fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się dlaczego klasyfikacja towarów i usług jest niezbędna do ochrony znaku towarowego. 

Jedną z priorytetowych kwestii związanych z rejestracją znaku towarowego jest sporządzenie odpowiedniej klasyfikacji towarów i usług, dla których oznaczania przeznaczony jest określony znak towarowy. Taki obowiązek wynika wprost z definicji znaku towarowego – jest to oznaczenie, które służy do odróżniania towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innych przedsiębiorstw, stąd trzeba wskazać, o jakie konkretnie towary i usługi chodzi. 

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Klasyfikacja towarów i usług dla celów rejestracji i posługiwania się znakami towarowymi określana jest jako klasyfikacja nicejeska. Klasyfikacja nicejska jest porozumieniem międzynarodowym podpisanym 15 czerwca 1957 r. Wykorzystuje się ją w celu oznaczania zakresu towarów i usług, dla których chcemy uzyskać ochronę znaków towarowych. Zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług. 

Przykładowo: jeżeli chcemy zastrzec nazwę produkowanego przez nas piwa, to w klasyfikacji nicejskiej na pewno zawrzemy pozycję o nazwie „piwo“, która znajduje się w klasie 32. Jeżeli natomiast prowadzimy sklep internetowy, w którym sprzedajemy obuwie, to nasza działalność znajdzie odzwierciedlenie w klasie 35, zawierającej, między innymi, sprzedaż hurtową i detaliczną, również za pośrednictwem sieci Internet. 

Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego trzeba w nim wskazać klasy towarów i usług, dla których chcemy zastrzec ten znak. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku. Klasyfikacja nicejska właśnie dlatego jest tak ważna, że wskazuje obszar naszej wyłączności na dany znak towarowy. Czyli, jeżeli zastrzeżemy nazwę ABC na terytorium Unii Europejskiej (w EUIPO) w klasie 25 na oznaczanie nią odzieży, to zyskujemy wyłączność na posługiwanie się nazwą ABC właśnie w kontekście odzieży. To znaczy, że jeżeli pojawiłaby się firma we Francji, która zacznie produkować t-shirty i na ich metkach będzie umieszczać nazwę „ABC“, to na podstawie posiadanego prawa ochronnego na znak towarowy będziemy mogli zakazać tej firmie we Francji takiej działalności. Natomiast jeżeli firma w Polsce założy sieć piekarni pod nazwą „ABC“, to nie będziemy mogli na to nic poradzić, bo firma ta działa w zupełnie innej branży niż nasza branża i przez to będzie miała prawo posługiwać się nazwą „ABC“.

 

klasyfikacja nicejska 

Dlaczego odpowiednia klasyfikacja jest ważna?

Znak towarowy musi być używany 

Czy możemy w naszej klasyfikacji towarów i usług zawrzeć wszystkie możliwe towary i usługi, czyli wszystkie terminy z dostępnych 45 klas? Możemy, ale po kilku latach może spotkać nas niemiła niespodzianka w postaci wygaśnięcia prawa do naszego znaku towarowego. Przepisy ustawy prawo własności przemysłowej przewidują, że znak towarowy musi być używany w kontekście zawartych w klasyfikacji towarów i usług w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o jego rejestracji. Jeżeli znak nie będzie w tym czasie używany w kontekście wszystkich towarów i usług zawartych w klasyfikacji, to wobec nich wygaśnie, a będzie ważny tylko w kontekście tych towarów i usług, które faktycznie nim oznaczasz.

Przykład: Logo firmy XYZ zostało zarejestrowane jako znak towarowy. W wykazie towarów i usług znalazły się następujące pozycje: klasa 25: odzież sportowa, obuwie sportowe, klasa 28: sprzęt sportowy. W ciągu 5 lat od zarejestrowania tego znaku firmie XYZ nie udało się jednak wzbogacić swojej produkcji o sprzęt sportowy, więc wobec tej kategorii towarów wymienionych w klasyfikacji prawo do znaku towarowego wygasło. 

Klasyfikacji nie da się rozszerzyć

Wybór klas towarów powinien być przemyślany - nie ma bowiem późniejszej możliwości rozszerzenia ochrony znaku o nowe towary lub usługi. Jeżeli Twoja działalność po zarejestrowaniu znaku rozszszerzy się na nowe towary i usługi, to będziesz musiał złożyć wniosek o ponowne zarejestrowanie swojego znaku towarowego obejmującego tym razem te dodatkowe towary i usługi. Dlatego sporządzając odpowiednią klasyfikację towarów i usług, najpierw należy określić bieżący zakres towarów i usług oznaczanych danym znakiem towarowym, a następnie warto pomyśleć o działalności, którą będzie się wykonywało pod nim w przyszłości (w ciągu najbliższych 5 lat). 

Klasyfikacja towarów i usług a opłaty urzędowe

Warto wiedzieć, że opłata urzędowa za zgłoszenie znaku jest uzależniona nie od ilości samych towarów, ale od ilości wybranych klas, dla których chcemy zastrzec znak towarowy. Im więcej klas towarowych, w których znak został zgłoszony, tym wyższa opłata za rejestrację.

W jaki sposób wzrastają opłaty urzędowe? O 520 zł za każdą dodatkową klasę w przypadku znaków towarowych zgłaszanych na terytorium Polski (120 zł opłat za zgłoszenie + 400 zł opłat za 10-letni okres ochronny znaku) oraz o 50 euro w przypadku drugiej klasy oraz o 150 euro w przypadku powiększenia wykazu za każdą kolejną klasę towarów i usług dla znaków zgłaszanych w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Znaki towarowe kolizyjne

Co do zasady urzędy patentowe nie udzielają ochrony takiego samego lub podobnego znaku towarowego w tej samej klasie towarów i usług  po to, aby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd. Za to, tak jak już wspomnieliśmy, może wystąpić sytuacja, w której dwie lub więcej firmy mają tę samą nazwę, ale są zarejestrowane w innych klasach towarowych. Dla przykładu, pomiędzy nazwą „Żabka” w przypadku przedszkola oraz nazwą znanej w Polsce sieci sklepów spożywczych prawdopodobnie nie zajdzie kolizja wykluczająca możliwość rejestracji znaku towarowego „Żabka” dla tego przedszkola. Właśnie ze względu na możliwość późniejszego blokowania działań konkurencji warto poświęcić klasyfikacji towarów i usług sporo uwagi. 

Zobacz również:

Po co badać znak przed rejestracją? Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Co daje ochrona znaku towarowego? Pierwsze znaki towarowe na świecie Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 7 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook