fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy Unii Europejskiej bez formy graficznej

Zagadnienia prawne

Od 1 października 2017 roku w prawie UE w zakresie znaków towarowych obowiązuje zasada, że wybrane oznaczenie może mieć dowolną formę, o ile będzie ono w jasny i precyzyjny sposób przedstawione. Celem takich regulacji jest poprawa czytelności oznaczeń oraz ułatwienie wyszukiwanie unijnych znaków w rejestrze.

W związku z wprowadzeniem możliwości zarejestrowania znaku towarowego bez formy graficznej, zostały określone dokładne zasady dotyczące przedstawiania poszczególnych rodzajów znaków towarowych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych, jak je można przedstawić, a także jakie zaszły zmiany w prawie UE, które się do nich odnoszą.

unijny znak towarowy

Słowny znak towarowy – jest to znak towarowy, który składa się z wyłącznie słów lub liter bądź cyfr. Taki znak można przedstawić w formie zwykłego zapisu, nie włączając w to grafiki ani kolorów.

Znak towarowy graficzny – jest to znak towarowy, który składa się z niestandardowych znaków, stylizacji, układu oraz zawiera grafikę lub kolor. Może nim być znak, który składa się wyłącznie z elementów graficznych albo graficzno-słownych. W tej kategorii nastąpiły zmiany w prawie UE. Przede wszystkim, nie można zgłaszać już kolorów. Jeżeli kolory w znaku występują, to oprócz nich, przedstawienie znaku musi zawierać jego wszystkie niezbędne elementy.

Kształt – znakiem towarowym może być kształt, na przykład opakowanie, produkt lub jego wygląd, albo kształt zawierający elementy słowne i graficzne takie jak etykiety. Taki rodzaj znaku może być przedstawiony w formie graficznej reprodukcji kształtu (obrazu komputerowego lub fotografii).

Pozycja – jest znakiem towarowym, który jest umieszczany na produkcie. Prawo znaków towarowych Unii Europejskiej mówi, że taki rodzaj znaku powinien być przedstawiony reprodukcją, która dokładnie pokazuje sposób umieszczenia znaku, jego rozmiar i proporcję względem danego towaru. Przed zmianami w prawie UE konieczny był opis znaku, teraz jest nieobowiązkowy.

zastrzeżenie unijnego znaku towarowego

Znak towarowy, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów jest wzorem. Należy go przedstawić reprodukcją ukazującą ten wzór.

Pojedynczy kolor lub kombinacja kolorów może być znakami towarowymi. Do ich przedstawienia konieczna jest reprodukcja barwy i wskazanie jej poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu. Podanie kodu koloru jest obowiązkowe.

Znak towarowy dźwiękowy może składać się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków. Jego przedstawienie odbywa się poprzez przekazanie pliku audio, który będzie umożliwiał odtworzenie dźwięku lub przedstawienie dźwięku przez zapis muzyczny.

Wprowadzone w październiku 2017 r. zmiany w przepisach prawa UE dają możliwość zarejestrowania znaku towarowego bez formy graficznej. W zależności od specyfiki i cech danego rodzaju znaków, mają one inne wymogi dotyczące ich przedstawienia, w tym także wymogi techniczne. Znaki towarowe słowne z oczywistych przyczyn nie mają wymaganego formatu do ich przedstawienia, natomiast dźwięk musi być przedstawiony formacie MP3, a pozostałe w formacie JPEG. Określenie dokładnych wymogów ma za zadanie zmniejszyć liczbę sprzeciwów przy rejestracji, a przy tym zapewnić użytkownikom pewność prawa.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w PolsceOchrona znaku towarowego na świecieIle kostuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE?Ile lat trwa ochrona znaku towarowego?Co daje ochrona znaku towarowego?Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowychBadanie zdolności ochronnej znakuZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Wpisz w pole obok wynik działania: 5 dodać 1

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook