fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Sprawdź to zanim wybierzesz nazwę i logo swojej firmy

Opinie i porady

Założyłeś firmę i sprzedajesz towary lub oferujesz usługi. Chcesz, aby Twoje produkty kojarzyły się z najlepszą jakością i profesjonalizmem. Pamiętaj, że chwytliwe logo czy ciekawe zestawienie słów nie zawsze może zostać znakiem towarowym. Dowiedz się jak zapewnić marce ochronę już od samego początku działalności i gdzie sprawdzić zastrzeżone nazwy firmy. 

Wysoka stawka

Stworzenie oryginalnego znaku towarowego to nie lada wyzwanie. Powinien być jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, przecież ma kojarzyć się właśnie z Tobą! Nie ma tu miejsca na kompromisy czy słabe pomysły. Jeśli pomysł od dawna tkwił w Twojej głowie – sprawa wydaje się łatwa. Przecież odkąd sięgasz pamięcią wyobrażałeś sobie swoją firmową wizytówkę zawierającą logo według Twojego pomysłu. Oczami wyobraźni widziałeś jak Twoje wyjątkowe oznaczenie staje się rozpoznawalne na rynku, a klienci zaczynają je kojarzyć i chcą już korzystać tylko z Twoich usług. Wybór znaku towarowego to bardzo ważna kwestia. Czym się kierujesz? Może specyfiką swojej działalności i rodzajem towarów i usług? Może wykorzystasz swoje nazwisko lub nazwę firmy? I tu zaczynają się schody… Podobne towary i usługi mogą być świadczone przez inne podmioty, a tworząc znak towarowy w oparciu o ich charakterystykę możemy wpaść w pułapkę. Podobny znak mógł zostać już przez kogoś wymyślony, a nawet może być już należeć do zastrzeżonych nazw. Podobnie rzecz ma się z nazwiskiem czy firmą, nie można wykluczyć, że ktoś o tym samym nazwisku, podobnej nazwie firmy wpadł wcześniej na podobny pomysł i takiego znaku już używa.

„Wobec tego, zamówię swoje logo u profesjonalisty” - myślisz. Być może od początku nie miałeś pomysłu na ciekawy znak towarowy i był to Twój pierwszy wybór. Czy na pewno pozwoli to uniknąć powyższego problemu? Niekoniecznie! Logo przygotowane przez agencje marketingową również może okazać się podobnym do już istniejącego zarejestrowanego znaku używanego w obrocie. Być może już teraz zastanawiasz się, jak sprawdzić czy nazwa firmy się zastrzeżona. 


Pokerowa twarz 

Istnieje sposób sprawdzenia czy znak towarowy według Twojego pomysłu lub przygotowane na zamówienie logo nie zostało już zarejestrowane przez konkurencję. W tym celu należy wykonać badanie czystości rejestrowej znaku towarowego. I tutaj kluczowe jest określenie terytorium, gdzie chcemy ubiegać się  o ochronę. Odopowiedź na pytanie gdzie sprawdzić zastrzeżenie nazwy firmy rozpoczyna się od wyboru odpowiedniego systemu. Znaki towarowe rejestrowane są w trzech systemach: krajowym, regionalnym (Unia Europejska) oraz światowym. Badanie wykonuje się w odpowiednich bazach obejmujących znaki zarejestrowane na terytorium Polski, Unii Europejskiej oraz bazie światowej. Zastrzeżone nazwy firmy w Unii chronione są we wszystkich państwach członkowskich, tzn. 28 krajach, a już nie długo z uwagi na wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - w 27 krajach). Zastrzeżone nazwy w bazie światowej chronione są w państwach wskazanych we wniosku o rejestracje i może to być dowolne państwo na całym świecie. Jeżeli Twój znak ma być docelowo chroniony tylko na terytorium Polski, przeszukiwanie baz obejmie bazę polską, bazę Unii Europejskiej oraz bazę światową ze wskazaniem Polski. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą o zasięgu globalnym, wówczas możesz chcieć zarejestrować swoje oznaczenie w Unii Europejskiej lub w dowolnym kraju na całym świecie. Wtedy odpowiedź na pytanie gdzie sprawdzić zastrzeżenie nazwy firmy znajdziesz w bazach Unii i bazie światowej ze wskazaniem danego państwa.

Badanie w pierwszej kolejności sprowadza się do sprawdzenia czy nie został już zarejestrowany znak identyczny, niezależnie czy służyłby on do oznaczania podobnych towarów i usług. Ma to na celu upewnienie się czy identyczny znak nie został zarejestrowany np. dla towarów bardzo podobnych lub uzupełniających się wzajemnie z Twoimi, ponieważ to mogłoby skutecznie uniemożliwić rejestrację Twojego znaku. Następnie, sprawdzeniu podlegają wszystkie kombinacje słów, liter i obrazów mogących być podobnymi do Twojego oznaczenia dla towarów i usług identycznych i podobnych z Twoimi. Zawęża to obszar poszukiwań, ale gdy znaki są podobne, ale przeznaczone do oznaczania innych towarów i usług, nie pozostają względem siebie w kolizji. Wyniki takiego poszukiwania pozwalają na określenie czy istnieją znaki podobne do Twojego.

Analiza i strategia

Następnie, wszystkie wyniki zostają poddane kompleksowej analizie, tzn. ocenie podobieństwa według kryteriów ustawowych, więc takich na jakie uwagę zwracałby Urząd przy ewentualnej kolizji. Porównaniu podlegają towary i usługi oraz same oznaczenia, z uwzględnieniem podmiotu, który jest właścicielem znaku. Można na tej podstawie dokonać oceny szans skutecznej rejestracji Twojego znaku towarowego.Właściciele podobnych znaków, będących wynikami poszukiwań w bazach, mogą wnieść w Urzędzie Patentowym RP sprzeciw do zgłoszenia Twojego znaku towarowego. Wówczas, jeżeli Urząd uzna, że znaki są na tyle podobne, że nie mogą jednocześnie współistnieć na rynku, ponieważ wprowadzały by klientów zainteresowanych tymi samymi towarami lub usługami w błąd co do ich pochodzenia, wyda decyzje o odmowie udzielenia prawa ochronnego na Twój znak towarowy. Taka szczegółowa ocena zostaje Ci przedstawiona w sprawozdaniu z badania czystości rejestrowej Twojego znaku. Teraz wiesz już czy konkurencja zarejestrowała znak podobny do Twojego, czego powinieneś się obawiać, czy inwestować w ten znak.  Ryzyko może być na tyle duże, że warto od wymarzonego znaku odstąpić, zastępując go nowym. Niejednokrotnie wystarczy dokonane małej modyfikacji w znaku, aby nie pozostawał on w kolizji z innym oznaczeniem. Mały szczegół może wiele zmienić. Przecież kolizyjny może być tylko jeden element, rysunek, jedno słowo. Wystarczy usunąć je ze znaku lub zastąpić innym. Ważne, że zmiana musi być dokonana właśnie na tym etapie, tzn. koniecznie przed zgłoszeniem znaku w Urzędzie, ponieważ już po złożeniu podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy, nie ma możliwości dokonywania zmian w znaku, które wpływałyby na jego istotę. Z drugiej strony, ryzyko może być na tyle małe, że warto w Twój znak zainwestować. Może też okazać się, ze wymyślony przez Ciebie znak towarowy jest zupełnie „czysty” i śmiało możesz zgłaszać go do rejestracji. Niezależnie od wyniku badania, jest to wiedza którą warto posiadać jeszcze przed zgłoszeniem znaku do rejestracji. 

Zanim ktoś inny powie sprawdzam

Pomyśl co stanie się, jeśli nie wykonasz badania czystości rejestrowej Twojego oznaczenia, a Urząd na podstawie sprzeciwu złożonego przez właściciela wcześniejszego znaku podobnego, wyda odmowę udzielenia prawa ochronnego dla Twojego znaku. Niweczy to nie tylko Twoją pracę i starania podjęte przy tworzeniu znaku (bądź środki przeznaczone na zamówienie logo w agencji) i Twoje marzenia. Bardzo często okazuje się, ze towary i usługi, które oferujesz znalazły się już na rynku pod określonym znakiem, zainwestowałeś spore środki w reklamę, marketing, promocję. Wszystko to tracisz bezpowrotnie, wracając do punktu wyjścia, gdzie zmuszony jesteś nie tylko stworzyć nowe logo, ale zainwestować ponownie, aby zacząć funkcjonować na rynku z nowym znakiem towarowym. To dlatego właśnie odpowiedź na pytanie jak sprawdzić czy nazwa firmy jest zastrzeżona pomoże Ci uniknąć dotliwych strat. 

Badanie czystości rejestrowej znaku towarowego to ważny etap we wprowadzaniu nowej marki na rynek, w który niewątpliwie warto zainwestować. Pozwoli on nie tylko dowiedzieć się, czy Twoja konkurencja nie zarejestrowała już znaku podobnego do Twojego, ale też uniknąć wielu biznesowych błędów, utraty zainwestowanych środków oraz korzyści. Skorzystaj z poniższego formularza i sprawdź czy Twoje oznaczenie ma szansę na uzyskanie ochrony.

Często zadawane pytania 

Jak wybrać nazwę dla firmy?

Zakładając nową firmę i wybierając jej nazwę należy zwrócić uwagę na to jakie rodzaje usług i towarów chcesz oferować. Pamiętaj, że Twoja firma ma być rozpoznawalna na rynku jak również odróżniać się od innych firm swoja unikalnością. Wybrana przez Ciebie nazwa firmy oprócz tego, że będzie atrakcyjna nie może być już używana. 

Co warto zrobić tworząc nazwę firmy?

Tworząc nazwę należy dokonać analizy rynkowej Twojej branży. Nie należy sugerować się tymi markami, które funkcjonują na rynku. Wręcz odwrotnie należy unikać podobieństw do nazw, które są powodem wznoszenia sprzeciwów do rejestracji znaku towarowego. Podczas analizy rynkowej należy zwrócić uwagę na określenie terytorium, na którym będzie funkcjonować Twój znak. To gdzie chcemy sprzedawać swoją markę będzie mieć wpływ na to gdzie (w Polsce, w krajach UE czy na całym świecie) będziemy się ubiegać o zastrzeżenie znaku towarowego.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook