fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Zagadnienia prawne

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak zdobycie wyłącznego prawa do używania znaku i możliwością walki z nieuczciwą konkurencją. Jednak jak długo trwa rejestracja znaku towarowego? Ile będziesz musiał czekać, aż będziesz mógł cieszyć się z otrzymanego prawa? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Rejestracja znaku towarowego – jak długo trwa procedura?

Jak długo trwa procedura rejestracji znaku towarowego? Odpowiedź na to pytanie jest typowa dla niemal każdej procedury prawnej – to zależy. Po pierwsze, zależy to od terytorium, na którym będziesz ubiegał się o ochronę swojego znaku. Na przykład najszybciej ochroną będziesz mógł cieszyć się rejestrując znak towarowy w EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej), trochę dłużej na rejestrację swojego znaku poczekasz w Polsce. Po drugie, zależy to od tego, czy w czasie rejestracji napotkasz na przeszkody, np. w postaci źle wypełnionego wniosku lub w postaci sprzeciwu zgłoszonego przez inną firmę. Takie sytuacje mogą znacznie wysłużyć procedurę rejestracji, dlatego, jeżeli zależy Ci na szybkim uzyskaniu prawa z rejestracji, lepiej zleć to zadanie profesjonalistom. Po trzecie, na długość procedury wpływają ustawowe terminy wynikające z przepisów prawa, np. 3-miesięczny okres sprzeciwowy to czas, którego nie można skrócić.

ile trwa rejestracja znaku towarowego

Jak długo trwa rejestracja znaku towarowego w Polsce

Jeżeli chcesz zastrzec swój znak towarowy w Polsce, to przygotuj się na około 6 -8-miesięczną procedurę (bez dodatkowych komplikacji np. w postaci sprzeciwu). Długo? Tak, jest to naszym zdaniem zbyt długo, jak na współczesne realia prowadzenia biznesu, jednak czas ten i tak od 2014 r. uległ skróceniu. Przed 2014 rokiem procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce trwała nawet 2 lub 3 lata! Także z tej perspektywy skrócenie czasu rejestracji do około 6-8 miesięcy to i tak duży sukces. Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, procedura może trwać dłużej lub krócej, w zależności od tego, czy po drodze nie wystąpią żadne komplikacje oraz od tego, jakie obłożenie pracą ma w danej chwili Urząd Patentowy RP (każdy wniosek jest przypisywany do konkretnego urzędnika, który od początku do końca będzie zajmował się rejestracją Twojego znaku).

Ile trwa zastrzeżenie znaku towarowego w Unii Europejskiej?

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej trwa około 6 miesięcy. Cała procedura toczy się online przez specjalnie opracowaną do tego celu platformę, dzięki czemu nie tracimy czasu na dostarczanie i odbieranie listów z Alicante w Hiszpanii, gdzie swoją siedzibę ma EUIPO (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej).

Ile trwa zastrzeżenie znaku towarowego w innych krajach?

Jeżeli chcesz zastrzec swój znak towarowy w innym kraju niż  Polska lub w innym obszarze niż Unia Europejska masz dwie możliwości: rejestracja bezpośrednio w urzędzie krajowym danego państwa lub rejestracja za pośrednictwem Światowej Organizacja ds. Własności Intelektualnej (WIPO). W obydwu przypadkach czas trwania procedury będzie zależny od konkretnego Państwa, w którym będziesz ubiegał się o ochronę. Na przykład w Chinach trwa to od 3 do 18 miesięcy, a na Ukrainie od 12 do 19 miesięcy.

Jak długo trwa zastrzeżenie znaku towarowego

Ile trwają poszczególne etapy procedury rejestracji znaku towarowego?

Procedura rejestracji znaku towarowego w Polsce, Unii Europejskiej i w wielu innych państwach na świecie przebiega według bardzo podobnej procedury. Poniżej rozpiszemy standardowy czas trwania poszczególnych etapów dla procedury przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie naszego doświadczenia):

Ile trwa rejestracja znaku towarowego – od kiedy chroniony jest znak towarowy?

Często dostajemy od naszych klientów pytania, czy ich znak jest chroniony już od momentu złożenia wniosku o jego rejestrację do urzędu.  Nie, trzeba poczekać na koniec procedury (bo np. ktoś może złożyć swój sprzeciw i rejestracja się nie powiedzie). Czyli znak towarowy będzie podlegał ochronie dopiero po przejściu całej procedury (czyli po 6-8 miesiącach), ale sama ochrona zostanie nadana od dnia złożenia wniosku.

Załóżmy, że wniosek o rejestrację swojego znaku składasz do urzędu 1 maja 2019 r. Urzędnicy weryfikują wniosek pod względem formalnym i prawnym, po czym publikują go w Biuletynie Urzędu Patentowego 1 lipca 2019 r. Od tego momentu rozpoczyna bieg 3-miesięczny okres sprzeciwowy, który kończy się 1 października 2019 r. Nikt nie wniósł sprzeciwu. Urzędnicy przygotowują decyzję o rejestracji Twojego znaku. Dnia 30 października 2019 otrzymujesz decyzję, że Twój znak otrzymał ochronę od dnia 1 maja 2019 r.

Jak widzisz, zastrzeżenie znaku towarowego to procedura, która trwa dosyć długo, jednak warto ją przejść i korzystać z prawa ochronnego na znak towarowy. Jeżeli interesuje Cię koszt rejestracji znaku towarowego, zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami na ten temat: koszt rejestracji znaku towarowego w Polscew Unii Europejskiej  i na świecie.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook