fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się dlaczego klasyfikacja towarów i usług jest niezbędna do ochrony znaku towarowego.

Jedną z priorytetowych kwestii związanych z rejestracją znaku towarowego jest sporządzenie odpowiedniej klasyfikacji towarów i usług, dla których oznaczania przeznaczony jest określony znak towarowy. Taki obowiązek wynika wprost z definicji znaku towarowego – jest to oznaczenie, które służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, stąd trzeba wskazać, o jakie konkretnie towary i usługi chodzi. 

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji i posługiwania się znakami towarowymi określana jest jako klasyfikacja nicejeska. Klasyfikacja nicejska jest porozumieniem międzynarodowym podpisanym 15 czerwca 1957 r. Wykorzystuje się ją w celu oznaczania zakresu towarów i usług, dla których chcemy uzyskać ochronę znaków towarowych. Zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług. 

Przykładowo: jeżeli chcemy zastrzec nazwę produkowanego przez nas piwa, to w klasyfikacji nicejskiej na pewno zawrzemy pozycję o nazwie „piwo“, która znajduje się w klasie 32. Jeżeli natomiast prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy obuwie, to nasza działalność znajdzie odzwierciedlenie w klasie 35, zawierającej, między innymi, sprzedaż hurtową i detaliczną, również za pośrednictwem sieci Internet. 

Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego trzeba w nim wskazać klasy towarów i usług, dla których chcemy zastrzec ten znak. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku. Klasyfikacja nicejska właśnie dlatego jest tak ważna, że wskazuje obszar naszej wyłączności na dany znak towarowy. Czyli, jeżeli zastrzeżemy nazwę ABC na terytorium Unii Europejskiej (w EUIPO) w klasie 25 na oznaczanie nią odzieży, to zyskujemy wyłączność na posługiwanie się nazwą ABC właśnie w kontekście odzieży. To znaczy, że jeżeli pojawiłaby się firma we Francji, która zacznie produkować t-shirty i na ich metkach będzie umieszczać nazwę „ABC“, to na podstawie posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy będziemy mogli zakazać tej firmie we Francji takiej działalności. Natomiast jeżeli firma w Polsce założy sieć piekarni pod nazwą „ABC“, to nie będziemy mogli na to nic poradzić, bo firma ta działa w zupełnie innej branży niż nasza branża i przez to będzie miała prawo posługiwać się nazwą „ABC“.

 

klasyfikacja nicejska 

Dlaczego odpowiednia klasyfikacja jest ważna?

Znak towarowy musi być używany 

Czy możemy w naszej klasyfikacji towarów i usług zawrzeć wszystkie możliwe towary i usługi, czyli wszystkie terminy z dostępnych 45 klas? Możemy, ale po kilku latach może spotkać nas niemiła niespodzianka w postaci wygaśnięcia prawa do naszego znaku towarowego. Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej przewidują, że znak towarowy musi być używany w kontekście zawartych w klasyfikacji towarów i usług w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o jego rejestracji. Jeżeli znak nie będzie w tym czasie używany w kontekście wszystkich towarów i usług zawartych w klasyfikacji, to wobec nich wygaśnie, a będzie ważny tylko w kontekście tych towarów i usług, które faktycznie nim oznaczasz.

Przykład: Logo firmy XYZ zostało zarejestrowane jako znak towarowy. W wykazie towarów i usług znalazły się następujące pozycje: klasa 25: odzież sportowa, obuwie sportowe, klasa 28: sprzęt sportowy. W ciągu 5 lat od zarejestrowania tego znaku firmie XYZ nie udało się jednak wzbogacić swojej produkcji o sprzęt sportowy, więc wobec tej kategorii towarów wymienionych w klasyfikacji prawo do znaku towarowego wygasło. 

Klasyfikacji nie da się rozszerzyć

Wybór klas towarów powinien być przemyślany - nie ma bowiem późniejszej możliwości rozszerzenia ochrony znaku o nowe towary lub usługi. Jeżeli Twoja działalność po zarejestrowaniu znaku rozszszerzy się na nowe towary i usługi, to będziesz musiał złożyć wniosek o ponowne zarejestrowanie swojego znaku towarowego obejmującego tym razem te dodatkowe towary i usługi. Dlatego sporządzając odpowiednią klasyfikację towarów i usług, najpierw należy określić bieżący zakres towarów i usług oznaczanych danym znakiem towarowym, a następnie warto pomyśleć o działalności, którą będzie się wykonywało pod nim w przyszłości (w ciągu najbliższych 5 lat). 

Klasyfikacja towarów i usług a opłaty urzędowe

Warto wiedzieć, że opłata urzędowa za zgłoszenie znaku jest uzależniona nie od ilości samych towarów, ale od ilości wybranych klas, dla których chcemy zastrzec znak towarowy. Im więcej klas towarowych, w których znak został zgłoszony, tym wyższa opłata za rejestrację.

W jaki sposób wzrastają opłaty urzędowe? O 520 zł za każdą dodatkową klasę w przypadku znaków towarowych zgłaszanych na terytorium Polski (120 zł opłat za zgłoszenie + 400 zł opłat za 10-letni okres ochronny znaku) oraz o 50 euro w przypadku drugiej klasy oraz o 150 euro w przypadku powiększenia wykazu za każdą kolejną klasę towarów i usług dla znaków zgłaszanych w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Znaki towarowe kolizyjne

Co do zasady urzędy patentowe nie udzielają ochrony takiego samego lub podobnego znaku towarowego w tej samej klasie towarów i usług po to, aby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd. Za to, tak jak już wspomnieliśmy, może wystąpić sytuacja, w której dwie lub więcej firmy mają tę samą nazwę, ale są zarejestrowane w innych klasach towarowych. Dla przykładu, pomiędzy nazwą „Żabka” w przypadku przedszkola oraz nazwą znanej w Polsce sieci sklepów spożywczych prawdopodobnie nie zajdzie kolizja wykluczająca możliwość rejestracji znaku towarowego „Żabka” dla tego przedszkola. Właśnie ze względu na możliwość późniejszego blokowania działań konkurencji warto poświęcić klasyfikacji towarów i usług sporo uwagi. 

Czesto zadawane pytania

Na czym polega klasyfikacja towarów i usług?

Klasyfikacja nicejska składa się z 45 kategorii. Wyróżniamy 34 klas towarowych i 11 klas usługowych. Warunkiem poprawnie złożonego wniosku jest odpowiednio dobrana klasyfikacja towarów i usług, dla których oznaczony jest określony znak towarowy. 

Jaki wpływ na ochronę znaku ma klasyfikacja nicejska?

Odpowiednio dobrana klasyfikacja towarów i usług daje gwarancję ochrony swojej marki. Poprawnie dobrana klasa to kluczowa decyzja podczas procesu rejestracyjnego znaku towarowego.

Czy po zarejestrowaniu znaku towarowego można rozszerzyć klasyfikację o kolejne kategorie?

Po złożeniu wniosku o zastrzeżenie znaku towarowego do Urzędu Patentowego nie można rozszerzyć klasyfikacji o kolejne kategorie (klasy). Jeżeli działalność firmy po zastrzeżeniu znaku rozszerzy się na nowe towary i usługi należy ponownie dokonać rejestracji znaku. 

Jaki ma wpływa klasyfikacja nicejska na opłaty urzędowe? 

Opłaty urzędowe związane z rejestracją znaku towarowego są uzależnione od ilości wybranych klas podczas rejestracji. Im więcej klas towarowych, tym wyższa jest opłata za rejestrację.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook