację. 

Co to jest wzór przemysłowy?

Jest to posiadająca oryginalny wygląd postać wytworu (przedmiotu), nadana mu w szczególności przez cechy linii, kształtów, kolorystykę i fakturę. Ochrona obejmuje wygląd, symbole graficzne a nawet kroje pisma typograficznego przedmiotu. Tym samym ochroną wzoru przemysłowego można objąć różne warianty graficzne logotypu. Co ważne podczas zgłoszenia rejestracji wzór musi posiadać aspekt nowości. Oznacza to, że musi być zgłoszony do rejestracji najpóźniej 12 miesięcy od daty jego upublicznienia. 

Jakie są różnice pomiędzy znakiem towarowym a wzorem przemysłowym?

Rejestracja wzoru przemysłowego jest znacznie szybsza niż zastrzeżenie znaku towarowego, a co za tym idzie prawo ochronne jest łatwiejsze do uzyskania. Co ważne zarejestrowany wzór przemysłowy nie ogranicza się do konkretnej branży, zatem nie może być używany przez firmy, które nawet działają w innych dziedzinach działalności gospodarczej. Znak towarowy jest rejestrowany na 10 lat z możliwością przedłużania dowolną ilość razy, a wzór przemysłowy na 5 lat z możliwością przedłużenia do max 25 lat.

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy i wzór przemysłowy? 

Zastrzeżenie logo jako znaku towarowego daje możliwość egzekwowania swoich praw w stosunku do innych firm, które mogą wykorzystywać Twoje logo. Zastrzeżony wzór przemysłowy pozwala rozszerzyć ochronę na inne warianty graficzne logotypu, w prostszy sposób i w niższych opłatach urzędowych. Jednocześnie rozszerza to prawa ochronne do posiadanego oznaczenia.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook