fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ja byłem tu wcześniej!!! - Prawa używacza uprzedniego

Opinie i porady

Konkurencja uprzedziła Cię i zarejestrowała używany przez Ciebie znak? Nic straconego – nie musisz od razu zmieniać nazwy swojego biznesu – ustawodawca przewidział taką sytuację. Zapoznaj się z artykułem o używaczu uprzednim znaku towarowego.

Kim jest używacz uprzedni znaku towarowego??

To osoba lub podmiot który prowadząc działalność gospodarczą o charakterze lokalnym posługuje się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu pod warunkiem, że używał tego oznaczenia już w momencie jego zgłoszenia w Urzędzie. Co to dla Ciebie znaczy? Jeśli jesteś przedsiębiorcą o charakterze lokalnym i prowadzisz działalność gospodarczą tj. świadczysz usługi lub oferujesz towary oznaczając je znakiem towarowym, który uprzednio został zarejestrowany przez inny podmiot, również możesz mieć prawo do tego oznaczenia! Jak to działa? Jakie kryteria musisz spełniać?

Co do zasady podmiot zgłaszający znak towarowy w Urzędzie Patentowym, po jego rejestracji uzyskuje monopol do używania znaku towarowego dla zgłoszonych towarów i usług. Jest od tego jednak wyjątek. Podmiot działający lokalnie, który w ramach swojej działalności posługuje się znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz innego podmiotu, który działa w dobrej wierze w ograniczonym (lokalnym) zakresie, jest uprawniony do dalszego posługiwania się tym oznaczeniem jeśli w momencie złożenia wniosku o rejestrację przez ten inny podmiot posługiwał się tym oznaczeniem.

Należy zauważyć, że najczęściej przepisy o używaczu uprzednim stosowane są w sytuacji konfliktu pomiędzy byłymi partnerami biznesowymi – zazwyczaj wtedy sytuacja między tymi osobami jest zaogniona – żeby zrobić sobie na złość, strony konfliktu zrobią wszystko aby pozostać przy poprzedniej nazwie (logo)

Dobry Troll?

Kolejnym przypadkiem jest coraz powszechniejsza na całym świecie sytuacja związana z trollingiem patentowym. Czym on jest? To proceder polegający na zastrzeganiu przez podmioty trzecie nazw, logotypów lub pomysłów innych podmiotów działających na rynku. Celem trolla jest blokowanie możliwości używania nazwy, logo lub pomysłu ale przede wszystkim jest on nastawiony na zysk. Okradziony przedsiębiorca za odpowiednią sumę pieniędzy może otrzymać od takiego ,,biznesmena’’ prawo do znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym. Jest to działanie w złej wierze, nastawione na uzyskanie korzyści majątkowych. Oczywiście, koszty odkupienia takiego znaku od trolla patentowego są znacznie wyższe aniżeli koszty rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Dzięki instytucji używacza uprzedniego możesz ochronić się przed takimi wydatkami – Jeżeli troll patentowy zażąda od Ciebie zaprzestania posługiwania się zarejestrowaną przez niego nazwą bądź logo, dalej będziesz mógł prowadzić swoją działalność. Warunek jest jeden - jej niewielki i lokalny charakter. Tylko pod tym warunkiem będziesz mógł używać danego oznaczenia w dotychczasowym zakresie.

Używacz uprzedni może żądać wpisania swojego prawa do rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy dla zarejestrowanego znaku towarowego, do którego posiada uprawnienia używacza uprzedniego.

Lokalny czyli jaki?

Przepisy nie precyzują kim jest przedsiębiorca działający na małą skalę. Patrząc na orzecznictwo należy zauważyć, iż powinno być to przedsiębiorstwo oferujące swe usługi dla ograniczonej liczby klientów o charakterze lokalnym tj. ograniczonym terytorialnie, nie posiadającym bazy klientów o zasięgu krajowym. Jak już nadmieniono powyżej, uprawnienie używacza uprzedniego będzie przysługiwało tylko i wyłącznie wtedy kiedy przedsiębiorca taki działał w dobrej wierze tj. nie wiedział, że jego działalność i posługiwanie się danym oznaczeniem narusza prawa innych podmiotów.

Takie rozwiązanie niesie za sobą bardzo wiele korzyści dla przedsiębiorców, którzy nie zgłosili swoich znaków do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym. Używacz uprzedni znaku towarowego może legalnie korzystać z cudzego zarejestrowanego znaku towarowego. Oczywiście w okrojonym i w ograniczonym zakresie.
Uprawnienie to nie chroni przedsiębiorców jedynie przed trollami czy konfliktami biznesowymi, nie trudno sobie wyobrazić, że drobny przedsiębiorca prowadzi lokalną działalność pod określoną nazwą i logo a po pewnym czasie duży „gracz” na rynku wpada na podobny pomysł, nie mając świadomości, że ktoś inny prowadzi już działalność na mniejszą skalę. Ustawodawca chce w takich sytuacjach chronić słabszych lokalnych przedsiębiorców przed potentatami.

Chroniąc drobne podmioty prawodawca niewątpliwie wykazał się dobrą znajomością rynku. Mimo korzyści jakie posiada instytucja używacza uprzedniego znaku towarowego, warto chronić swoją markę w pełnym zakresie ponieważ większy poziom ochrony ogranicza ewentualne działania konkurencji. W przypadku własności intelektualnej najważniejsza jest prewencja - łatwiej zabezpieczyć się przed naruszeniem swoich praw niż post factum dochodzić ich przywrócenia.

Warto pamiętać, że kiedy zgłosi się do Ciebie przedsiębiorca żądający zaprzestania naruszania jego praw wynikających z rejestracji znaku towarowego, sprawdź czy nie przysługują Ci prawa używacza uprzedniego znaku towarowego, unikniesz dzięki temu kosztów rebrandingu lub odkupienia Twoich znaków od np. trolla patentowego.

Często zadawane pytania

Co zrobić jak ktoś zarejestruje moją nazwę firmy?

Coraz częściej dochodzi do takich sytuacji, że ktoś zarejestrował znak towarowy, który był już używany np. lokalnie przez jakiegoś przedsiębiorcę i chce odsprzedać prawa do znaku właśnie temu lokalnemu przedsiębiorcy, a tym samym wzbogacić się w sposób nieetyczny. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji możesz żądać wpisania swojego prawa do rejestru prowadzonego przez urząd dla już zarejestrowanej marki korzystając właśnie z prawa używacza uprzedniego. 

Dlaczego warto zarejestrować znak towarowy nawet gdy firma działa lokalnie?

Może wydawać się, że jeżeli prowadzisz biznes lokalnie to rejestracja znaku towarowego nie jest potrzebna bo przecież wszyscy Cię znają i kojarzą. Nic bardziej mylnego. A co w sytuacji jeżeli w Twojej okolicy ktoś zarejestruje Twój dawno już używany znak towarowy, a Twoi klienci omylnie będą wybierać produkty konkurencji myśląc, że to ty je sprzedajesz? Nie dopuść do takiej sytuacji, działaj prewencyjnie, buduj firmę od podstaw, zarejestruj swoją markę.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook