fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak R - czym jest i jak go zdobyć?

Zagadnienia prawne

Znak ® to przepustka do budowania silnej marki. Symbol ten kojarzy się słusznie z markowymi produktami i określoną jakością. Czas dowiedzieć się, czym jest symbol ®. 

Co oznacza znak R?

Symbol ®  jest to skrót od angielskiego słowa „registered” i odnosi się do szerszego sformułowania “registered trademark”, który odnosi się do ochrony zarejestrowanego znaku towarowego.

Zobaczmy jak znane marki używają ® przy swoich logo.

Jak widzimy na powyższych grafikach Pepsico (producent pepsi), Coca-Cola Company, Mastercard czy Animex (właściciel marki Moriny) używają przy swoich znakach R w kółku. Przy czym Mastercard do promocji programu lojalnościowego Priceless Specials (Bezcenne Chwile) używa używa zbitki dwóch zarejestrowanych znaków towarowych i używa przy nich dwóch ®. Warto przyjrzeć się również opakowaniu przywołanej powyżej coca-coli, gdzie symbol ® możemy znaleźć w kilku miejscach.

Jak zarejestrować znak towarowy?

Znak możesz zgłosić w wybranym urzędzie w Polsce możesz wybrać pomiędzy Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, Urzędem Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej w Alicante oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie. W zależności od wybranego urzędu znak będzie chroniony w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym.

Procedura rejestracji zazwyczaj trwa od ok. 6 miesięcy do ok. 1 roku.

Zarejestrowany znak towarowy chroniony jest przez 10 lat od jego zgłoszenia we właściwym urzędzie pod warunkiem uzyskania rejestracji. Ochrona znaku może być przedłużana nieograniczoną ilość razy w okresach 10 letnich, warunkiem przedłużenia jest wniesienie opłaty za kolejny 10 letni okres ochronny.

Po rejestracji znaku możesz, ale nie musisz używać przy swoim znaku R możesz używać go zamiennie z oznaczeniem  ™. O tym symbolu pisaliśmy w jednej z naszych poprzednich publikacji. [LINK]

Pamiętaj znaku R w kółku możesz używać dopiero od uprawomocnienia się decyzji o rejestracji znaku.

Używając symbolu ® informujesz innych uczestników obrotu gospodarczego, że chronisz swój znak, oraz że posiadasz rejestrację tego znaku we właściwym urzędzie patentowym. Dodatkowo jest to podświadomy sygnał dla twoich kontrahentów, że inwestujesz w swoją markę i działasz na rzecz jej ochrony.

Co może grozić Ci za używanie symbolu R jeśli nie posiadasz rejestracji znaku towarowego w urzędzie patentowym?

Jak już wspomnieliśmy używanie ® przy znaku towarowym niezarejestrowanym niesie za sobą konsekwencje prawne.  Jeśli bezprawnie umieścisz symbol ® przy niezastrzeżonym znaku towarowym. grozi Ci konsekwencje przewidziane w art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca, który z tego powodu ucierpi może żądać na podstawie tego przepisu następujących działań:

Zgodnie z przepisami polskiej ustawy o prawo własności przemysłowej:

Art. 153. 1.
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
[…]
13. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Ustawa Prawo własności przemysłowej.

Pamiętaj, że jeśli dopiero co zgłosiłeś swój znak towarowy we właściwym urzędzie patentowym, to nie masz jeszcze prawa do opatrywania go znakiem ®. Bardzo często w przygotowanej przez agencje marketingowe czy biura projektowe księdze znaku, świeżo stworzone logo jest opatrywane ®. To duży błąd, wysłanie takiego oznaczenia do urzędu patentowego może narazić Cię na konsekwencje.

Aby nie narażać się na niepotrzebne nieprzyjemności, rozpocznij używanie ® od czasu kiedy decyzja o rejestracji znaku będzie prawomocna - dla pewności możesz wstrzymać się, aż do otrzymania świadectwa uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy.

Oznacza to nie mniej nie więcej to, że po uzyskaniu ochrony możesz używać ®.

Jak powinno wyglądać używanie znaczku R w praktyce.

Nie istnieją żadne wytyczne gdzie przy logo/znaku towarowym umieszczać ®. Najpowszechniejszym jest umieszczanie symbolu ® w prawym górnym rogu. Jak widzimy poniżej firmy podchodzą do miejsca umieszczenia symbolu ® na różne sposoby.

Jakie są zalety używania znaczku R przy swoim znaku?

Przede wszystkim, działa prewencyjnie - odstrasza potencjalnych naruszycieli, który widząc symbol ® wiedzą, że znak jest zarejestrowany. Lepszy wizerunek marki w oczach konsumentów oraz potencjalnych kontrahentów.

Jak widzisz warto zarejestrować znak towarowy, aby skutecznie chronić swoja markę i mieć możliwość używania ® przy swojej marce.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook