fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znaki certyfikujące Unii Europejskiej

Zagadnienia prawne

Znak certyfikujący UE jest jednym z nowych rodzajów unijnych znaków towarowych. W systemach niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej taki typ znaków istnieje od kilku lat, a w samej UE pojawiają się wraz ze zmianami w prawie znaków towarowych, które weszły w życie 1 października 2017 roku.

W Polsce od wielu lat istnieje podobne prawo ochronne, tj. zastrzeżony znak towarowy gwarancyjny. Jego funkcją jest zapewnienie o tym, że dany towar, który został nim oznaczony posiada charakterystyczne dla siebie właściwości.

Znakiem certyfikującym UE jest taki znak, który pozwala odróżnić towary lub usługi certyfikowane przez właściciela znaku pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości. Znak certyfikujący Unii Europejskiej nie obejmuje towarów i usług certyfikowanych pod względem pochodzenia geograficznego, to znaczy, że tym znakiem można oznaczać produkty odznaczające się pewnymi charakterystycznymi właściwościami i to niezależnie od tego, skąd te produkty pochodzą.

znak certyfikujący UE

Wprowadzony do systemu znak certyfikujący UE daje konsumentom gwarancję, że kupowany towar czy usługa odznacza się charakterystycznymi cechami i określoną jakością. Oznacza to, że towar albo usługa opatrzona takim znakiem jest zgodna ze standardami określonymi w regulaminie używania takich znaków. Osoba używająca znaku certyfikującego UE, opatrując nim swoje towary lub usługi, podlega kontroli sposobu i jakości wytwarzania produktów lub świadczenia usług przez właściciela znaku certyfikującego (który sam znaku używać jednak nie może).

Każdy kto chce zgłosić swój znak jako certyfikowany, musi do zgłoszenia rejestracji znaku towarowego dołączyć oświadczenie o tym, że zgłasza znak certyfikujący UE. Opłata za zgłoszenie znaku obejmującego jedną klasę towarową, drogą elektroniczną wynosi 1500 euro.

Regulamin używania znaku certyfikującego

Regulamin używania znaku certyfikującego należy przedłożyć w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia znaku towarowego. Regulamin stanowi istotę samego znaku, ponieważ zawiera podstawowe informacje na temat samego znaku i kiedy można go używać. Taki regulamin zawiera w szczególności: 

Do regulaminu należy dołączyć także wykaz towarów i usług, co do których zgłoszono znak certyfikujący.

unijny znak towarowy certyfikujący

Właściciel znaku certyfikującego UE

Właścicielem znaku certyfikującego UE nie może być każdy. Może nim być każda osoba prawna lub osoba fizyczna. Wprowadzony zmianami w prawie znaków towarowych Unii Europejskiej znak certyfikowany ma pewne ograniczenia w tym zakresie – właścicielem znaku towarowego nie może być osoba prowadząca działalność związaną z dostawą towarów i usług, które są objęte certyfikatem, czyli takie które są objęte znakiem certyfikującym. Oznacza to, że taka osoba tylko rejestruje znak certyfikowany i udostępnia go innym osobom, a sam z niego nie może korzystać. 

Oprócz ograniczenia co do właściciela znaku, istnieje jeszcze jedna przeszkoda w kwestii otrzymania znaku certyfikującego UE. Chodzi tutaj o wspomniany już zakaz zgłoszenia znaku do odróżnienia towarów lub usług objętych znakiem pod względem pochodzenia geograficznego ze względu na to, że znak certyfikujący ma służyć odróżnieniu towarów lub usług pod kątem ich charakterystycznych cech użytkowych i funkcjonalnych. 

Znaki certyfikujące UE są znakami, które mają szczególną wagę w obrocie gospodarczym. Mają one na celu zagwarantować konsumentowi charakterystyczne właściwości produktu, które odznaczają dany towar lub usługę niezależnie od tego, w jakim miejscu się je wytwarza. 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w PolsceOchrona znaku towarowego na świecieIle kostuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE?Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?Co daje ochrona znaku towarowego?Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowychBadanie zdolności ochronnej znakuZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 3 dodać 7

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook