fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Pierwsze znaki towarowe na świecie

Opinie i porady

Poznaj historię pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych na świecie.

Znaki towarowe towarzyszą ludzkości od bardzo długiego czasu. Idea tworzenia znaków towarowych jest prosta – w widoczny sposób odróżnić towary, produkty lub usługi jednego przedsiębiorcy od towarów, produktów i usług drugiego. 

Ewolucja ochrony znaków towarowych

Pierwsze ślady użycia znaków towarowych sięgają starożytności, skąd pochodzą odnalezione przedmioty oznaczone symbolami takimi jak na przykład ośmiornica umieszczona na minojskim dzbanie z Cypru (XIII w. p.n.e.). Nie istniała wówczas oczywiście żadna instytucja, która chroniłaby prawo do używania oznaczeń jedynie przez uprawnionych do tego, jednak można wnioskować, że już w tamtych czasach zdawano sobie sprawę z tego, ile znaczy znak towarowy dla przedsiębiorstwa.

pierwsze znaki towarowe
Źródło:al-secco.blog.pl

Kolejnym etapem w ewolucji świadomości dotyczącej ochrony własności intelektualnej było średniowiecze. Wówczas to władcy wydawali cechom rzemieślniczym, specjalne przywileje nadające im wyłączne prawo do posługiwania się znakiem. Dlaczego? Zarówno cechy, jak i łączące je gildie, by wyróżnić swoją działalność, posługiwały się konkretnymi oznaczeniami. Aby dostać się do takiego cechu, kandydaci musieli odbyć wieloletnie nauki, na koniec zdając egzamin wymagający specjalnych umiejętności. To świadczyło o najwyższej jakości produktów wydawanych na rynek przez cechy. Wraz z rozwojem handlu nasiliło się zjawiska naruszania znaków cechowych. Przywileje pozwalały gildiom i cechom chronić swoje prawa do używanych znaków towarowych. Warto zaznaczyć, że nie była to wtedy praktyka stosowana powszechnie.

Przełomowym etapem dla rozwoju zagadnienia ochrony własności intelektualnej stał się wiek XIX. Rozwój handlowo-przemysłowy zaowocował powstaniem wielu nowych firm. Zwiększenie konkurencji oraz globalizacja przemysłu wymusiła stworzenie systemu, który kontrolowałby wszystkie zjawiska towarzyszące używaniu znaków towarowych przez firmy. Pod koniec wieku, na mocy Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej powstał system ochrony znaków towarowych, który aktualizowany z biegiem czasu, obowiązuje do dzisiaj.

Pierwsze zarejestrowane znaki towarowe

Pierwsze znaki towarowe zarejestrowane w formie, jaką znamy dzisiaj, pochodzą z końca XIX wieku. Państwami, które jako pierwsze zaczęły rejestracje znaków towarowych, są U.S.A, Anglia, Niemcy, Hiszpania oraz Szwecja. Pierwszy zarejestrowany znak towarowy w Polsce jednak datuje się dopiero na początek wieku XX. Po prawie stuletniej absencji na mapach świata Polska odzyskała niepodległość i już na koniec 1918 roku założony został polski urząd patentowy, a w 1924 roku zarejestrowano w nim pierwszy znak towarowy.

Oto lista krajów oraz przykłady pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych na świecie:

Niemcy 1875 r. - Schwan – Stabilo
Grafika przedstawiająca łabędzia zwróconego w lewą stronę, unoszącego się na delikatnych falach wody.

znak towarowy stabilo
Źródło:euipo.europa.eu

 

Wielka Brytania 1876 r. - Bass Pale Ale
Owalny rysunek z umieszczonym wewnątrz trójkątem równoramiennym, nad którym widnieje napis „Bass & Co's. PALE ALE”

Znak towarowy Bass Pale Ale
Źródło:euipo.europa.eu

Stany Zjednoczone 1870 r. - Averill Chemical Paint Company Economical, Brilliant
Grafika przedstawia orła trzymającego w dziobie wstęgę z napisem „EAGLE BRAND”

Znak towarowy Averill Chemical Paint Company
Źródlo: euipo.europa.eu

Szwecja1885 r. Svenska Cellulosa
Znak towarowy przedstawiający dwa przecinające się okręgi oraz umieszczoną nad nimi koronę wpisane w wypunktowany okrąg.

znak towarowy Svenska Cellulosa
Źródlo: euipo.europa.eu

Polska 1924 r. Pruszkowska Fabryka Ultramaryny
Pierwszy zarejestrowany w Polsce znak towarowy był etykietą z wizerunkiem leżącego lwa oraz umieszczonym nad nim dwugłowym orłem, oraz czterema dwustronnymi medalami umieszczonymi wokół niego.

pierwszy zastrzeżony znak towarowy w polsce
Źródło:www.geocaching.com

Od pojawienia się pierwszych zarejestrowanych znaków towarowych minęło mnóstwo czasu. Obecnie funkcjonuje sprawdzony już system rejestracji i monitorowania znaków towarowych zarówno na szczeblach krajowych, jak i regionalnym i światowym. Dzięki temu każdy przedsiębiorca może zarejestrować swój znak nie wychodząc z domu przez nowoczesne platformy internetowe i być pewnym, ze w razie naruszeń, będzie mógł skuteczniej dowodzić swoich praw.

Jeśli ciekawi Cię ta tematyka, koniecznie przeczytaj artykuł
Pierwsze zarejestrowane logo Twojej ulubionej marki - cz. I

Często zadawane pytania 

Kiedy powstał pierwszy znak towarowy?

Dokładna data jest trudna do ustalenia. Już w starożytności symbole umieszczane na przedmiotach uznaje się za zalążki znaku towarowego. 

Jaka była ewolucja znaku towarowego?

Wydawałoby się, że pojęcie znaku towarowego pojawiło się w obecnych czasach. Nic bardziej mylnego. Już w średniowieczu władcy zaczęli wydawać cechom rzemieślniczym przywileje nadające im wyłączne prawo do posługiwania się danym znakiem. 

Do czego doprowadziła rewolucja przemysłowa w kontekście znaku towarowego?

Przełomowym etapem rozwoju ochrony własności intelektualnej stała się rewolucja przemysłowa. Zapoczątkowana w XVIII w. zaowocowała powstaniem nowych firm. Pod koniec XIX w. został stworzony system ochrony, który po odpowiednich aktualizacjach obowiązuje do dziś. 

Gdzie i kiedy dokonano pierwszej rejestracji znaku towarowego?

Pierwsze zarejestrowane znaki towarowe pochodzą z końca XIX w. Państwami, które jako pierwsze zaczęły rejestrację to Stany Zjednoczone, a w Europie min. Anglia i Szwecja. Natomiast pierwsza rejestracja znaku towarowego w Polsce nastąpiła po odzyskaniu niepodległości na początku XX w.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook