fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Ochrona znaku towarowego w Polsce

Zagadnienia prawne

Ochrona na terenie kraju, niskie opłaty i coraz krótszy czas oczekiwania na rejestrację znaku.

Znak towarowy w Polsce

Znak towarowy (ang. trademark) daje możliwość szybkiej identyfikacji danego produktu lub usługi jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Jest to każde oznaczenie, które służy odróżnianiu od siebie produktów i usług pochodzących od różnych przedsiębiorców. 

W związku z tym, że znak towarowy pełni tak ważną rolę w biznesie, regulowany jest przepisami prawa, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce obowiązuje Ustawa prawo własności przemysłowej (z dnia 30 czerwca 2000 r.) oraz – jako że Polska jest członkiem Unii Europejskiej – unijne Rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym (z dnia 26 lutego 2009 r.).  Te dwa akty prawne przewidują możliwość rejestracji znaku towarowego, dzięki czemu służą ochronie znaków towarowych. 

Ochrona znaku towarowego w Polsce

Po co zastrzegać znak towarowy w Urzędzie Patentowym?

Zastrzegamy znak towarowy właśnie po to, żeby uzyskać do niego prawo ochronne.

Prawo ochronne polega na wyłącznym używaniu znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy. W praktyce znaczy to, że tego konkretnego znaku towarowego może używać tylko osoba lub firma, która zarejestrowała znak towarowy.

Dzięki temu ten znak towarowy można bez obawy umieszczać na swoich produktach lub na ich opakowaniach oraz wprowadzić je do sprzedaży pod tym znakiem towarowym i posługiwać się nim w celach promocyjnych. Na znaku towarowym zarobić można jeszcze na inne sposoby, np. znak ten można sprzedać lub udzielić licencji na jego używanie.

Ponadto, w razie naruszenia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego, w szczególności poprzez używanie przez konkurenta znaku identycznego lub podobnego, osobie, która posiada prawo ochronne na znak towarowy przysługuje: prawo do żądania zaniechania naruszeń, wydania uzyskanych korzyści oraz zapłatę opłat licencyjnych za okres bezprawnego używania znaku. 

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Polsce?

Rejestracją znaków towarowych w Polsce zajmuje się Urząd Patentowy RP.

Jeżeli chcesz zarejestrować znak towarowy rozsądnie będzie najpierw sprawdzić, czy w obrocie nie funkcjonują już podobne lub identyczne znaki towarowe oraz czy Twój znak spełnia odpowiednie kryteria rejestracyjne.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularz ten można wypełnić on-line, przesłać go pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Patentowym. We wniosku należy zamieścić przedstawienie znaku towarowego oraz określić, dla jakich towarów i usług ma być zarejestrowany.

Oznacza to, że zastrzeżenie znaku towarowego nie dokonuje się dla wszystkich możliwych towarów i usług, ale tylko dla tych, które wskażemy we wniosku. Istnieją dwie klasyfikacje, z którymi powinniśmy się zapoznać, jeżeli chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego. Pierwsza z nich to klasyfikacja nicejska, która zawiera zestawienie towarów i usług, podzielonych na klasy. Druga z nich to klasyfikacja wiedeńska, która służy zastrzeganiu elementów graficznych znaków towarowych, dzieląc je na kategorie, działy i sekcje, na podstawie ich kształtu. Przykładowo, jeżeli Twoja firma zajmuje się produkcją biżuterii, to znak towarowy na pewno powinien być zgłoszony w klasie 14 klasyfikacji nicejskiej, obejmującej takie właśnie produkty.

Po złożeniu wniosku następuje okres badania znaku towarowego. Urząd Patentowy najpierw bada, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i czy nie występują bezwzględne przesłanki do odmowy rejestracji znaku towarowego oraz czy zostały uiszczone stosowne opłaty.

Urząd  sporządza i wysyła do zgłaszającego wstępną informację o możliwym istnieniu podobnych lub identycznych znaków zarejestrowanych wcześniej oraz w razie stwierdzenia nieprawidłowości lub błędów  wzywa do ich poprawienia. Następnie urząd ujawnia informacje o zgłoszeniu znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Dzięki temu inne osoby lub firmy mogą, w ciągu 3 miesięcy, zapoznać się z naszym znakiem towarowym i zgłosić swój sprzeciw do rejestracji tego znaku, jeżeli stwierdzą, że występują jakieś nieprawidłowości lub nasz znak jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego już wcześniej znaku towarowego. Jeżeli nie wpłynie żaden sprzeciw, rozpoczyna się etap rejestracji znaku towarowego.

Urząd wydaje decyzję o przyznaniu ochrony znakowi towarowemu pod warunkiem, że wniesiemy wszelkie opłaty. Jeżeli nie wniesiemy ich w terminie, ochrona znaku towarowego wygaśnie. Po wniesieniu opłat Urząd Patentowy dokonuje wpisu do rejestru i wydaje świadectwo ochronne na znak towarowy zgłaszającemu.

Ochrona znaku towarowego

Ile trwa ochrona znaku towarowego w Polsce?

W Polsce ochrona znaku towarowego trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne 10-letnie okresy ochronne. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy jest świadectwo ochronne.

Ile kosztuje ochrona znaku towarowego w Polsce?

Pierwszą opłatą, którą należy wnieść do Urzędu Patentowego, jest opłata rejestracyjna. Następnie, po otrzymaniu decyzji Urzędu o rejestracji znaku należy wnieść opłatę za udzielenie prawa ochronnego. Wysokość tych opłat jest uzależniona od liczby klas towarów i usług, dla których chcemy uzyskać ochronę znaku towarowego. Zależność jest prosta: im więcej klas wskażemy we wniosku, z tym większą opłatą musimy się liczyć. Przedłużając prawo ochronne na znak towarowy na kolejny 10-letni okres, również należy liczyć się z dodatkową opłatą. 

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej Ochrona znaku towarowego na świecie Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce? Ile lat trwa ochrona znaku towarowego? Fałszywe faktury za rejestrację znaków towarowych Badanie zdolności ochronnej znaku Zastrzezenie nazwy i logo firmy Zastrzezenie nazwy i logo produktu Dostosowanie znaku do rejestracji Monitoring znaku towarowego

 

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Chętnie odpowiem
na wszelkie pytania

Zadzwoń:
✆ 883 222 282
Znaki towarowe - kancelaria Marcin Setlak
Prawnik

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą w Lublinie (20-314) ul. Przyjaźni 9/80, NIP: 7381890884, REGON: 362446190, z którym możliwy jest kontakt pod tym adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, czyli realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Państwa dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo żądania ich usunięcia, a po tym czasie w calach archiwalnych i statystycznych – w okresie przewidzianym w procedurach wewnętrznych administratora danych, a także w celu ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza jest dobrowolne. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, żądania ich usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook