fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych

Opinie i porady

Nie dawaj się naciągać!
Sprawdź, jak obronić się przed nieuczciwymi praktykami.

Jedną z bardziej popularnych praktyk, które wykorzystują nieuczciwe organizacje w Polsce i na świecie, jest rozsyłanie właścicielom zastrzeżonych znaków towarowych fikcyjnych faktur i wezwań do zapłaty. Na celu mają oczywiście wyłudzenie pieniędzy. Podmioty, które zgłosiły już znak i dostają takie wezwania bardzo często - nieświadomie zagrożenia - opłacają podrobione dokumenty. Kwoty, na jakie opiewają takie faktury, mieszczą się w przedziale od kilkuset złotych, nawet to kilku tysięcy euro.

fałszywe faktury za znak towarowy

Fałszywi wystawcy faktur w żaden sposób nie są powiązani z oficjalnymi instytucjami rejestrującymi znaki towarowe, takimi jak Urzędy Patentowe poszczególnych państw (np. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) czy Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).

Jak rozpoznać fałszywe faktury?

Treść podrabianych dokumentów dotyczących płatności za ochronę znaków towarowych na pierwszy rzut oka wygląda, jakby faktycznie pochodziła od publicznych organów rejestrujących. Dokładnie o to chodzi tym, którzy przesyłają takie dokumenty. 

Nasi specjaliści do spraw marki ujawniają, na co zwracać uwagę przy weryfikacji autentyczności pism z Urzędu. Posłużymy się przykładem pism dotyczących rejestracji w Polskim Urzędzie Patentowym. Zawarte informacje, możesz jednak analogicznie stosować przy weryfikacji dokumentów pochodzących z innych źródeł.

Zwracaj uwagę na drobny druk!!!

Bardzo często, drobnym druczkiem są napisane najważniejsze informacje dotyczące dokumentów. Ledwo dostrzegalne trzy zdania napisane 7-punktowym fontem Times New Roman mogą zmienić sens całego pisma. Drobnego druku najczęściej możesz spodziewać się na samym końcu treści. Co może z niego wynikać? Na przykład to, że pismo dotyczące znaku towarowego stanowi jedynie ofertę umieszczenia znaku w prywatnej bazie prywatnej firmy i nie ma wpływu na rejestrację w UPRP. 

Przedsiębiorcy otrzymują również listy z propozycjami przedłużenia lub odnowienia prawa ochronnego znaku towarowego, z ofertami sprzedaży nazwy domeny internetowej, a nawet samej rejestracji firmy – na nie również uważaj!

Kim jest nadawca

Dane zawarte na fikcyjnych wezwaniach niekiedy są bardzo podobne do oryginałów, jednak nigdy takie same. Znając dokładny wygląd loga UPRP lub EUIPO, bez problemu odróżnisz podróbki od oryginału i określisz, kim jest nadawca listu. Podobnie w przypadku nazwy. Zwróć uwagę, czy nazwa na pewno należy do jednej z wymienionych w poprzednim akapicie organizacji. Wszystkie pisma pochodzące od Urzędu Patentowego odznaczają się fundamentalną cechą odróżniającą, która rzuca się w oczy na samym początku. Nagłówek dokumentu (po lewej stronie) stanowi logo Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (które prezentujemy poniżej) wraz z pełną nazwą lub godło Polski, również z pełną nazwą Urzędu.

nagłówek pisma z logo UPRP

lub

nagłówek pisma z godłem UPRP

 

Prawa strona nagłówka to adres UPRP:

                                                                                al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, skr. Poczt. 203
Tel.: (+48) 22 579 05 55 | fax.: (+48) 22 579 00 01
e-mail: [email protected] | www.uprp.gov.pl

Nieprawidłowa podstawa prawna

Wszystkie działania związane ze znakami towarowymi oraz praktyka Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oparte są przed wszystkim na przepisach prawa własności przemysłowej, a konkretnie na ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.).

Nieprawidłowe jest powoływanie się w pismach – przykładowo –
na ustawę z dnia 23 kwietnia 1961 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93),
która jest znana również jako Kodeks cywilny.

Bezpodstawnie naliczone koszty

Tabele opłat za ochronę prawną znaku towarowego znaleźć można na stronie internetowej każdej organizacji zajmującej się ochroną własności intelektualnej. Zapoznając się z tymi danymi, będziesz mógł obliczyć, czy kwota wymagana w piśmie pokrywa się z kosztami zastrzeżenia znaku towarowego w danej instytucji. Dzięki tej wiedzy nie dasz się naciągnąć na dodatkowe koszty, wynikające z fałszywych faktur. Nie działaj pochopnie widząc tygodniowy okres na opłacenie 10 letniego okresu ochrony. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej daje znacznie więcej czasu na dokonanie wszelkich płatności rejestracyjnych. 

O kosztach zastrzeżenia znaku towarowego w Polsce oraz w Unii Europejskiej pisaliśmy w artykułach:
ILE KOSZTUJE ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO W POLSCE?
ILE KOSZTUJE ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO W UE?

Nie daj się manipulować frazą
„Masz 7 dni od dnia doręczenia na dokonanie opłaty”
UPRP na dokonanie opłat za rejestrację daje znacznie więcej czasu!

Niekiedy w fałszywych wezwaniach do zapłaty jest również rozliczanie znaku w oparciu o ilość klas zarówno w klasyfikacji nicejskiej, jak również klasyfikacji wiedeńskiej. Zapamiętaj, że koszt zastrzeżenia znaku towarowego jest zależny jedynie od ilości klas klasyfikacji nicejskiej. Wykaz ten stanowi zestawienie towarów i usług, które obejmować ma ochrona znaku towarowego. Klasyfikacja wiedeńska służy jedynie opisowi, z jakich elementów składa się część graficzna zastrzeżonego znaku towarowego.

Dziwny numer rachunku bankowego

Poza różnicami w nazwach organizacji rejestrujących, lub w ich logo, występuje jeszcze jeden element, również możliwy do odróżnienia. Dziwny numer rachunku bankowego, na który mają być przelane pieniądze – „dziwny” ponieważ nie pokrywa się z tym, który oficjalnie podaje Polski Urząd Patentowy.

Prawidłowy numer konta bankowego,
na który należy przelewać UPRP pieniądze to:
NBP O/O Warszawa Nr 93101010100025832231000000

Jeżeli otrzymałeś pismo, którego autentyczności nie jesteś pewny – sprawdź , czy numer konta pokrywa się z tym, który udostępnia dana instytucja na swojej stronie! Możesz skontaktować się z nami. Doradzimy Ci w tej kwestii. Napisz do nas za pomocą formularza na końcu strony lub przez aplikację Messenger Brandelaw_.

Dodatkowe elementy zwiększające autentyczność

Należy być szczególnie uważnym na dodatkowe elementy w fałszywych pismach. Mają one za zadanie zwiększyć wiarygodność wezwania do zapłaty. Do takich elementów zaliczają się wygenerowane kody kreskowe lub QR

Zdarza się, że pisma od nieuczciwych podmiotów, wzywających do zapłaty za umieszczenie rejestrowanego znaku towarowego w swoich bazach zawierają fakturę do opłacenia

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej nie wystawia faktur za zastrzeżenie znaku towarowego.

Firmy, które zarabiają w ten sposób na nieświadomych przedsiębiorcach posuwają się czasem do naprawdę bezczelnych działań. Na pismach, które udają wezwania do zapłaty za ochronę znaku towarowego, umieszczana jest niekiedy nota ostrzegająca… przed pismami wprowadzającymi w błąd!

Co robić, gdy faktura budzi wątpliwości?

W razie otrzymania dokumentów, które mogą być podrobione lub gdy masz wrażenie, że faktura jest fałszywa, nigdy nie płać! Możesz poinformować o takim fakcie instytucję, do której zgłaszałeś znak towarowy. Uzyskasz w ten sposób wszelkie informacje związane z ewentualnym wysyłaniem jakiekolwiek korespondencji przez dany podmiot na nasz adres. Sprawę można również zgłosić do Rzecznika patentowego lub do firmy zajmującej się promocją i ochroną znaków towarowych. Specjaliści na pewno Ci pomogą.

 

Oto przykłady pism, które do złudzenia przypominają pisma z Urzędu Patentowego:

Faktura do złudzenia przypominająca pismo urzedowe

Powyżej pismo otrzymane przez jednego z naszych kontrahentów, dzięki którego uprzejmości możemy wam je udostępnić.

Problem ten dotyka różne podmioty. Nawet nasza Kancelaria brandingowa otrzymała podobne pismo przy okazji rejestracji znaku towarowego ZASTRZEZONE.PL :

Wezwanie przypominające pismo z UPRP

Firmy przysyłające takie wezwania do zapłaty a właściwie "oferty umieszczenia waszego znaku w swoich bazach" idą z duchem czasu i ulepszają swoje pisma, by w większym stopniu przypominały dokumenty nadawane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej. Nowości jakie pojawiają się na dokumentach to:

 

 

Poniżej dwa aktualne wzory pism przypominających te, które otrzymujemy prz rejestracji znaków towarowych od UPRP. Jedno z nich nadsyła organizacja utworzona przez pewną firmę aż z Tunezji (adres widnieje pod kodem QR):

fałszywe pismo urządowe

Drugie prezentowane pismo przysłane zostało natomiast z Węgier:

fałszywy dokument urzedowy

 

 

Lista nieuczciwych firm, udostępniona przez portal nucleus-ip.com w przypadku wezwań do opłat za zgłoszenia znaków Unijnych: 

NOVISLINK limited (UK)
Varemerkeorganisasjonen AS (Norway)
UPTS s.r.o. (Czech Republic)
CP S.L. Publicación Companias Marcas Internacionales (Spain)
ETPR - European Trademark and Patent Register (Netherlands)
EPTR - European Patent and Trademark Register (Poland)
Nationales Markenregister AG, handelsmarkenregister.org (Germany)
Nationales Patentregister AG, deutschepatente.org (Germany)
E.C.R Euro Central Reg. Ltd (United Kingdom)
WIPT, Register of International Patents and Trademarks (Slovakia)
RCE - Registre Central Européen Sprl. (Brussels, Belgium)
Trademark Selection Inc (Switzerland)
CRPT - Central Register for Patents and Trademarks (Netherlands)
TM-Edition Ltd. - International Catalogue of Trademarks (Hungary)
BMV Benelux Merken Vernieuwing B.V. (Netherlands)
IOPR - Intellectual Office Property Register (USA)
European Central Register of Brands and Patents (Belgium)
OHMI - Office for international registration, Community Trade Marks and Designs Limited (UK)
European Trademark Organisation S.A. (Brussels)
Euro IP Register, Register of European Patents (Czech Republic)
WOIP - Globex World Organisation Intelectual Property (UK)
WIPD - World Intellectual Property Database (Czech Republic)
WDTP - Worldwide Database of Trademarks and Patents (Czech Republic)
Suomen Tavaramerkkirekisteröint Oy (Finland)
ECTO S.A. ( Belgium)
European Trademark Application - Register Community Trade marks (London, UK / Bank: Sweden)
ARPI, Agence de Renouvellement en Propriété Intellectuelle Inc. (Belgium)
WPTI, World Patent and Trademark Index (Czech Republic)
ITPD, International Trademarks & Patents Database (Iceland / Singapore)
IPTD, International Patents & Trademarks Database (UK)
IPTR - International Patent and Trademark Register (Germany)
CPTD - Central Patent & Trademark Database (Czech Republic)
C.R.P.S.L. – International Publication (Spain)
WBIP – World Bureau Intellectual Property (USA)
ODM srl - Design Patent Trademark Register (Slovakia)
RIPT s.r.o. - Register of International Patents and Trademarks (Czech Republic)
IBIP – International Bureau for Intellectual Property / Register International Patent Applications(USA)
IOPTS – International Patent & Trademark Service, LLC. / Register International Patent Application (USA)
I.B.F.T.P.R. International Bureau for Federated Trademark Et Patent Register / "I.B.F.T.P.R. Service" (USA)
F.I.P.T.R Federated Institute for Patent & Trademark Registry / “Register Community Trademarks" (USA)
IOIP - International Organization for Intellectual Property / IOIP Processing Office (Switzerland)
Institut of Commerce Trade and Commerce (Switzerland)
Commercial Centre for Industry and Trade (Switzerland)
WIG-Wirtschaftszentrale für Industrie und Gewerbe AG (Switzerland)
WIHH-Wirtschaftsinstitut für Industrie, Handel, Handwerk AG (Switzerland)
SES Verzeichnis AG (Switzerland)
ARK AG Register und Registerkataloge (Switzerland)
The Company for Publications and Information Anstalt (Liechtenstein)
The ZDR-Datenregister GmbH / Central Data-Register
European Patent Bulletin (Germany)
Trademark Publisher Gmbh
Register-Marken-Observer GmbH (Austria)
Global Edition KFT. (Hungary)


Serdeczne podziękowania dla przedsiębiorców,
którzy wyrazili zgodę na upublicznienie prywatnej korespondencji swoich firm,
w celu rozpowszechniania wiedzy na temat znaków towarowych
oraz zwiększania świadomości biznesowej w związku z naruszeniami.

Zobacz również:

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce? Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE? Ile kosztuje zastrzeżenie międzynarodowego znaku towarowego? Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimi Pierwsze znaki towarowe na świecie Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzeżenie nazwy i logo firmy Zastrzeżenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 4 dodać 3

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook