fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Opinie i porady

Dowiedz się kto i na jakich zasadach może zarejestrować znak towarowy.

Znak towarowy ma służyć odróżnianiu produktów i usług jednych podmiotów od produktów i usług innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Dlatego rejestracja znaku towarowego wskazana jest przedsiębiorcom w przypadku sprzedaży towarów lub usług, tak aby konsument mógł odróżnić oraz kojarzyć dany podmiot z określonym produktem lub usługą.

Kto może i powinien zarejestrować znak towarowy?

Każda firma, stowarzyszenie, osoba, która chce inwestować w rozpoznawalność swojej marki może i wręcz powinna zastrzec znak towarowy. Działając na rynku, już od początku ponosi się koszty na budowę oraz promocję swojej marki. Chyba każdy chce, aby nazwa jego firmy lub działalności  była kojarzona jak najbardziej pozytywnie i aby mogła bezpiecznie się rozwijać.

Jak jednak pokazuje życie – nie każdy rejestruje swój znak towarowy. Częstymi przyczynami takiego stanu rzeczy są m.in. niezrozumienie zagadnienia, brak wiedzy specjalistycznej lub po prostu niechęć do ponoszenia związanych z tym kosztów. Jednak jeżeli myślisz o rozwoju swojej marki, jest to po prostu punkt obowiązkowy. Twój znak towarowy – nazwa Twojej firmy i jej logo – to Twoja wizytówka, zasób, o który powinieneś dbać w szczególny sposób – przecież poniosłeś (i pewnie dalej ponosisz) określone koszty, żeby je wypromować.

Nie zastrzegając używanego znaku towarowego, ryzykujesz poniesieniem strat właśnie w postaci dotychczasowych wydatków marketingowych przeznaczonych na promocję marki. Wystarczy, że firma konkurencyjna zacznie używać bardzo podobnego lub identycznego znaku towarowego, by podszyć się pod Twój wizerunek lub w skrajnym przypadku wystąpi do Ciebie z żądaniem zaprzestania naruszania ich praw do znaku.

Zarejestrowany znak towarowy daje przede wszystkim wyłączność na jego używanie. Właściciel może zakazać innym używania znaku nie tylko identycznego, ale również podobnego do zarejestrowanego. Znak towarowy zwiększa też wartość rynkową i renomę firmy. Marka staje się atrakcyjniejsza w oczach odbiorców, ponieważ zyskuje nie tylko na popularności, ale także i wiarygodności.

Zarejestruj znak towarowy

Kto może dokonywać czynności przed Urzędem Patentowym?

Zastrzeżeniem znaku towarowego możesz zająć się osobiście lub skorzystać z pomocy profesjonalisty. Jednym z nich jest rzecznik patentowy. To profesjonalny pełnomocnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach związanych, między innymi, ze znakami towarowymi. Listę rzeczników patentowych publikuje Urząd Patentowy. Alternatywą dla reprezentacji przez rzecznika patentowego jest nawiązanie współpracy z profesjonalną kancelarią brandingową, która przygotuje za Ciebie wszelkie formalności a Ty jedynie wyślesz wniosek do urzędu i dokonasz stosownych opłat.

Znak towarowy możesz zastrzec również samodzielnie, bez niczyjej pomocy. Aby zastrzec znak towarowy (nazwę i logo firmy) należy wypełnić odpowiedni wniosek, przedstawić oznaczenie, uiścić opłatę, czasami modyfikować wniosek zgodnie z wytycznymi Urzędu. Dodatkowo, po jakimś czasie może się okazać, że rejestracja znaku towarowego jest niemożliwa, bo ktoś już zastrzegł coś zbliżonego lub nie przejrzałeś bazy Urzędu Patentowego i innych instytucji odpowiedzialnych za rejestrację znaków albo czegoś nie dopatrzyłeś. Dlatego właśnie przy tej procedurze warto jest skorzystać z pomocy. Niezależnie od tego, jaki zakres ochrony znaku towarowego chcesz wybrać (ochrona znaku w Polsce, ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej czy ochronę międzynarodową), jeżeli zdecydujesz się już na samodzielną rejestrację znaku towarowego powinieneś wiedzieć, że proces ten jest dosyć czasochłonny i pracochłonny.

Dlatego też, jak już była mowa, możesz skorzystać z usług rzecznika patentowego lub z pomocy firm specjalizujących się w zastrzeganiu znaków towarowych, które pomogą Ci w wypełnieniu wszelkich formalności po to, żebyś pomyślnie i bezstresowo przeszedł przez proces rejestracji znaku towarowego.

Często zadawane pytania

Kto może zarejestrować znak towarowy?

Zastrzeżenia znaku towarowego możesz dokonać osobiście albo zwrócić się o pomoc do wybranego przez siebie pełnomocnika. Korzystając z usług specjalistów masz pewność, że nie będziesz musiał uczyć się na własnych błędach. Wykwalifikowani eksperci przygotują za Ciebie wszelkie formalności związane z zastrzeżeniem znaku towarowego i co najważniejsze zrobią to w taki sposób aby Twoja ochrona była maksymalnie szeroka.

Dlaczego należy zastrzec znak towarowy?

Przedsiębiorca rejestrując znak towarowy otrzymuje wyłączność na używanie marki w celach zarobkowych. Prawo ochronne daje możliwość do bezpiecznego korzystania z nazwy firmy jak również przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Co ważne, jeżeli dojdzie do naruszeń masz możliwość szybkiego egzekwowania swoich praw na drodze sądowej i komorniczej.

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook