fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zagadnienia prawne

Jeden wniosek, ochrona w 28 krajach Europy. Akceptowalne opłaty urzędowe i krótki czas rejestracji.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który myśli o wejściu ze swoimi produktami na rynek wybranych państw Unii, np. Niemiec czy Słowacji lub chcesz działać na terenie całej Unii Europejskiej, zastrzeżenie znaku towarowego Unii Europejskiej to dla Ciebie idealne rozwiązanie.  

Zgłoszenia dokonuje się w jednym miejscu, ochrona obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE. Koszty rejestracji takiego znaku są bardziej opłacalne niż w przypadku międzynarodowego znaku towarowego lub w przypadku rejestracji znaku w kilku krajowych urzędach patentowych. Właśnie dzięki temu, że Polska w 2004 r. stała się członkiem Unii Europejskiej można dokonać rejestracji znaku towarowego we wszystkich państwach Unii na podstawie tego samego zgłoszenia w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). 

Czym jest znak towarowy Unii Europejskiej?

Znak towarowy Unii Europejskiej daje prawo ochronne na znak towarowy na terenie wszystkich 28 państw członkowskich Unii. Żeby zrozumieć czym jest unijny znak towarowy trzeba odpowiedzieć na pytanie czym w ogóle jest sam znak towarowy. Jest to oznaczenie służące do odróżniania towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Może przyjąć formę np. wyrazów, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań,

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej

Jak dokonać rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej?

Aby zarejestrować znak towarowy Unii Europejskiej należy złożyć wniosek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w  Alicante (Hiszpania). To, że Urząd mieści się w Hiszpanii nie oznacza, że aby zarejestrować znak towarowy trzeba odbyć podróż do Alicante. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem internetu, poczty, kuriera lub przez pełnomocnika. 

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się okres badań. EUIPO bada wniosek o zastrzeżenie znaku towarowego pod względem formalno-prawnym, czyli czy wniosek spełnia wszystkie kryteria i jest prawidłowo wypełniony oraz pod względem merytorycznym. W badaniu merytorycznym między innymi sprawdza się czy identyczny lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany i czy nie figuruje już w unijnej bazie znaków towarowych. Po takim sprawdzeniu Urząd wysyła listy informujące do właścicieli identycznych lub podobnych do Twojego znaków towarowych. Właśnie ci właściciele, ale także każda inna firma lub osoba, mają prawo sprzeciwu zarejestrowania znaku towarowego. Mogą go zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji zgłoszenia. Jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu lub sprzeciw okaże się nieuzasadniony, znak towarowy zostanie zarejestrowany, a informacje o rejestracji zostaną opublikowane. Unijna ochrona znaku towarowego trwa 10 lat licząc od daty zgłoszenia i może być przedłużona na dalsze 10-letnie okresy ochronne. 

Na czym polega ochrona znaku towarowego Unii Europejskiej?

Rejestracja znaku towarowego w EUIPO skutkuje nabyciem prawa ochronnego na znak towarowy  na terenie całej Unii. Prawo to, przede wszystkim, polega na wyłącznym używaniu znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy.

Oznacza to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zgłosiła swój znak towarowy do rejestracji. Dzięki nabyciu ochrony znaku towarowego można umieszczać ten znak na swoich produktach lub na ich opakowaniach i wprowadzać je do sprzedaży pod tym znakiem towarowym.  

Dzięki rejestracji znaku towarowego tak naprawdę stajesz się realnym właścicielem prawa do swojej marki. Ponadto zastrzeżenie znaku towarowego umożliwia dochodzenie odszkodowania, jeżeli jakiś nieuczciwy przedsiębiorca bezprawnie używał naszego znaku.

Prawo ochronne na znak towarowy Unii Europejskiej ma jednolity charakter. Oznacza to, że w odniesieniu do tych znaków towarowych stosuje się jeden system prawny obowiązujący we wszystkich państwach członkowskich Unii, zarówno w Niemczech, Grecji, na Litwie czy w Polsce. Dzięki tej jednolitości sprzedaż lub unieważnienie prawa ochronnego na ten znak towarowy odnosi skutek w całej Unii. 


Zalety zastrzeżenia znaku towarowego w EUIPO

Zalety zastrzeżenia znaku towarowego

  1. Jednolita ochrona – o czym była już mowa, do wspólnotowych znaków towarowych stosuje się jeden system prawny, co zapewnia im mocną i jednolitą ochronę na terytorium całej Unii.
  2. Znak towarowy UE zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE w rozsądnej cenie. O kosztach tej ochrony będzie mowa w dalszej części artykułu.
  3. Uproszczone wymogi formalne i procedury - jednolity charakter wspólnotowego znaku towarowego upraszcza wymogi formalne oraz procedury. Wygodniej jest zarejestrować znak w jednym urzędzie za pośrednictwem jednego wniosku, niż zgłaszać znak towarowy osobno we wszystkich krajowych urzędach patentowych.
  4. Znak towarowy Unii Europejskiej, nawet jeżeli jest używany tylko w jednym państwie członkowskim, jest utrzymywany w mocy ze skutkiem prawnym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Każda firma, nawet jeżeli nie zamierza używać znaku towarowego we wszystkich państwach członkowskich, może mieć pewność, że nie zostanie przeciwko niej wszczęte postępowanie o wygaśnięcie prawa do znaku towarowego z powodu jego nieużywania. 
  5. Postępowania o naruszenie znaku towarowego Unii Europejskiej mogą być wszczęte przed sądami krajowymi wyznaczonymi przez państwa członkowskie Unii do rozpoznawania takich spraw. Ich decyzje są skuteczne na terytorium całej Unii. Unika się dzięki temu konieczności dochodzenia praw przeciwko naruszycielom w każdym państwie członkowskim z osobna. 

Koszty rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

Koszty rejestracji są wprawdzie wyższe niż w przypadku znaku krajowego, jednak porównując zakres uzyskiwanej ochrony, różnica w wartości opłaty nie jest już tak oczywista. 

Koszty, jakie należy ponieść rejestrując znak towarowy Unii Europejskiej uzależnione są od sposobu zgłoszenia wniosku oraz od liczby klas towarów i usług, której dotyczyć będzie ochrona znaku towarowego. Podstawowa opłata przy zgłoszeniu online, która obejmuje jedną klasę towarów i usług, wynosi 850 EUR. Za kolejne klasy trzeba dopłacać. Również chcąc przedłużyć ochronę znaku towarowego na kolejny okres należy uiścić odpowiednią opłatę. W serwisie EUIPO dostępny jest kalkulator opłat związanych ze znakiem towarowym Unii Europejskiej. Dzięki temu narzędziu można w łatwy sposób obliczyć całkowity koszt rejestracji znaku. 

Opłatę przy zgłoszeniu unijnego znaku towarowego można uiścić na trzy sposoby: przez zapłatę kartą kredytową, przelewem na konto bankowe EUIPO lub zapłatą z rachunku bieżącego.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Polsce Ochrona znaku towarowego na świecie Ile kostuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE? Ile lat trwa ochrona znaku towarowego? Co daje ochrona znaku towarowego? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook