fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Analiza prawna marki

Opinie i porady

Nieważne, czy jesteś na etapie tworzenia swojej marki, czy może Twoja marka ma już stabilną pozycję na rynku lub korzysta z ochrony zapewnianej przez rejestrację w urzędzie patentowym – w każdym z tych przypadków warto dokonać analizy prawnej marki.

Czym jest analiza prawna marki?

Na analizę prawną marki składają czynności polegające na sprawdzeniu, czy marka jest bezpieczna pod względem prawnym. Na audyt prawny marki powinny składać się:

analiza prawna marki

Analiza prawna marki w czasie jej kreacji

Liczba znaków towarowych zgłaszanych do rejestracji wciąż wzrasta. Przedsiębiorcy stają się bardziej świadomi potencjalnych naruszeń ich praw do marki oraz możliwości jej ochrony jako zarejestrowanego znaku towarowego. Dlatego tworząc nazwę czy logo dla swojej firmy bardzo ważne jest dokonanie ich audytu prawnego, szczególnie w zakresie już zastrzeżonych znaków towarowych. Być może myślisz, że nazwa czy logo, które stworzyłeś, są oryginalne i nie spotkałeś się dotąd z takimi markami? A może spodobała Ci się nazwa lub logo, które gdzieś dostrzegłeś i postanowiłeś bardzo podobnie nazwać swoją firmę czy swój produkt? 

Dopóki nie dokonasz analizy prawnej marki, nie będziesz miał pewności, czy dana nazwa lub logo nie są już zarejestrowanymi znakami towarowymi. 

Co będzie, jeżeli zaczniesz posługiwać się już wcześniej zarejestrowanym znakiem towarowym, który jest własnością innego przedsiębiorcy? Boleśnie przekonał się o tym słynny producent z branży spirytusowej -  spółka Stock. W połowie września 2015 r. firma CEDC (producent m.in. wódki Żubrówka i Bols) zgłosiła do rejestracji jako znak towarowy słowo „SASKA” dla oznaczania napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa). Miało to miejsce po tym, jak spółka Stock (producent m.in. Żołądkowej i Lubelskiej) rozpoczęła komunikację o swoich planach produkowania i sprzedaży wódki o tej nazwie. Wprawdzie prawnicy Stocka w  dokonali analizy prawnej marki „SASKA” pod kątem istnienia takich samych lub podobnych znaków towarowych, ale badanie to odbyło się w sierpniu, jeszcze zanim konkurencja zgłosiła znak „SASKA” do rejestracji. Firmie CEDC udzielono prawa ochronnego na tę nazwę, po czym wystąpiła ona do sądu o nakaz zabezpieczenia wyprodukowanej przez Stock wódki, jako że towary te naruszały prawa do jej zastrzeżonego znaku towarowego. Przez to przez pewien czas Stock nie mógł wprowadzać do obrotu wyprodukowanego przez siebie alkoholu, co wiązało się ze sporymi stratami finansowymi. Finalnie obie firmy dogadały się i CEDC przeniosła prawa do znaku towarowego „SASKA” na firmę Stock. Warunki porozumienia pozostały jednak poufne, więc nie wiadomo jak duże pieniądze musiała zapłacić firma Stock za przeniesienie prawa do znaku. Na powyższym przykładzie widać, że warto dokonywać analizy prawnej marki w sposób ciągły, a nie jednorazowo – potrzebny jest nieustanny audyt prawny. W skali miesiąca w polskim Urzędzie Patentowym zgłaszanych jest ok. 1 150 znaków, a w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej ok. 7 500 nowych znaków towarowych. W warunkach tak dużej konkurencji należy cały czas trzymać rękę na pulsie. 

Analiza prawna marki może uchronić Cię przed jej stratą. Jeżeli nie zdecydujesz się na badanie znaku towarowego, to możesz narazić się na sytuację, w której stracisz swoją markę, a wraz z nią pieniądze zainwestowane w jej reklamę oraz renomę, którą cieszyła się w oczach Twoich klientów. Dlaczego? Właściciel zastrzeżonego znaku towarowego ma prawo zakazać innym przedsiębiorcom posługiwania się takim samym oraz podobnym znakiem do jego zarejestrowanego znaku. Jak widzisz, ochrona znaku towarowego jest bardzo szeroka – nie obejmuje jedynie znaków identycznych, ale także znaki podobne. Dlatego kreując swoją markę, uważaj – nie inspiruj się zbytnio fajną nazwą, którą ostatnio usłyszałeś albo logiem, które wpadło Ci w oko. Możesz też zupełnie nieświadomie wymyślić nazwę czy stworzyć logo, które mogą naruszać cudze znaki towarowe. Dlatego zawsze warto dokonać audytu prawnego marki.

badanie znaku towarowego

Analiza prawna marki przed jej zgłoszeniem do rejestracji

Negatywną konsekwencją związaną z  niewykonaniem badania znaku towarowego przed jego rejestracją jest strata pieniędzy poniesionych na tę rejestrację. Wiąże się to z tym, że nie każdy znak można zarejestrować – występują bezwzględne oraz względne przeszkody w rejestracji danego znaku towarowego. Bezwzględne przesłanki odmowy rejestracji znaku towarowego to między innymi uznanie przez urząd patentowy, że oznaczenie ma charakter opisowy. Opisowość znaku występuje wtedy, gdy oznaczenie zgłoszone do rejestracji w bezpośredni sposób opisuje to, czym dana firma się zajmuje lub jakie usługi oferuje. Urząd patentowy odmawia rejestracji znaków towarowych, które wyłącznie wskazują na rodzaj towaru lub usługi, jego pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie czy sposób wytwarzania. Oprócz przesłanki opisowości urząd patentowy bada jeszcze szereg innych czynników, przykładowo w znaku zgłaszanym do rejestracji nie mogą pojawić się elementy symboliczne, które nie powinny być wykorzystywane dla celów komercyjnych, np. zawierające flagę Polski. Poza przesłankami bezwzględnymi odmowy rejestracji znaku towarowego istnieją jeszcze przesłanki względne, w których chodzi o naruszenie wcześniej istniejących praw, między innymi praw do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. 

Wyobraź sobie sytuację, w której zgłaszasz swój znak do zastrzeżenia w urzędzie patentowym bez wcześniejszej weryfikacji, czy w bazie zarejestrowanych znaków towarowych nie widnieją już identyczne lub podobne znaki. Przez taki brak weryfikacji nie wiesz, czy w czasie 3 miesięcznego okresu sprzeciwowego może pojawić się jakiś sprzeciw, czy możesz czuć się raczej bezpiecznie, bo nie występuje żadna kolizja. Badanie znaku towarowego przed jego rejestracją pomoże Ci ocenić ryzyko sprzeciwu, a także określić, od jakiej firmy taki sprzeciw możesz otrzymać. Analiza prawna marki może pomóc również w taki sposób dopasować kształt i klasyfikację znaku, aby jego rejestracja zakończyła się sukcesem. 

Analiza prawna marki po jej rejestracji 

Jeżeli Twój znak towarowy pomyślnie przeszedł całą procedurę rejestracji, to nie spoczywaj na laurach – w dalszym ciągu powinieneś badać bazy znaków towarowych, żeby móc efektywnie korzystać z przyznanego prawa. Tylko ciągłe monitorowanie baz może dać Ci informacje o tym, czy ktoś nie zgłasza do rejestracji takiego samego lub podobnego znaku do Twojego. Analiza prawna sytuacji Twojej marki na rynku pomoże Ci również wykorzystywać prawo do znaku towarowego do zwalczania ewentualnych naruszeń Twojej marki.

Podsumowując, analiza prawna marki powinna być ciągłym procesem, dzięki któremu będziesz mógł wykreować oraz zarejestrować jako znak towarowy oryginalną nazwę i logo. Dzięki badaniu prawnemu marki będziesz mógł także wykrywać jej naruszenia oraz zgłaszać swój sprzeciw do rejestracji marek identycznych lub podobnych do Twojej.  Analiza prawna marki powinna być wykonywana:

Często zadawane pytania

Czym jest analiza prawna marki?

Analiza prawna marki polega na sprawdzeniu czy nazwa firmy, którą będziesz chciał zastrzec nie narusza praw innych przedsiębiorców. Zmniejszy to ryzyko wystąpienia ewentualnych sporów, gdy zgłosisz znak do rejestracji.

Na czym polega analiza prawna marki w momencie jej tworzenia. 

Tworząc nazwę dla firmy bardzo ważnej jest dokonywanie audytu prawnego już na początku, zanim zainwestujesz w nią czas i pieniądze. Analiza ta pomoże zapobiec kolizji z innymi znakami, również na poziomie grafiki. Wtedy też będziesz mieć dodatkowe informacje jak nie powinno wyglądać logo Twojej marki. Dzięki temu Twoja nazwa i logo będą niepowtarzalne. 

Co daje analiza prawna marki?

Poprawnie zrobiony audyt może uchronić Cię przed nieświadomą rejestracją znaku, który już funkcjonuje na rynku. Negatywną konsekwencją związaną z brakiem wykonywania analiz marki jest strata pieniędzy na rejestrację i dalsze koszty prawne w przypadku otrzymanego sprzeciwu. Więcej na temat sprzeciwu dowiesz się na kliknij tutaj.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook