fb
Zapytaj o szczegóły

Zastrzeżenie znaku towarowego

Zadzwoń:
883 222 282
powrót

Znak towarowy Unii Europejskiej bez formy graficznej

Zagadnienia prawne

Od 1 października 2017 roku w prawie UE w zakresie znaków towarowych obowiązuje zasada, że wybrane oznaczenie może mieć dowolną formę, o ile będzie ono w jasny i precyzyjny sposób przedstawione. Celem takich regulacji jest poprawa czytelności oznaczeń oraz ułatwienie wyszukiwanie unijnych znaków w rejestrze.

W związku z wprowadzeniem możliwości zarejestrowania znaku towarowego bez formy graficznej, zostały określone dokładne zasady dotyczące przedstawiania poszczególnych rodzajów znaków towarowych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze rodzaje znaków towarowych, jak je można przedstawić, a także jakie zaszły zmiany w prawie UE, które się do nich odnoszą.

unijny znak towarowy

Słowny znak towarowy – jest to znak towarowy, który składa się z wyłącznie słów lub liter bądź cyfr. Taki znak można przedstawić w formie zwykłego zapisu, nie włączając w to grafiki ani kolorów.

Znak towarowy graficzny – jest to znak towarowy, który składa się z niestandardowych znaków, stylizacji, układu oraz zawiera grafikę lub kolor. Może nim być znak, który składa się wyłącznie z elementów graficznych albo graficzno-słownych. W tej kategorii nastąpiły zmiany w prawie UE. Przede wszystkim, nie można zgłaszać już kolorów. Jeżeli kolory w znaku występują, to oprócz nich, przedstawienie znaku musi zawierać jego wszystkie niezbędne elementy.

Kształt – znakiem towarowym może być kształt, na przykład opakowanie, produkt lub jego wygląd, albo kształt zawierający elementy słowne i graficzne takie jak etykiety. Taki rodzaj znaku może być przedstawiony w formie graficznej reprodukcji kształtu (obrazu komputerowego lub fotografii).

Pozycja – jest znakiem towarowym, który jest umieszczany na produkcie. Prawo znaków towarowych Unii Europejskiej mówi, że taki rodzaj znaku powinien być przedstawiony reprodukcją, która dokładnie pokazuje sposób umieszczenia znaku, jego rozmiar i proporcję względem danego towaru. Przed zmianami w prawie UE konieczny był opis znaku, teraz jest nieobowiązkowy.

zastrzeżenie unijnego znaku towarowego

Znak towarowy, który składa się wyłącznie z zestawu regularnie powtarzających się elementów jest wzorem. Należy go przedstawić reprodukcją ukazującą ten wzór.

Pojedynczy kolor lub kombinacja kolorów może być znakami towarowymi. Do ich przedstawienia konieczna jest reprodukcja barwy i wskazanie jej poprzez odniesienie do powszechnie uznawanego kodu. Podanie kodu koloru jest obowiązkowe.

Znak towarowy dźwiękowy może składać się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków. Jego przedstawienie odbywa się poprzez przekazanie pliku audio, który będzie umożliwiał odtworzenie dźwięku lub przedstawienie dźwięku przez zapis muzyczny.

Wprowadzone w październiku 2017 r. zmiany w przepisach prawa UE dają możliwość zarejestrowania znaku towarowego bez formy graficznej. W zależności od specyfiki i cech danego rodzaju znaków, mają one inne wymogi dotyczące ich przedstawienia, w tym także wymogi techniczne. Znaki towarowe słowne z oczywistych przyczyn nie mają wymaganego formatu do ich przedstawienia, natomiast dźwięk musi być przedstawiony formacie MP3, a pozostałe w formacie JPEG. Określenie dokładnych wymogów ma za zadanie zmniejszyć liczbę sprzeciwów przy rejestracji, a przy tym zapewnić użytkownikom pewność prawa.

 

Zobacz również:

Ochrona znaku towarowego w Unii EuropejskiejPo co badać znak przed rejestracją?Naruszenia znaku towarowego i sposoby ochrony przed nimiCo to jest klasyfikacja towarów i usług?Badanie zdolności ochronnej znakiZastrzeżenie nazwy i logo firmyZastrzeżenie nazwy i logo produktuDostosowanie znaku do rejestracjiMonitoring znaku towarowego

 

Pomagam obniżyć opłaty urzędowe
aż o 75%!

Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]

Zapytaj o zastrzeżenie znaku towarowego

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania
Znaki towarowe - kancelaria
Marcin Setlak
Prawnik
Telefon883 222 282
Plane[email protected]
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu obsługi przesłanego zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie.
Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalnośćgospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jestkontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanieskierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie adresu e-mail jestniezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. ADO będzie przetwarzał Państwaadres e-mail w oparciu o realizację prawnie uzasadnionego interesu ADO jakoadministratora danych, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem napodstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalejRODO). Podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest dobrowolne, a podając te danew formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie.

ADO będzie przetwarzał Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, apo tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia izabezpieczenia ewentualnych roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją zużytkownikiem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularzakontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak adresu e-mail uniemożliwia uzyskanieodpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. ADOinformuje, że w oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposóbzautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotomzewnętrznym, za wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianychprzepisami prawa oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz ADO, np. hostingowe lubIT. Państwa dane osobowe nie będą również przekazywane do państw trzecich luborganizacji międzynarodowych.

ADO informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo doprzenoszenia danych. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontaktna adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treściżądania (np. chęć dostępu do danych).

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.

Pobierz darmowy e-book

Pamiętaj, drukuj tylko to co konieczne - chrońmy lasy!

praktyczne porady dotyczące rejestracji znaków towarowych

prosty, zrozumiały język

konkretne przykłady

Ebook 10 zagadnień prawnych które musisz znać

Poznaj 10 zagadnień prawnych, które powinieneś znać, jeśli prowadzisz firmę lub myślisz o jej założeniu.

Dowiesz się m.in. jak chronić nazwę, logo oraz domenę internetową.

Twoje dane będą przetwarzane przez BRANDELAW Marcin Setlak, NIP: 7381890884, w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie zgody. Przeczytaj jak przetwarzamy
Twoje dane.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marcin Setlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BRANDELAW Marcin Setlak z siedzibą al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP 7381890884, REGON 362446190 (dalej jako: ADO), z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: [email protected].

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów i usług BRANDELAW oraz dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych, na podstawie Państwa zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). By móc otrzymywać materiały marketingowo-informacyjne na podany w formularzu adres e-maillub numer telefonu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznąoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne, potrzebujemy dodatkowej zgody wynikającej właśnie z tych przepisów. Brak wyrażenia tej zgody uniemożliwia otrzymywanie informacjina podany adres e-mail lub numer telefonu.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonych zgód lub doczasu zaprzestania świadczenia usług w formie newsletter. Aby wycofać zgody prosimy okontakt z BRANDELAW Marcin Setlak na adres e-mail wskazany powyżej. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi ADO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych systemów informatycznych. Nie będą one również udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państwtrzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez BRANDELAW narusza przepisy RODO. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany powyżej. W treści wiadomości prosimy o wskazanie treści żądania (np. chęć dostępu do danych).Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania niebędzie możliwe przekazywanie Newslettera. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez BRANDELAW w Polityce Prywatności serwisów BRANDELAW: https://brandelaw.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dowiedz się więcej na polityka prywatności.
powrót do góry
jak zastrzec nazwę firmy
f
facebook