fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Europejski znak towarowy - rejestracja i jego ochrona

Zagadnienia prawne

Jeden wniosek, ochrona w 27 krajach Europy. Akceptowalne opłaty urzędowe i krótki czas rejestracji.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który myśli o wejściu ze swoimi produktami na rynek wybranych państw Unii, np. Niemiec czy Słowacji lub chcesz działać na terenie całej Unii Europejskiej, zastrzeżenie europejskiego znaku towarowego to dla Ciebie idealne rozwiązanie.  

Zgłoszenia dokonuje się w jednym miejscu, ochrona obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE. Koszty rejestracji znaków towarowych UE są bardziej opłacalne niż w przypadku międzynarodowego znaku towarowego lub w przypadku rejestracji znaku w kilku krajowych urzędach patentowych. Właśnie dzięki temu, że Polska w 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej można dokonać rejestracji znaków towarowych UE we wszystkich państwach Unii na podstawie tego samego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Czym jest znak towarowy Unii Europejskiej?

Europejski znak towarowy daje prawo ochronne na znak towarowy na terenie wszystkich 27 państw członkowskich Unii. Żeby zrozumieć, czym jest unijny znak towarowy, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czym w ogóle jest sam znak towarowy. Jest to oznaczenie służące do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Może przyjąć formę np. wyrazów, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań,

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego UE?

Aby dokonać rejestracji znaków towarowych w UE należy złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante (Hiszpania). To, że Urząd mieści się w Hiszpanii nie oznacza, że aby zarejestrować znak towarowy trzeba odbyć podróż do Alicante. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem internetu, poczty, kuriera lub przez pełnomocnika. 

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań. EUIPO bada wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego pod względem formalno-prawnym, czyli czy wniosek spełnia wszystkie kryteria i jest prawidłowo wypełniony oraz pod względem merytorycznym. W badaniu merytorycznym między innymi sprawdza się, czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych UE. Po takim sprawdzeniu Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą go zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub sprzeciw okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. 

Na czym polega ochrona znaku towarowego Unii Europejskiej?

Rejestracja znaku towarowego UE w EUIPO skutkuje nabyciem prawa ochronnego na znak towarowy na terenie całej Unii. Prawo to, przede wszystkim, polega na wyłącznym używaniu znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Oznacza to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zgłosiła swój znak towarowy do rejestracji. Dzięki nabyciu ochrony znaku towarowego można umieszczać ten znak na swoich produktach lub na ich opakowaniach i wprowadzać je do sprzedaży pod tym znakiem towarowym.  

Dzięki rejestracji znaku towarowego tak naprawdę stajesz się realnym właścicielem prawa do swojej marki. Ponadto zastrzeżenie znaku towarowego umożliwia dochodzenie odszkodowania, jeżeli jakiś nieuczciwy przedsiębiorca bezprawnie używał naszego znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy Unii Europejskiej ma jednolity charakter. Oznacza to, że w odniesieniu do tych znaków towarowych stosuje się jeden system prawny obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii, zarówno w Niemczech, Grecji, na Litwie czy w Polsce. Dzięki tej jednolitości sprzedaż lub unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy odnosi skutek w całej Unii. 


Zalety zastrzeżenia znaku towarowego w EUIPO

Zalety zastrzeżenia znaku towarowego

  1. Jednolita ochrona – o czym była już mowa, do wspólnotowych znaków towarowych stosuje się jeden system prawny, co zapewnia im mocną i jednolitą ochronę na terytorium całej Unii.
  2. Rejestracja znaku towarowego UE zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE w rozsądnej cenie. O kosztach tej ochrony będzie mowa w dalszej części artykułu.
  3. Uproszczone wymogi formalne i procedury - jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego upraszcza wymogi formalne oraz procedury. Wygodniej jest zarejestrować znak w jednym urzędzie za pośrednictwem jednego wniosku, niż zgłaszać znak towarowy osobno we wszystkich krajowych urzędach patentowych.
  4. Znak towarowy Unii Europejskiej, nawet jeżeli jest używany tylko w jednym państwie członkowskim, jest utrzymywany w mocy ze skutkiem prawnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każda firma, nawet jeżeli nie zamierza używać znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich, może mieć pewność, że nie zostanie przeciwko niej wszczęte postępowanie o wygaśnięcie prawa do znaku towarowego z powodu jego nieużywania. 
  5. Postępowania o naruszenie znaku towarowego Unii Europejskiej mogą być wszczęte przed sądami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie Unii do rozpoznawania takich spraw. Ich decyzje są skuteczne na terytorium całej Unii. Unika się dzięki temu konieczności dochodzenia praw przeciwko naruszycielom w każdym państwie członkowskim z osobna. 

Koszty rejestracji znaków towarowych w UE

Koszty rejestracji są wprawdzie wyższe niż w przypadku znaku krajowego, jednak porównując zakres uzyskiwanej ochrony, różnica w wartości opłaty nie jest już tak oczywista. 

Koszty, jakie należy ponieść podczas rejestracji znaku towarowego UE, uzależnione są od sposobu zgłoszenia wniosku oraz od liczby klas towarów i usług, której dotyczyć będzie ochrona znaku towarowego. Podstawowa opłata przy zgłoszeniu online, która obejmuje jedną klasę towarów i usług, wynosi 850 EUR. Za kolejne klasy trzeba dopłacać. Również chcąc przedłużyć ochronę znaku towarowego na kolejny okres, należy uiścić odpowiednią opłatę. W serwisie EUIPO dostępny jest kalkulator opłat związanych ze znakiem towarowym Unii Europejskiej. Dzięki temu narzędziu można w łatwy sposób obliczyć całkowity koszt rejestracji znaku. 

Opłatę przy zgłoszeniu rejestracji znaków towarowych w UE można uiścić na trzy sposoby: przez zapłatę kartą kredytową, przelewem na konto bankowe EUIPO lub zapłatą z rachunku bieżącego.

Często zadawane pytania

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy w Unii Europejskiej?

Jeżeli chcesz wyjść ze swoimi produktami na rynek europejski, dobrym posunięciem będzie rejestracja znaku towarowego na terenie całej Unii Europejskiej. Prawo ochronne Twojego znaku towarowego będzie obowiązywało na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, co da Ci możliwość budowania silnej i bezpiecznej marki na wspólnym rynku. 

Jakie są zalety zastrzeżenia znaku towarowego w Unii Europejskiej?

W momencie rejestracji otrzymujesz prawo na korzystanie ze swojego znaku we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rejestrując znak towarowy w jednym urzędzie otrzymujesz ochronę w 27 państwach. Ochrona prawna europejskiego znaku towarowego daje możliwość konkurowania na rynku w sposób bezpieczny, a nawet jeżeli dojdzie do naruszeń znaku towarowego do szybkiego wyegzekwowania swoich praw w stosunku do nieuczciwego podmiotu. 

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej? 

Opłaty rejestracyjne w Unii Europejskiej są uzależnione od sposobu zgłoszenia wniosku zgłoszeniowego oraz od liczby klas towarów i usług. Podstawowa opłata rejestracyjna, obejmująca jedną klasę towarów i usług wynosi 850 euro.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook