Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Co to jest klasyfikacja towarów i usług?

Zagadnienia prawne

Dowiedz się dlaczego klasyfikacja towarów i usług jest niezbędna do ochrony znaku towarowego. 

Wypełniając wniosek o rejestrację znaku towarowego trzeba w nim wskazać klasy towarów i usług, dla których chcemy zastrzec ten znak. Oznacza to, że znak towarowy nie jest zastrzegany dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku. Istnieją dwie klasyfikacje, z którymi powinniśmy się zapoznać jeżeli chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego. Pierwsza z nich to klasyfikacja nicejska, która zawiera zestawienie towarów i usług, podzielonych na klasy. Druga z nich to klasyfikacja wiedeńska, która służy zastrzeganiu elementów graficznych znaków towarowych, dzieląc je na kategorie, działy i sekcje, na podstawie ich kształtu. 

Klasyfikacja nicejska jest porozumieniem międzynarodowym podpisanym 15 czerwca 1957 r. Wykorzystuje się ją w celu oznaczania zakresu towarów i usług, dla których chcemy uzyskać ochronę znaków towarowych. Zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług.

klasyfikacja nicejska 

Co do zasady urzędy patentowe nie udzielają ochrony takiego samego lub podobnego znaku towarowego w tej samej klasie towarów i usług  po to, aby konsumenci nie zostali wprowadzeni w błąd. Za to może wystąpić sytuacja, w której dwie lub więcej firmy mają tę samą nazwę, ale są zarejestrowane w innych klasach towarowych. Dla przykładu, pomiędzy nazwą „Żabka” w przypadku przedszkola oraz nazwą znanej w Polsce sieci sklepów spożywczych prawdopodobnie nie zajdzie kolizja wykluczająca możliwość rejestracji znaku towarowego „Żabka” dla tego przedszkola.

Dlaczego odpowiednia klasyfikacja jest ważna?

Wybór klas towarów powinien być przemyślany - nie ma bowiem późniejszej możliwości rozszerzenia ochrony znaku o nowe towary bez ponownej rejestracji znaku towarowego. Trzeba jednak zachować umiar, ponieważ zbyt szerokie opisanie towarów, dla których znak ma być używany, może mieć negatywne konsekwencje, które wiążą się z obowiązkiem rzeczywistego używania znaku. Nieużywanie znaku przez 5 lat może doprowadzić do cofnięcia jego ochrony. Warto wiedzieć, że opłata urzędowa za zgłoszenie znaku jest uzależniona nie od ilości samych towarów, ale od ilości wybranych klas, dla których chcemy zastrzec znak towarowy. Im więcej klas towarowych, w których znak został zgłoszony, tym wyższa opłata za rejestrację.

Zobacz również:

Po co badać znak przed rejestracją? Na czym polega prawo ochronne na znak towarowy? Co daje ochrona znaku towarowego? Pierwsze znaki towarowe na świecie Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 4

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f