fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Co daje ochrona znaku towarowego?

Opinie i porady

Dowiedz się dlaczego ochrona znaku towarowego jest korzystna dla Twojego biznesu.

Dzięki procedurze zastrzegania znaków towarowych możesz odnieść wymierne korzyści.  Można wyróżnić co najmiej trzy główne zalety zastrzeżenia znaku towarowego:

Prawo własności

co daje zastrzeżenie znaku towarowego

Przede wszytkim rejestracja znaku towarowego daje uprawnionej do niego firmie wyłączne prawo używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. Prawo do używania znaku towarowego polega na umieszczaniu tego znaku swoich produktach lub na ich opakowaniach oraz wprowadzanie ich do obrotu właśnie pod tym znakiem towarowym. Prawo do używania znaku towarowego polega również na umieszczaniu tego znaku towarowego na wszelkich dokumentach związanych z tymi towarami lub usługami oraz na posługiwaniu się znakiem towarowym w celach reklamowych. Tak naprawdę stajesz się realnym właścicielem swojej marki. Właśnie dzięki zastrzeżeniu znaku towarowego uzyskujesz do niej prawo oraz urzędowe poświadczenie, że jesteś jej właścicielem. 

Narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją

walka z konkurencją

Jeżeli przysługuje Ci ochrona znaku towarowego daje to również korzyść w postaci narzędzia do walki z nieuczciwą konkurencją. W jaki sposób? Załóżmy, że nie zastrzegłeś znaku towarowego (nazwy i logo marki lub firmy), bo w końcu nie ma takiego obowiązku. Zaczynasz rozwijać pod tym znakiem towarowym swoją markę. Twoje produkty szybko znajdują uznanie wśród klientów i partnerów biznesowcyh. Po kilku latach ciężkiej pracy Twój znak towarowy staje się synonimem wysokiej jakości. Oczywiście świat biznesu bywa brutalny i mogą znaleźć się w nim osoby, które chciałby szybko wzbogacić się Twoim kosztem. Sprawdzając, że Twój znak towarowy nie korzysta z ochrony mogą wypuścić na rynek produkty pod identycznym lub zbliżonym do Twojego znakiem towarowym w celu zmylenia konsumentów, którzy zamiast Twoich, zaczną nabywać produkty oszustów. Rejestrując znak towarowy możesz unikniąć tego typu sytuacji, a nawet jeśli coś takiego Ci się przydarzy, możesz skutecznie walczyć i wygrywać z nieuczciwą konkurencą. Będziesz w stanie nie tylko wymusić na oszuście zmianę znaku towarowego, ale przysługiwać Ci będzie odszkodowanie. 

Źródło zarobku

jak zarobić na znaku towarowym

Kolejną zaletą, która wiąże się z zastrzeżeniem znaku towarowego jest zarabianie na marce. Znak towarowy posiada swoją cenę, posiada wartością sam w sobie w zależności od jego renomy i dochodów które przynosi. Dzięki temu można udzielać odpłatnej licencji na posługiwanie się rozpoznawalnym znakiem towarowym. Na takiej licencji opiera się forma działalności biznesowej, która nazywa się franchisingiem lub franczyzą (np. sieci restauracji MacDonald’s, KFC czy sieciowe sklepy z odzieżą, np. Mango czy H&M). Na rejestracji znaku towarowego można zarobić również w inny sposób, np. można go sprzedać. Potencjalni nabywcy często są w stanie dać za zastrzeżony znak towarowy ogromne pieniądze. dlatego, że to się im po prostu opłaca. Zamiast inwestować w reklamę i promocję zupełnie nowej marki, bez gwarancji sukcesu, łatwiej jest zapłacić za już rozpoznawalny znak.

Zastrzeżenie znaku towarowego daje Ci wyłączne prawo posługiwania się nim i umieszczania go na swoich produktach. Ponadto chroni Cię przed działaniami nieuczciwej konkurencji oraz może przynieść Ci korzyści majątkowe. 

Podniesienie prestiżu i zaufania wśród klientów

Jeżeli zarejestrujesz swój znak towarowy będziesz mógł dodać do niego symbol ®. Co oznacza ten symbol? Jest to skrót angielskiego słowa „registered”, które znaczy „zarejestrowane”. Dodać go do swojej nazwy lub logo mogą tylko te firmy, które zarejestrowały swój znak towarowy w urzędzie patentowym. Posługiwanie się tym oznaczeniem w sytuacji, gdy nie ma się zarejestrowanego znaku towarowego, grozi karą grzywny.
Symbol ® przy oznaczeniu przedsiębiorstwa zwiększa jego prestiż wśród kontrahentów i konsumentów. Widząc ten symbol Twoi kontrahenci dostają sygnał, że jesteś przedsiębiorcą, który dba o swoje interesy oraz, że jesteś solidnym przedsiębiorcą, który zainwestował w swoją markę. Również większość klientów wizualnie kojarzy ten znak. Mimo tego, że klienci mogą nie wiedzieć co do końca znaczy ten  symbol, to kojarzy im się również z solidnością oraz prestiżem.

Uzyskanie świadectwa ochronnego

Urząd Patentowy wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy, na którym znajduje się gwarancja posiadanych przez Ciebie praw, które może stać się ważnym dowodem w sprawie postępowań sądowych. Jak wiadomo, procedury, zarówno w polskich sądach powszechnych, jak i w sądach polubownych mogą trwać bardzo długo. Dzięki świadectwu, które zawiera, czarno na białym, do kogo należy dana nazwa firmy, datę jej zgłoszenia, produkty i usługi, dla których ta nazwa jest zastrzeżona, wszystkich tych elementów nie trzeba drugi raz udowadniać w razie procesu sądowego, co upraszcza postępowanie, oszczędza czas i zmniejsza koszty.

Często zadawane pytania 

Co daje zastrzeżenie znaku towarowego?

Podstawowym celem rejestracji znaku towarowego jest prawo do jego własności. Oznacza to, że przedsiębiorca nabywa prawo używania znaku w sposób zarobkowy. Może go umieścić na opakowaniach swojego produktu jak również dokumentach związanych z jego towarem lub usługą. A co za tym idzie budować swoją markę dzięki dobrej i bezpiecznej reklamie. 

Dlaczego warto zastrzec znak towarowy?

Zastrzeżenie znaku towarowego daje wyłączne prawo posługiwania się nim i umieszczania go na swoich produktach. Zastrzeżony znak towarowy można sprzedawać, licencjonować lub zezwalać na używanie w ramach franczyzy. Jest więc elementem składającym się na majątek firmy. Wreszcie daje możliwość zatrzymania rejestracji znaków identycznych i zaprzestania pojawiających się naruszeń marki.

Jak znak towarowy wspiera walkę z nieuczciwą konkurencją?

Rejestrując znak towarowy otrzymujesz na niego wyłączność używania na rynku. Jeżeli konkurencja zacznie oznaczać swoje produkty identycznie lub podobnie do tego, którego jesteś właścicielem, to posiadając prawo ochronne znacznie szybciej i skuteczniej zablokujesz jej nieuczciwe działanie. Już w kilka dni sąd po odpowiednio złożonym wniosku zabezpieczy potencjalnie naruszający towar. Ochrona marki daje możliwość wyeliminowania kradzieży znaku towarowego a nawet wykluczenia ewentualnego sporu pomiędzy przedsiębiorcami.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook