fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ochrona własności przemysłowej firmy może być tańsza niż myślisz

Opinie i porady

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą? Możesz skorzystać z dotacji na ochronę własności przemysłowej Twojego przedsiębiorstwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości corocznie organizuje nabór wniosków w projekcie, którego celem jest sfinansowanie w Twojej firmie ochrony własności przemysłowej w tym znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Kim jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca?

Do tej kategorii można zaliczyć przedsiębiorców zatrudniających do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro.

Jeśli spełniasz te kryteria możesz skorzystać z dofinansowania do 50% wartości Twojego projektu! 

Na co możesz przeznaczyć środki z konkursu? Na wytworzenie, rozwój i ochronę praw własności przemysłowej. Co to dla Ciebie znaczy?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości corocznie prowadzi nabór wniosków do programu dofinansowań na ochronę własności przemysłowej. Agencja wyznacza zazwyczaj dwie daty do których należy składać wnioski. W 2019 roku termin ich składania już minął, w listopadzie Agencja ogłosi termin składania wniosków na rok 2020. Masz czas się przygotować i zdobyć dofinansowanie dla swojej firmy.

biuro

Własność przemysłowa może być tańsza niż myślisz. Co roku możesz otrzymać finansowanie twoich projektów na ochronę własności przemysłowej nawet do pół miliona złotych.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie pozyskane z projektów, możesz wykorzystać na bardzo szerokie spektrum spraw związanych nie tylko z rejestracją praw ochrony własności przemysłowej, ale również z jej późniejsza ochroną, a także wiele innych usług z tymi procesami powiązanych.

Środki z PARP możesz przeznaczyć na:

Świadomość potrzeby rejestracji praw własności przemysłowej jest wśród przedsiębiorców coraz większa. A z dofinansowaniami ze środków PARP – może również być bardzie dostępna.

Co to dokładnie znaczy? Należy zauważyć, że z finansowania możesz skorzystać już w procesie powstawania pomysłu na nową markę dla Twoich produktów lub gdy pomysł dopiero kiełkuje w Twojej głowie i wydaje się na tyle oryginalny oraz mający potencjał, że zastanawiasz się skąd zdobyć brakujące fundusze.

Środki pozyskane w ten sposób możesz przeznaczyć na zaprojektowanie logo, znaku towarowego, opracowanie dokumentów zgłoszeniowych i sam proces rejestracji w Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusze pozyskane z dofinansowania możesz przeznaczyć na opłacenie profesjonalnej firmy, która pomoże Ci stworzyć i chronić Twoją markę, od samego początku aż do uzyskania ochrony, oraz jej zabezpieczeniu na przyszłość, poprzez sygnalizowanie o podmiotach, które mogą naruszać Twoje prawa. Możesz pozyskać aż 50 % kosztów Twojego projektu.

pieniądze

Stworzenie dobrej w odbiorze i skutecznej do ochrony marki to trudne zadanie dzięki funduszom pozyskanym z programów organizowanych między innymi przez PARP będziesz mógł skorzystać z usług profesjonalistów nie ponosząc samodzielnie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem i zastrzeżeniem znaku towarowego.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 10.000 zł, a maksymalna 1.000.000 zł. Kosztem kwalifikowanym nazywa się koszt, który został lub zostanie poniesiony przez przedsiębiorcę w związku z realizacją projektu i kwalifikuje się do refundacji w ramach udzielonego dofinansowania. Z programu możesz otrzymać do pół miliona złotych.

Musisz jednocześnie pamiętać, że projekty, w których możesz uzyskać środki na ochronę własności przemysłowej, mają za zadanie wspieranie tylko tych przedsiębiorców, których działalność jest w określonym stopniu nowa i innowacyjna. Nie otrzymasz dofinansowania na działania zainspirowane czyjąś działalnością. Dlatego bardzo ważne jest upewnienie się, że Twoja działalność ma unikalny charakter.

Pamiętaj, że Twój wniosek podlega ocenie i musi spełniać wszystkie wymagania przewidziane w konkretnym programie.

Taniej, ale dalej musisz trzymać rękę na pulsie!

Jak sam widzisz koszty stworzenia i rejestracji Twojej marki mogą być niższe niż myślisz. Musisz tylko skorzystać z programów organizowanych chociażby przez PARP, a możesz uzyskać nawet do pół miliona złotych na ochronę własności przemysłowej w Twojej firmie. Pamiętaj jednak opracowanie własnej marki i przeprowadzenie badania jej możliwości rejestracyjnych będzie brane pod uwagę również przez osoby oceniające wnioski we wszystkich programach związanych z uzyskaniem dofinansowania.

Upewnij się, że Twoje pomysły są na tyle oryginalne, że dofinansowanie a co za tym idzie ochronę otrzymają.Ważne abyś polegał na doświadczonych i sprawdzonych firmach.  

Często zadawane pytania 

Jak otrzymać dofinasowanie na rejestrację znaku towarowego?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości co roku prowadzi nabór wniosków do programu dofinansowań na ochronę własności przemysłowej. Otrzymane pieniądze mogą Ci pomóc w kreowaniu i zarejestrowaniu znaku towarowego, co umożliwi Ci bezpieczny i stabilny rozwój Twojej firmy na rynku. Jednym z warunków otrzymania dofinasowania na uzyskanie prawa ochronnego jest to aby działalność Twojej firmy została uznana za nową i innowacyjną.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dofinasowania?

Środki pochodzące z dofinasowania można wykorzystywać już w momencie projektowania loga, znaku towarowego czy opracowywania dokumentów zgłoszeniowych itd. Fundusze, które uzyskasz możesz przeznaczyć na usługi doradcze jak również opłacenie specjalistów którzy pomogą Ci w rejestracji znaku.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook