Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Co to jest znak towarowy?

Zagadnienia prawne

Jeśli przy logotypie firmy lub produktu widzisz znak ®, to masz do czynienia ze znakiem towarowym.

Dynamicznie rozwijający się rynek, coraz większe potrzeby i oczekiwania klientów oraz duża konkurencja. Z tych właśnie przyczyn przedsiębiorcy po wytworzeniu swojego produktu muszą włożyć sporo pracy w jego promocję. Narzędziem, które umożliwia komunikację z klientami oraz stworzenie więzi pomiędzy produktem a klientem jest znak towarowy. Znakiem towarowym jest wszystko co służy identyfikacji towarów lub usług jako pochodzących od określonej firmy. W Polsce istnieje jeszcze warunek, że takie oznaczenie musi dać się przedstawić w postaci graficznej.

Przepisy prawa Unii Europejskiej od 1 października 2017 r. zniosły wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego. Zostało to podyktowane, między innymi, warunkami rozwijających się technologii, które umożliwiają oznaczanie produktów lub usług za pośrednictwem oznaczeń, które trudno byłoby przedstawić w tradycyjnej formie.

rodzaje znaków towarowych

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, jeżeli to oznaczenie nadaje się do odróżniania w obrocie gospodarczym produktów jednego przedsiębiorstwa od produktów innych firm. 

Najczęściej znaki towarowe występują w formie:

Na czym polega zastrzeżenie znaku towarowego?

Zastrzeżenie znaku towarowego polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu go we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce ochronę znaków towarowych uzyskuje się w Urzędzie Patentowym RP. Otrzymanie prawa ochronnego z rejestracji znaku towarowego następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę. Prawo ochronne znaku towarowego trwa 10 lat i może być przedłużane na następne 10 letnie okresy ochronne.

Ochronę znaku towarowego za granicą można uzyskać zastrzegając go w wybranym kraju za pośrednictwem systemu rejestracji znaków towarowych w tym państwie lub zastrzegając znak jednocześnie w wielu krajach za pośrednictwem międzynarodowych systemów rejestracji znaku towarowego. Jednym z takich systemów, do których należy Polska, jest system unijny. W systemie tym znak towarowy zastrzega się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i dzięki temu uzyskuje się ochronę znaku towarowego w wybranych krajach Unii Europejskiej lub nawet na terenie całej Unii. 

Nieuznanie oznaczenia za znak towarowy jako przeszkoda rejestracji

Nie każde oznaczenie zostanie uznane za znak towarowy, a co za tym idzie, może nie uzyskać ochrony . Zgodnie z art. 129 z indeksem 1 ustawy prawo własności przemysłowej nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie może być znakiem towarowym. Podstawową funkcją, jaką pełni znak towarowy jest odróżnianie towarów i usług jednego przedsiębiorcy od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Dlatego, jeżeli oznaczenie nie spełnia tej podstawowej funkcji, to nie może być uznane za znak towarowy, a co za tym idzie, nie będzie mogło korzystać z ochrony prawnej związanej z jego rejestracją. 

Takimi oznaczeniami, które nie powinny być uznane za znaki towarowe, są na przykład kształty danych towarów. Jeżeli kształt towaru jest uwarunkowany wyłącznie naturą tego towaru, względami technicznymi lub zwiększeniem wartości towaru, to nie powinien być uznany za znak towarowy. Piszemy, że nie powinien, bo takie przypadki w historii rejestracji znaków towarowych miały miejsce. Przykładem może być rejestracja jako znaku towarowego pojedynczego klocka lego. W 1999 r. został on zarejestrowany jako przestrzenny znak towarowy. Taka rejestracja pozwoliła firmie Lego na monopolizację rynku i zakazanie produkcji nie tylko takich samych, ale też podobnych do niego klocków. Pod takie naruszenie mogyłby się zaliczać praktycznie wszystkie klocki mające wypustki do łączenia się z innymi klockami, czyli praktycznie cały rynek klocków. Była to sytuacja niedopuszczalna, w związku z tym konkurencyjna firma wniosła od razu o unieważnienie nadanego firmie Lego prawa. Spór był zaciekły i trwał prawie 14 lat, ale w końcu prawo ochronne na klocek Lego udało się unieważnić. 

Po co rejestrować znak towarowy?

Po co rejestrować znak towarowy

Nie istnieje obowiązek rejestracji znaku towarowego. Jednak zastrzeżenie znaku towarowego może dać Ci pewność, że kiedy Twój produkt lub usługa zdobędzie uznanie i renomę wśród klientów żaden z Twoich konkurentów nie zacznie podszywać swoich produktów lub usług pod Twój znak towarowy. A nawet jeżeli zacznie to robić – będzie przysługiwała Ci prawna ochrona znaku towarowego i możliwość pozwania Twojej nieuczciwej konkurencji do sądu oraz uzyskania odszkodowania. 

Ponadto rejestracja nazwy i logo firmy jako znaku towarowego może doprowadzić do tego, że znak towarowy stanie się składnikiem majątku firmy. Na wartość znaku towarowego przekłada się przede wszystkim renoma danej firmy i zaufanie klientów, które pokładają w jakości produktu bądź usługi oznaczonej danym znakiem towarowym. Co więcej, dla wielu przedsiębiorców znak towarowy staje się podstawą dla projektowania dalszego rozwoju danej marki.

Zobacz również:

Po co badać znak przed rejestracją? Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Czym się różni oznaczenie R od TM? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Co to jest klasyfikacja towarów i usług? Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 2 dodać 2

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f